Menu

Consultez l'ordre du jour de la séance du 10 mars


Sous la présidence de Marie-Antoinette MAUPERTUIS, l'Assemblea di a Giuventù se réunira le vendredi 10 mars
Suivez la séance en direct à partir de 10h00

  • 9h30 : réunion de la Commission Permanente  
  • 10h00 :  ouverture des travaux
Prise d’acte du compte rendu de la séance précédente
Allocutions de Madame la Présidente de l’Assemblée de Corse, de Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse ainsi que des Vice-Présidents de l’Assemblea di a Giuventù

QUISTIONI URALI

POSEE 2023/M3/43 | Dumanda a bocca dipusitata da Sebastien Pedinielli à u nomu di a giuventù in mossa : Accessibilité aux soins

POSEE 2023/M3/45 | Dumanda a bocca dipusitata da a Angélique Degiovanni à u nomu di à giuventù in mossa : Divagation animale

POSEE 2023/M3/46 | Dumanda a bocca dipusitata da da u gruppu « ghjuventù paolina », posta da cyprien pardi : Periudu di calore forte in i stabilimenti sculari, evuluzione

POSEE 2023/M3/47 | Dumanda a bocca dipusitata da Anne-Laure Marietti à nomu di u gruppu « Solcu Naziunalistu » : Questionnaire aux communes régies par la loi Littoral mis en place dans le cadre de la collecte de données pour l’établissement du rapport de suivi du PADDUC 2017-2019

POSEE 2023/M3/48 | Dumanda a bocca dipusitata da Jean-Alain Tarelli à nomu di u gruppu "Ghjuventù di u Centru Drittu" : Situation des infirmiers libéraux en Corse

POSEE 2023/M3/49 | Dumanda a bocca dipusitata da  Lisa Salini à nomu di u gruppu « Solcu Naziunalistu » : Previsioni è previnimentu di a penuria d’acqua 2023 

POSEE 2023/M3/50 | Dumanda a bocca dipusitata da  Lisandru Carrolaggi à nomu di u gruppu « STC » : Emploi Corse 

POSEE 2023/M3/51 | Dumanda a bocca dipusitata da Lisandru Laban-Giuliani à nomu di u gruppu « Avvene Ghjustu è Resiliente » : Blucà i prezzi nant’à i produtti di prima necessità 

POSEE 2023/M3/52 | Dumanda a bocca dipusitata da Lisandru Laban-Giuliani à nomu di u gruppu « Avvene Ghjustu è Resiliente » : En attendant le statut de résident

POSEE 2023/M3/44 | Dumanda a bocca dipusitata da Lisandru Bizzari à u nomu di à giuventù in mossa : Discussione cù u Statu


MUZIONI - RISULUZIONI


              

Prisintazioni | Cumpusizioni | Seduti | Cummissioni | Documenti regulamentarii | Actualités | Ritratti / Filmetti | Spaziu Stampa | Attualità di i cumissioni
Cullettività di Corsica
22, cours Grandval
BP 215
20187 Aiacciu cedex 1

Tel : 04 95 20 25 25
Fax : 04 95 51 64 60
Courriel : contact@isula.corsica