Menu

Session de la Chambre des Territoires de Corse du 07 février 2022

La Chambre des Territoires s'est réuni le lundi 07 février 2022 , sous la présidence de Gilles Simeoni, son Président, en salle des délibérations de l’Hôtel de la Collectivité de Corse à Bastia


Ordre du jour 

Raportu Nu 2022-1
Cumpusizione di u Scagnu
Rapport N° 2022-1
Composition du Bureau
 
Raportu Nu 2022-2
Mudificazione di u rigulamentu internu
Rapport N° 2022-2
Modification du règlement intérieur
 
Raportu Nu 2022-3
Presentazione di i travagli di i cummissioni
Rapport N° 2022-3
Présentation des travaux des commissions
 
Raportu Nu 2022-4
Puntu d’infurmazione nantu à e prucidure scritte di u 10 di ghjennaghju di u 2022
Rapport N° 2022-4
Point d’information sur les procédures écrites lancées le 10 janvier 2022
 
Raportu Nu 2022-5
Scambii incù Alain Spadoni nantu à u so raportu : « Prughjettu di pruposta di riforma lighjislativa pà una fiscalità incitativa pà a tramandera di u patrimoniu : lotta contru à u spusessu è a spiculazioni ; rilanciu di l’internu ; sustegnu à l’attività icunomica »
Rapport N° 2022-5
Echanges avec M. Alain Spadoni dans le cadre de son rapport « Projet de proposition de réforme législative pour une fiscalité incitative de transmission du patrimoine : lutte contre la dépossession et la spéculation ; relance de l’intérieur ; soutien à l’activité économique »
 
Raportu Nu 2022-6
Urganizazioni di un’assistenza tecnica à i cumuni di l’acquapendi di u Taravu in u duminiu di l’accunciamentu – Cunvinzioni pà una pristazioni d’assistenza tecnica à i cumuni di l’acquapendi di u Taravu in u duminiu di l’accunciamentu di spazii di scialu
Rapport N° 2022-6
Mise en place d'une assistance technique aux communes du bassin versant du Taravu dans le domaine de l'aménagement - Convention pour une prestation d'assistance technique aux communes du bassin versant du Taravu dans le domaine de l'aménagement d'espaces de loisirs