Actualités

Riunione di a Camera di i Territorii di u 16/10 di u 2023

2 ore Accolta / 14h Accueil Chjama / Appel Discorsu d’apertura di u Presidente di a Camera di i Territorii Discours d’ouverture du Président de la Chambre des Territoires    Raportu Nu...

Installation de la 4ème mandature de la Chambre des Territoires

Lundi 10 juillet, la Chambre des Territoires de la Corse tiendra sa 3ème réunion de l’année à l’Hôtel de la Collectivité de Corse à Bastia, sur un ordre du jour particulier : l’installation de sa...