Les sessions

Riunione di a Camera / Réunion de la Chambre - Riunione di l’11/12/di u 2023 - Réunion du 11/12/2023

Ordine di u ghjornu / Ordre du jour Raportu Nu 2023-28 : Evuluzione istituziunale di a Corsica Rapport N° 2023-28 : Evolution institutionnelle de la Corse   Raportu Nu...

Riunione di a Camera / Réunion de la Chambre - Sessione di u 16 d'ottobre di u 2023 / Session du 16 octobre 2023

Sessione di a Camera di i Territorii di Corsica u 16 d’ottobre di u 2023 Session de la Chambre des Territoires de Corse 16 octobre 2023 Ordine di u ghjornu Ordre du jour     Raportu Nu...

Riunione di a Camera / Réunion de la Chambre - Sessione di u 10 di lugliu di u 2023 / Session du 10 juillet 2023

  Sessione di a Camera di i Territorii di Corsica u 10 di lugliu di u 2023 Session de la Chambre des Territoires de Corse 10 juillet 2023     Ordine...