Les sessions

Riunione di a Camera / Réunion de la Chambre - Riunione di l’11/12/di u 2023 - Réunion du 11/12/2023

Ordine di u ghjornu / Ordre du jour Raportu Nu 2023-28 : Evuluzione istituziunale di a Corsica Rapport N° 2023-28 : Evolution institutionnelle de la Corse   Raportu Nu...

Riunione di a Camera / Réunion de la Chambre - Sessione di u 16 d'ottobre di u 2023 / Session du 16 octobre 2023

Sessione di a Camera di i Territorii di Corsica u 16 d’ottobre di u 2023 Session de la Chambre des Territoires de Corse 16 octobre 2023 Ordine di u ghjornu Ordre du jour     Raportu Nu...

Riunione di a Camera / Réunion de la Chambre - Sessione di u 10 di lugliu di u 2023 / Session du 10 juillet 2023

  Sessione di a Camera di i Territorii di Corsica u 10 di lugliu di u 2023 Session de la Chambre des Territoires de Corse 10 juillet 2023     Ordine...

Session de la Chambre des Territoires de Corse du 20 mars 2023

Raportu Nu 2023-9 Infurmazione nant’à u funziunamentu di a Camera di i Territorii Rapport N° 2023-9 Information sur le fonctionnement de la Chambre des Territoires Raportu Nu 2023-10 Puntu...

Riunione di a Camera / Réunion de la Chambre - Sessione di u 30 di ghjennaghju di u 2023 / Session du 30 janvier 2023

La Chambre des Territoires de la Corse a tenu sa première séance plénière de 2023 le lundi 30 janvier dans la salle des délibérations « Jean Leccia », Hôtel de la Collectivité de Corse à...

Session de la Chambre des Territoires de Corse du 14 novembre 2022

La Chambre des Territoires s'est réunie le lundi 14 novembre 2022, sous la présidence de Gilles Simeoni, son Président, en salle des délibérations de l’Hôtel de la Collectivité de Corse à Bastia....

Session de la Chambre des Territoires de Corse du 16 mai 2022

La Chambre des Territoires s'est réunie le lundi 16 mai 2022, sous la présidence de Gilles Simeoni, son Président, en salle des délibérations de l’Hôtel de la Collectivité de Corse à Bastia. Raportu...

Session de la Chambre des Territoires de Corse du 07 février 2022

La Chambre des Territoires s'est réunie le lundi 07 février 2022, sous la présidence de Gilles Simeoni, son Président, en salle des délibérations de l’Hôtel de la Collectivité de Corse à Bastia....

Session de la Chambre des Territoires de Corse du 29 novembre 2021

La Chambre des Territoires s'est réunie le lundi 29 novembre 2021, sous la présidence de Gilles Simeoni, son Président, en salle des délibérations de l’Hôtel de la Collectivité de Corse à Bastia....

Session de la Chambre des Territoires de Corse du 25 octobre 2021

La Chambre des Territoires se réunira le lundi 25 octobre 2021, sous la présidence de Gilles Simeoni, son Président, en salle des délibérations de l’Hôtel de la Collectivité de Corse à Bastia....

Session de la Chambre des Territoires de Corse du 12 avril 2021

La Chambre des Territoires se réunira pour sa première séance de l’année le lundi 8 février 2021 à partir de 14h00 sous la présidence de Gilles Simeoni, son Président. Afin de respecter le protocole...

Session de la Chambre des Territoires de Corse 8 février 2021

La Chambre des Territoires se réunira pour sa première séance de l’année,  lundi 8 février 2021 à partir de 14h00 dans la salle des délibérations « Jean Leccia » de l’Hôtel de la Collectivité...

Session plénière de la Chambre des Territoires du lundi 7 décembre 2020

La Chambre des Territoires se réunira en séance plénière, sous la présidence de Gilles Simeoni, Président du Conseil exécutif de Corse, le lundi 7 décembre 2020 en salle des délibérations de l’Hôtel...

Session de la Chambre des Territoires de Corse 12 octobre 2020

La Chambre des Territoires se réunira en séance plénière, sous la présidence de Gilles Simeoni, Président du Conseil exécutif de Corse, le 12 octobre 2020 en salle des délibérations de l’Hôtel de la...

Session extraordinaire de la Chambre des Territoires le 15 novembre 2019

La Chambre des Territoires se réunira en session extraordinaire vendredi 15 novembre 2019 à partir de 10h sous la présidence de son Président. Spécifiquement consacrée à l’examen des aides de la...

Séance plénière du 9 septembre 2019

La Chambre des Territoires se réunira en séance plénière, sous la présidence de Gilles Simeoni, Président du Conseil exécutif de Corse, le lundi 9 septembre à partir de 14h00, en salle des...

Session extraordinaire du 1er juillet 2019

La Chambre des Territoires se réunira en session extraordinaire, sous la présidence de Gilles Simeoni, Président du Conseil exécutif de Corse, ce lundi 1er juillet 2019 à partir de 15h00, en salle...

Séance plénière du 13 mai 2019

La Chambre des Territoires se réunira en séance plénière, sous la présidence de Gilles Simeoni, Président du Conseil exécutif de Corse, ce lundi 13 février à partir de 14h00, en salle des...

Session de la chambre des territoires du 11 février 2019

La Chambre des Territoires se réunira en séance plénière, sous la présidence de Gilles Simeoni, Président du Conseil exécutif de Corse, le 11 février 2019 en salle des délibérations de l’Hôtel de la...

Session de la Chambre des Territoires de Corse 25 septembre 2018

La Chambre des Territoires se réunira en séance plénière, sous la présidence de Gilles Simeoni, Président du Conseil exécutif de Corse, le 25 septembre, en salle des délibérations de l’Hôtel de la...

Session de la Chambre des Territoires le 9 juillet 2018

La Chambre des Territoires se réunira en session extraordinaire sous la présidence de Gilles Simeoni, le 9 juillet prochain à 10h, salle de délibérations Jean Leccia, Hôtel de la Collectivité de...

Session de la Chambre des Territoires le 11 juin 2018

A Camera di i Territorii s’aduniscerà sottu à a Presidenza di Gilles Simeoni luni l’11 di ghjugnu di u 2018 à 2 ore è mezu di dopu meziornu, in l’emiciculu Jean Leccia in Bastia.   La Chambre...

Séance d'installation de la Chambre des Territoires le 16 avril 2018 à Bastia

La Chambre des territoires a été installée le 16 avril dernier, sous la présidence de Gilles Simeoni. La prochaine session se tiendra le 11 juin 2018 à Bastia, siège de la Chambre des Territoires....