Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Réunion de la Commission des finances et de la fiscalité le 20 avril 2018La Commission des finances et de la fiscalité se réunira, sous la présidence de Guy Armanet, le vendredi 20 avril 2018 à 9h30.

Aiacciu
Salle n° 5
Hôtel de la Collectivité de Corse

Bastia
Salle n° 1113 (1er étage) - Siège de l’ancien Conseil Départemental de Haute-Corse

Corti
Cunsigliu di a Lingua
5, avenue Xavier Luciani

Portivechju
Cinémathèque de Corse
Espace Jean-Paul de Rocca Serra

Ordine di u ghjornu - Ordre du jour

 FINANZE - BUGETTU - FISCALITA 
 FINANCES - BUDGET - FISCALITE 


Raportu nu 098 : Documentu d’urientazione bugettarie pè u 2018
Rapport n° 098 : Document d’orientations budgétaires 2018

Raportu nu 099 : Determinazione di e durate di l’ammurtimentu di a Cullettività di Corsica
Rapport n° 099 : Détermination des durées d'amortissement de la Collectivité de Corse

 AFFARI AUROPEI 
 AFFAIRES EUROPEENNES 


Raportu nu 100 : Prugramma INTERREG Italia-Francia maritima 2014-2020 – Prugettu GRITACCESS
Rapport n° 100 : Programme Interreg Italie-France Maritime 2014-2020 - Projet GRITACCESS

 TURISMU 
 TOURISME 


Raportu nu 094 : Trasferimentu è allargamentu di u perimetru di percezzione di a tassa dipartimentale di sughjornu
Rapport n° 094 : Transfert et élargissement du périmètre de perception de la taxe de séjour départementale

Raportu nu 096 : Fogliu di strada di l'Agenza di u turismu di a Corsica 2018-2021
Rapport n° 096 : Feuille de route de l'Agence du tourisme de la Corse 2018-2021

 LINGUA CORSA 
 LANGUE CORSE 


Raportu nu 108 : Aghjustu nu 2 à a cunvenzione rilativa à u finanziamentu di i centri d’immersione linguistica di u Cismonte in u quatru di u CPER 2015-2020
Rapport n° 108 : Avenant n° 2 à la convention relative au financement des centres d’immersion linguistique du Cismonte dans le cadre du CPER 2015-2020

 CULTURA 
 CULTURE 


Raportu nu 091 : Presa in carica da a Cullettività di Corsica di un alloghju in u quatru di u spiazzamentu di l’agenti di u serviziu di l’audiovisivu è di u sinemà pè u festivale di Cannes
Rapport n° 091 : Prise en charge d’un hébergement par la Collectivité de Corse pour le déplacement des agents du service de l’audiovisuel et du cinéma lors du festival de Cannes

Raportu nu 095 : Rigulamentu d'aiuti pè a cultura
Rapport n° 095 : Règlement des aides pour la culture

 INSIGNAMENTU SECUNDARIU 
 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 


Raportu nu 092 : Scumpartera di crediti delegati da u Statu per l’acquistu di libri di scola à prò di i cullegianti è di i sculari di u stabilimentu regiunale d’insignamentu adattatu (EREA) per l’annata 2018-2019
Rapport n° 092 : Répartition des crédits délégués par l'Etat pour l'acquisition des manuels scolaires destinés aux élèves des collèges et de l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) pour l'année scolaire 2018-2019

 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI 
 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 


Aeroportu
Aéroport


Raportu nu 102 : Aeroportu di Figari Sudu Corsica / travaglii di rinforzu di a pista 05/23
Rapport n° 102 : Aéroport de Figari Sud Corse / travaux de renforcement de la piste 05/23

 SALUTE - SUCIALE 
 SANTE - SOCIAL 


Raportu nu 104 : Cunvenzione d’appoghju à e pulitiche d’inserimentu decisa trà a Cullettività di Corsica è u Statu 2017-2018 (FAPI)
Rapport n° 104 : Convention d'appui aux politiques d'insertion conclue entre la Collectivité de Corse et l'Etat 2017- 2018 (FAPI)

Raportu nu 109 : Trasferimentu d’attività aiutu 2B (Ripresa effettiva di i persunali è di i mezi)
Rapport n° 109 : Transfert d'activité aide 2B (Reprise effective des personnels et des moyens)

 QUISTIONE DIVERSE 
 QUESTION DIVERSES  


Raportu nu 106 : Rimunerazione di un agente non titulare ricrutatu à a Cullettività di Corsica
Rapport n° 106 : Rémunération attribuée à un agent non-titulaire recruté au sein de la Collectivité de Corse

Page publiée le 13/04/2018 | Modifiée le 19/04/2018 à 16:19