Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Corse
Childhood Childhood

Conseil économique, social et culturel de la Corse


Avisi, muzione è deliberazione di u CESEC di Corsica - Riunioni pienaria di u 29 di marzu di u 2022
U CESEC ss'hè addunitu, sottu a presidenza di  Marie-Jeanne Nicoli  marti u 29 di marzu di u 2022, à 10 ore/
Le CESECC s'est réuni en séance plénière, sous la présidence de Marie-Jeanne Nicoli,  le mardi 29 mars 2022, à 10h00

PROCES VERBAL DU 22 février 2022

PV Séance Plénière du 22 février2022

AVISI di U CESECC / AVIS DU CESECC


AVISU 2022-09     rilativu à u Raportu 2021 in fattu di parità trà donne è omi/
Avis 2022-09 relatif à au rapport annuel en matière d’égalité femmes-hommes 2021
Raportu  è annessi 

Avisu 2022-10 rilativu à u Bugettu primitivu di a Cullettività di Corsica per l'eserciziu 2022/
Avis 2022-10  relatif au budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2022
Raportu è annessi

Contribution 2022-03  relative à la  Préparation de la conférence sociale

MUZIONE

Motion  de soutien à l'Ukraine


           

Edito | Accueil | Actualités | Le CESEC de Corse | Les membres du CESC | Les avis et motions | Galerie | Espace membres | Revue de presseCunsigliu ecunomicu, suciale,
di l'ambiente è culturale
Palais Lantivy
BP 414
20183 Aiacciu cedex

Tel : 04 20 03 95 10

Courriel : presidence.cesec@isula.corsica