Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Corse
Childhood Childhood

Conseil économique, social et culturel de la Corse


Avisi, muzione è deliberazione di u CESEC di Corsica - Riunioni pienaria di u 26 d'ottobre di u 2021
U CESEC ss'hè addunitu, sottu a presidenza di  Marie-Jeanne Nicoli  marti u 26 d'ottobre di u 2021, à 10 ore/
Le CESECC s'est réuni en séance plénière, sous la présidence de Marie-Jeanne Nicoli,  le mardi 26 octobre 2021, à 10h00

1. Le PV du 28 septembre 2021


AVVISI di U CESECC / AVIS DU CESECC

AVVISU 2021-51   rilativu à u cuntrattu di finanziamentu di u Centru gratisi d'infurmazioni, di vistighera è di diagnosticu di a Cullittività di Corsica à titulu di u Fondu d'intarvinzioni righjunali (FIR) 2021/Rapport sur le secteur de la distribution du carburant routier
Raportu  è annessi

AVVISU 2021-52   rilativu à a prisentazione di u schema direttore territuriale di a zitellina è di a famiglia pè u periudu 2022-2026/ Présentation du schéma directeur territorial de l'enfance et de la famille pour la période 2022/2026 
Raportu  è annessi  

AVVISU 2021-53   rilativu à e validazione di i prughjetti scelti in u quatru di a chjama à prughjetti di u Pattu righjunali d'invistimentu in i cumpitenzi (PRIC) 2021/ Validation des projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets du Pacte régional d'investissement dans les compétences (PRIC)2021 
Raportu  è annessi

2. AVVISI

AVVISU 2021-54   rilativu à l'approvu di una guida di l'aiuti chì istituisce una valutazione qualitativa di i prugetti chì ponu esse sustinuti da l'ADEC)/ Adoption d'un guide des aides instituant une évaluation qualitative des projets susceptibles d'être aidés par l'ADEC
Raportu  è annessi 

AVVISU 2021-55   rilativu à l'approvu di a Cunvinzioni d'appiigazioni finanziaria 2021 di a Cunvinzioni di cuuparazioni pà u sinemà è a fiura mossa 2020-2022 trà u Statu, u Centru naziunali di u sinemà è di a fiura mossa/ Approbation de la Convention d'application financière 2021 de la Convention de coopération pour le cinéma et l'image animée 2020-2022 entre l'Etat, le Centre National du cinéma et de l'image animée, et la Collectivité de Corse
Raportu è annessi 

3. Approbation du rapport Cambià u Campà


4. Soutien à la résolution solennelle de l'Assemblée de Corse relative au rapprochement


           

Edito | Accueil | Actualités | Le CESEC de Corse | Les membres du CESC | Les avis et motions | Galerie | Espace membres | Revue de presseCunsigliu ecunomicu, suciale,
di l'ambiente è culturale
Palais Lantivy
BP 414
20183 Aiacciu cedex

Tel : 04 20 03 95 10

Courriel : presidence.cesec@isula.corsica