Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Corse
Childhood Childhood

Conseil économique, social et culturel de la Corse


Avisi, muzione è deliberazione di u CESEC di Corsica - Riunioni pienaria di u 31 di maghju di u 2022
U CESEC ss'hè addunitu, sottu a presidenza di  Marie-Jeanne Nicoli  marti u 31 di maghju  di u 2022, à 10 ore/
Le CESECC s'est réuni en séance plénière, sous la présidence de Marie-Jeanne Nicoli,  le mardi 31 mai 2022, à 10h00

PROCES VERBAL du 26 avril 2022

PV Séance Plénière du 26 avril 2022

AVISI di U CESECC / AVIS DU CESECC

AVISU 2022-18   relativu  à u calindariu sculari di l'Accademia di Corsica par l'annata 2022-2023/
AVIS 2022-18 relatif a relatif à l’avis de la CdC sur le projet de calendrier scolaire de l'Académie de Corse pour l'année scolaire 2022-2023 
Raportu     è annessi

AVISU 2022-19    relativu  à a Mudificazioni di u rigulamente tarrituriali di i trasporti sculari   /
Avis 2022-19 relatif à la modification règlement territorial des transports scolaires 
Raportu  è annessi 

Avisu 2022-20 rilativu à u Schema Dirittori di l’Accunciamentu Numericu di a Corsica _ SDTAN ISULA/
Avis 2022-20  relatif au  Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Corse – SDTAN SMART ISULA 
Raportu  

Avisu 2022-21  rilativu Ricunniscenza di u fattu urbanu isulanu in e pulitiche setturiale di a Culletività di Corsica _ Orientazione strategiche, definizione di u territoriu urbanu è metudulugia di cuncertazione /
Avis 2022-21  relatif à  la reconnaissance du fait urbain insulaire dans les politiques sectorielles de la CdC : orientations stratégiques, définition du territoire urbain et méthodologie de concertation 
Raportu è annessi

Avisu 2022-22 rilativu à a Dimarchja di cuntrattualizazione incù i territorii/
Avis 2022-22  relatif à la démarche de contractualisation avec les territoires 
Raportu è annessi

Avisu 2022-23 rilativu  à u  CORSICAN BUSINESS ACT: Una cumprera publica rispunsevule à u serviziu di u sviluppu economicu di a Corsica/
Avis 2022-23 relatif au CORSICAN BUSINESS ACT: Une commande publique responsable au service du développement économique de la Corse
Raportu è annessi 

Délibération portant organisation d'une table ronde « Cambià u campà, nouvelles manières de faire : Architecture et territoires, expérimentations » ;


           

Edito | Accueil | Actualités | Le CESEC de Corse | Les membres du CESC | Les avis et motions | Galerie | Espace membres | Revue de presseCunsigliu ecunomicu, suciale,
di l'ambiente è culturale
Palais Lantivy
BP 414
20183 Aiacciu cedex

Tel : 04 20 03 95 10

Courriel : presidence.cesec@isula.corsica