Menu

Session de la Chambre des Territoires de Corse du 29 novembre 2021

La Chambre des Territoires s'est réuni le lundi 29 novembre 2021 , sous la présidence de Gilles Simeoni, son Président, en salle des délibérations de l’Hôtel de la Collectivité de Corse à Bastia


Ordre du jour

Raportu Nu 2021-29
Presentazione di i travagli di i cummissioni
Rapport N° 2021-29
Présentation des travaux des commissions
 
Raportu Nu 2021-30
Cumpusizione di u Scagnu
Rapport N° 2021-30
Composition du Bureau
 
Raportu Nu 2021-31
New Deal mobile : puntu d’infurmazione
Rapport N° 2021-31
Information sur le programme New Deal mobile
 
Raportu Nu 2021-32
L’avanzà di u dispusitivu Fondu Paese 
Rapport N° 2021-32
Etat d’avancement du dispositif fonds Paese
 
Raportu Nu 2021-33
Pruspittivi di l’individualizazioni di l’aiuti di nuvembri di u 2021
Rapport N° 2021-33
Perspectives d’individualisations des aides de novembre 2021
 
Raportu Nu 2021-34
Approvu di u Schema Direttore d’Accunciamentu è di Gestione di l’Acque di Corsica 2022-2027
Rapport N° 2021-34
Approbation du Schéma Directeur et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse 2022-2027
 
Raportu Nu 2021-35
Mudificazioni di a cumpusizioni è di i reguli di funziunamentu di u cumitatu di Conca di Corsica
Rapport N° 2021-35
Modification de la composition et des règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse, Conca di Corsica