Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Corse
Childhood Childhood

Conseil économique, social et culturel de la Corse


Avisi, muzione è deliberazione di u CESEC di Corsica - Riunioni pienaria di u 21 di lugliu di u 2021U CESECC s'hè addunitu, sottu a presidenza di  Marie-Jeanne Nicoli mercuri u 21 di lugliu di u 2021, 
Le CESECC s'est réuni en séance plénière, sous la présidence de Marie-Jeanne Nicoli,  le mercredi 21 juillet 2021, 

AVVISI di U CESECC / AVIS DU CESECC

AVVISU 2021-37 rilativu à l'Avvisu nant'à à u prugettu di decretu rilativu à a creazione di una direzzione di u Mare è di u Liturale di Corsica/Avis de l'Assemblée de Corse portant sur le projet de décret relatif à la Direction de la Mer et du Littoral de Corse
Raportu  

AVVISU 2021- 38    rilativu à u Contu amministrativu di a Cullittività di Corsica par l'annu 2020/Compte administratif de la Collectivité de Corse pour l'exercice 2020  
Raportu   è annessi

AVVISU 2021-39   rilativu à u  Raportu d'attività 2020 di a Cullettività di Corsica/Rapport d'activité 2020 de la Collectivité de Corse
Raportu  è annessi

MUZIONE/MOTION


           

Edito | Accueil | Actualités | Le CESEC de Corse | Les membres du CESC | Les avis et motions | Galerie | Espace membres | Revue de presseCunsigliu ecunomicu, suciale,
di l'ambiente è culturale
Palais Lantivy
BP 414
20183 Aiacciu cedex

Tel : 04 20 03 95 10

Courriel : presidence.cesec@isula.corsica