Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Corse
Childhood Childhood

Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Corse

 

Avisi, cuntribuzione è muzione di u CESEC di Corsica - Seduta plenaria di u 28 di ghjunghju di u 2022
U CESEC ss'hè addunitu, sottu a presidenza di  Marie-Jeanne Nicoli  marti u 28 di ghjunghju  di u 2022, à 10 ore/
Le CESECC s'est réuni en séance plénière, sous la présidence de Marie-Jeanne Nicoli,  le mardi 28 juin 2022, à 10h00

RESUCONTU/PROCES VERBAL

PV Séance Plénière du 31 mai 2022

AVISI di U CESECC / AVIS DU CESECC

AVISU 2022-24  relativu  à u Contu amministrativu di a Cullitività di Corsica per l’annu 2021/
AVIS 2022-24 relatif au Compte administratif de la collectivité de Corse pour l’exercice 2021  
Raportu     è annessi

AVISU 2022-25     relativu  à raportu d'attività 2021 di a Culletività di Corsica  /
Avis 2022-25 relatif au Rapport d'activité 2021 de la Collectivité de Corse
Raportu   

Avisu 2022-26  rilativu à e Mudificazione di u Rigulamentu d'aiuti per a Cultura/
Avis 2022-26  relatif aux Modifications du règlement des aides pour la Culture
Raportu   è annessi

Avisu 2022-27   rilativu à u raportu Ecunumia 2030 : Revisione di u Schema regiunale di sviluppu ecunumicu, d'innuvazione e d'internaziunalizzazione /
Avis 2022-27  relatif rapport Ecunumia 2030 : Révision du Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation 
Raportu è annessi

Avisu 2022-28  rilativu à a Deliberazione pè a scelta di gestione di i Camini di Ferru di a Corsica à u termine di a delegazione di serviziu publicu attuale/
Avis 2022-28  relatif à la Délibération pour le choix de gestion des Chemins de Fer de la Corse à l'issue de l'actuelle délégation de service public 
Raportu è annessi

Avisu 2022-29  rilativu  à l’immersione, una strategia à prò di l’amparera è a pratica di a lingua corsa/
Avis 2022-29 relatif l’immersion, une stratégie au service de l’apprentissage et la pratique de la langue corse 
Raportu è annessi 

Avis 2022-30 sur le Rapport portant propositions d’adaptations législatives et réglementaires relatif au projet de loi sur le pouvoir d’achat

CUNTRIBUZIONE/CONTRIBUTIONS

Cuntribuzione di u CESEC 2022-04 rilativa à u Raportu d'infurmazione di u Presidente di u Cunsigliu esecutivu di Corsica : Seguitu di l'atti di l'istanze di a Cullettività di Corsica annata 2021
Contribution du CESEC 2022-04 relative au rapport d’information du Président du Conseil exécutif de Corse pour le suivi des actes concernant le CESEC de Corse pour l’année 2021 
Raportu è annessi

Conribution CESEC 2022-05 relative aux mesures portant amélioration du pouvoir d'achat

MUZIONE/ MOTIONS

  • Motion "Prix littéraire des îles de Méditérranée"
  • Motion "Premii di litteratura Corsu Guadduresu"

           

Edito | Accueil | Actualités | Le CESEC de Corse | Les membres du CESC | Les avis et motions | Galerie | Espace membres | Revue de presseCunsigliu ecunomicu, suciale,
di l'ambiente è culturale
Palais Lantivy
BP 414
20183 Aiacciu cedex

Tel : 04 20 03 95 10

Courriel : presidence.cesec@isula.corsica