Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Corse
Childhood Childhood

Conseil économique, social et culturel de la Corse


Avisi, muzione è deliberazione di u CESEC di Corsica - Seduta plenaria di u 22 di nuvembre di u 2022
U CESEC s'hè addunitu, sottu a presidenza di  Marie-Jeanne Nicoli, à 10 ore,  marti u 22 di nuvembre di u 2022/
Le CESECC s'est réuni en séance plénière, sous la présidence de Marie-Jeanne Nicoli,  le mardi 25 octobre 2022, à 10h00

RESUCONTU/PROCES VERBAL

Procès verbal de la Séance Plénière du 25 octobre  2022

AVISI di U CESECC / AVIS DU CESECC

AVISU 2022-42  relativu  à a Pruposta di cunvinzioni rilativa à u finanziamentu di i centri in immersioni linguistica di Corsica Suprana/
AVIS 2022-42 relatif à la proposition de convention relative au financement des centres d'immersion linguistique du Cismonte 
 

AVISU 2022-43    relativu  à u Guida è regulamentu di l'aiuti in u settore di l'acqua /
Avis 2022-43 relatif  au Guide et règlement des aides dans le domaine de l'eau
 

Avisu 2022-44   rilativu à a Mudificazioni di a struttura ginirali d'insignamentu di u sicondu gradu pà a riintrata sculari 2023 è rigularizazioni à titulu di i riintrati 2021 è 2022 /
Avis 2022-44  relatif à la Modification de la structure pédagogique générale d'enseignement du second degré pour la rentrée scolaire 2023 et régularisation au titre des rentrées scolaires 2021 et 2022
 

Avisu 2022-45  rilativu à u Rigulamentu di l'aiutu per u patrimoniu/
Avis 2022-45 relatif au Règlement des aides au patrimoine 
 

Avisu 2022-46  rilativu à u Mecenatu - Cunvenzione quatru tra a Culletività di Corsica e a Fundazione di u Patrimoniu/
Avis 2022-46 relatif au Mécènat - Convention cadre entre la Collectivité de Corse et la Fondation du Patrimoine 
 

Avisu 2022-47  rilativu à l'Apprubazioni di l'aghjustu mudificativu e di l'aghjustu finanziariu di a Cunvenzioni di cuuperazioni 2020-2022 trà u Statu, u CNC è a Culletività di Corsica/ 
Avis 2022-47 relatif à l’approbation de l'avenant modificatif et de la convention d'application financière 2022 de la Convention de coopération pour le cinéma et l'image animée 2020-2022 entre l'Etat, le Centre National du cinéma et de l'image animée et la Collectivité de Corse
 

Avisu 2022-48  rilativu à a Revisione di u regulamentu di l'aiuti è di l'azzione suciale è medicusuciale di Corsica/
Avis 2022-48 relatif à la révision du règlement des aides et des actions sociales et médico-sociales de Corse 
 

MUZIONI

  • Motion pour une valorisation des oeuvres de Corse

           

Edito | Accueil | Actualités | Le CESEC de Corse | Les membres du CESC | Les avis et motions | Galerie | Espace membres | Revue de presseCunsigliu ecunomicu, suciale,
di l'ambiente è culturale
Palais Lantivy
BP 414
20183 Aiacciu cedex

Tel : 04 20 03 95 10

Courriel : presidence.cesec@isula.corsica