Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Réunion de la Commission du développement économique, du numérique, de l’aménagement du territoire et de l’environnement le 21 mars 2018La Commission du développement économique, du numérique, de l’aménagement du territoire et de l’environnement se réunira, sous la présidence de Nadine Nivaggioni, le mercredi 21 mars 2018 à 13h30,

Aiacciu
Hôtel de le Collectivité de Corse - Salle de téléprésence
22, cours Grandval

Bastia
Résidence Lesia - Salle de téléprésence
Immeuble du centre de gestion de la Haute-Corse
Avenue de la Libération

Corti
Caserne Padoue - Salle de téléprésence
La citadelle

Portivechju
Cinémathèque de Corse - Salle de visioconférence
Espace Jean-Paul de Rocca Serra

Ordine di u ghjornu - Ordre du jour

 INFRASTRUTTURE 
 INFRASTRUCTURES 


Porti
Ports


Raportu nu 043 : Mudificazione di a deliberazione nu 17/100 AC di u 27 d’aprile di u 2017 aduttendu e modalità di participazione di a Culletività territuriale di Corsica à u finanzamentu di u prugettu di sviluppu purtuariu – fase II – portu di cummerciu di l’Isula Rossa.
Rapport n° 043 : Modification de la délibération n° 17/100 AC en date du 27 avril 2017 adoptant les modalités de participation de la Collectivité territoriale de Corse au financement du projet de développement portuaire - phase II - du port de commerce de l'Isula-Rossa.

Raportu nu 038 : Avenente nu 1 à u quaternu di cariche di a cuncessione di u vechju portu di Bastia
Rapport n° 038 : Avenant n° 1 au cahier des charges de la concession du vieux-port de Bastia

 AMBIENTE 
 ENVIRONNEMENT 


Raportu nu 058 : Mudificazione di i statuti di l’Uffiziu di l’ambiente di a Corsica in u quadru di a cumpusizione di u cunsigliu d’amministrazione è di u scagnu, sèguitu à a creazione di a Culletività di Corsica
Rapport n° 058 : Modification des statuts de l’Office de l’environnement de la Corse dans le cadre de la composition du conseil d’administration et du bureau, suite à la création de la Collectivité de Corse

Raportu nu 079 : Creazione è rolu di a cummissione cunsultativa d’elaburazione è di seguitu di u Pianu Territuriale di Prevenzione è di Gestione di u Frazu
Rapport n° 079 : Création et rôle de la commission consultative d’élaboration et de suivi du Plan Territorial de Prévention et de Gestion des Déchets (PTPGD)


 AGRICULTURA - FURESTA 
 AGRICULTURE - FORET 


Raportu nu 076 : Pianu di lotta 2018-2020 « Tremulella pècurina »
Rapport n° 076 : Plan de lutte 2018-2020 « Tremblante ovine ».

 AFFARI EUROPEI _ AGRICULTURA 
 AFFAIRES EUROPEENNES - AGRICULTURE 


Raportu nu 048 : L’avvene di a pulitica di cuesione è di a pulitica agricula cumuna dopu à u 2020
Rapport n° 048 : L'avenir de la politique de cohésion et de la politique agricole commune après 2020

 AZZIONE ECUNOMICA  
 ACTION ECONOMIQUE 


Raportu nu 070 : Prugramma di ristrutturazione urganizata di sustegnu strategicu à l’Immubiliare e à l’attività (PROSSIMA)
Rapport n° 070 : Programme de restructuration organisée de soutien stratégique à l’immobilier et aux activités (PROSSIMA)

 ACCUNCIAMENTU NUMERICU  
 AMENAGEMENT NUMERIQUE 

Raportu nu 067 : Messa in opera di un aiutu eccezziunale pè u funzziunamentu di i punti d’accessu multimedia di Corsica (P@m) pè l’annu 2018
Rapport n° 067 : Mise en œuvre d’une aide exceptionnelle au fonctionnement des Points d’accès multimédia de Corse (P@m) pour l’année 2018

Raportu nu 068 : Apprubazione di una cunvenzione di messa a dispusizione e d’appertura di dati anantu à a piattaforma « opendata corsica » trà a Cullettività di Corsica e urganismi terzi
Rapport n° 068 : Approbation d’une convention de mise à disposition et d’ouverture de données sur la plateforme opendata.corsica entre la Collectivité de Corse et des organismes tiers

 QUISTIONE DIVERSE 
 QUESTIONS DIVERSES 


Raportu nu 074 : Cunsultazione di l’Assemblea di Corsica nant’à u prugettu di lege purtendu evuluzione di l’alloghju, di l’accunciamentu è di u numericu
Rapport n° 074 : Consultation de l’Assemblée de Corse sur un projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
 
 MUZIONE 
 MOTIONS 

 
Nu 2018/O1/001 sposta da u sgiò Francis Giudici è i cumpunenti di u gruppu « Per l’Avvene » : termalismu : stabilimentu di Petrapola
N° 2018/O1/001 déposée par Francis Giudici et les membres du groupe « Per l’Avvene » : thermalisme : station de Pietrapola

Page publiée le 16/03/2018 | Modifiée le 20/03/2018 à 11:08