Menu
Discorsu di u Vici Presidente di l'Assemblea di a Giuventù in apertura di a seduta di luddu 2019
Auteur : Vannina Piazza
Durée :  6 min 39 sec
Vues : 61
Notez : 
buzzImg
 
Autres vidéos
 Cullettività di Corsica
22, cours Grandval
BP 215
20187 Aiacciu cedex 1

Tel : 04 95 20 25 25
Fax : 04 95 51 64 60
Courriel : contact@isula.corsica