Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Riunione di a Cummissione permanente di u 23 di nuvembre di u 2022La Commission Permanente se réunira en mode mixte (présentiel et teams) le mercredi 23 novembre 2022.
Elle se réunira à partir de 14h30 en mode organisationnel pour préparer la séance de l'Assemblée de Corse des 24 et 25 novembre 2022.  Elle poursuivra ses travaux en mode délibérant à partir de 15h30 avec l’examen des rapports figurant ci-dessous.

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR

RAPORTU DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA / RAPPORT DE LA PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
 
Raportu nu 339 : Appruvazione di u prucessu verbale di a Cummissione Permanente di u 26 d’ottobre di u 2022.
Rapport n° 339 : Approbation du procès-verbal de la Commission Permanente du 26 Octobre 2022.
                          
INNUVAZIONE-CUNTROLU-VALUTAZIONE - INNOVATION-CONTROLE-EVALUATION
 
Raportu n308 : Approvu da a Cullettività di Corsica di i conti anninchi di a SAS ALZÀ.
Rapport n° 308 : Approbation des comptes annuels de la SAS ALZÀ par la Collectivité de Corse.
 
INSIGNAMENTU-FURMAZIONE-RICERCA - ENSEIGNEMENT-FORMATION-RECHERCHE
 
Raportu nu 309 : Cunvenzione di partinariatu cun « France Compétences » pè u sustegnu à u funziunamentu è à l'investimentu di i Centri di Furmazione di l'Apprendisti (CFA).
Rapport n° 309 : Convention de partenariat avec « France Compétences » pour le soutien au fonctionnement et à l'investissement des Centres de Formation des Apprentis (CFA).
 
SUCIALE E SALUTE - SOCIAL ET SANTE
 
Raportu nu 306 : Cunvenzione plurianninca di finanziamentu 2022-2024 di a sperimentazione ICOPE per l'identificazione di fattori di dibbulezza ind'è l'anziani in Corsica.
Rapport n° 306 : Convention pluriannuelle de financement 2022-2024 de l'expérimentation ICOPE en faveur du repérage de la fragilité des seniors en Corse.
 
Raportu nu 307 : Cunvenzione di partinariatu 2022-2024 trà a Cullettività di Corsica è l'associu CAP Sulidariu pè a messa in opera di una piattaforma di i mistieri di l'autunumia.
Rapport n° 307 : Convention de partenariat 2022-2024 entre la Collectivité de Corse et l'association CAP Solidaire pour la mise en œuvre d'une plateforme des métiers de l'autonomie.
 
Raportu nu 311 : Cunvenzione di finanziamentu rilative à l'azzione purtate da l'associu ALIS per l'eserciziu 2022.
Rapport n° 311 :  Conventions de financement relatives aux actions menées par l'association ALIS pour l'exercice 2022.
 
Raportu nu 312 : Cunvinzioni rilativi à a cuntinuazioni di l'attività di dumiciliazioni amministrativa di i parsoni senza alloghju stabuli in a cumuna di Portivechju par l'annu 2022.
Rapport n° 312 : Conventions relatives au maintien de l'activité de domiciliation administrative des personnes sans domicile stable sur la commune de Portivechju pour l'année 2022.
 
Raportu nu 318 : Cunvenzione di finanziamentu di u dispusitivu d'appoghju à a cuurdinazione DAC CORSICA « VIA SALUTE ».
Rapport n° 318 : Convention de financement du dispositif d'appui à la coordination DAC CORSICA « VIA SALUTE ».
 
Raportu nu 320 : Revisione di u regulamentu di l'aiuti è di l'azzione suciale è medicusuciale di Corsica
Rapport n° 320 : Révision du règlement des aides et des actions sociales et médico-sociales de Corse.
 
Raportu nu 321 : Cunvenzione rilative à a fissazione di e cuntribuzione à u Fondu di Sulidarità per l'Alloghju à titulu di l'esercizii 2022-2023.
Rapport n° 321 : Conventions fixant les contributions financières au Fonds de Solidarité pour le Logement pour les exercices 2022-2023.
           
Raportu nu 328 : Cunvinzioni d'ughjittivi è di mezi è di finanziamentu 2022 di u dispusitivu di midiazioni pà i famigli in Pumonti.
Rapport n° 328 : Convention d'objectifs et de financement 2022 du dispositif de médiation familiale dans le Pumonti.
 
EUROPA E INTERNAZIUNALE - EUROPE ET INTERNATIONAL
 
Raportu nu 310 Approvu u prugettu di regulamentu di u ghjocu-cuncorsu « Sott'à un stessu celu » rilativu à a cunniscenza di i prugetti finanzati incù u sustegnu di i fondi auropei in Corsica.
Rapport n° 310 : Approbation du projet de règlement du jeu-concours porté par la Direction des affaires européennes et méditerranéennes « Sott'à un stessu celu » relatif à la connaissance des projets financés avec le soutien des fonds européens en Corse.
 
SISTEMI D'INFURMAZIONI - SYSTEMES D'INFORMATION
 
Raportu nu 317 : Cunvinzioni è pattu tripartitu « CDC-UGAP-MICROSOFT » pà a furnitura di licenzi è di compra di sirvizii.
Rapport n° 317 : Convention et accord entreprise tripartite « CDC-UGAP-MICROSOFT » pour la fourniture de licences et d'achat de services.
 
FUNDARIU – FONCIER
 
Raportu nu 313 : Aghjustu à a cunvinzioni di cuncorsu tecnicu cù a SAFER CORSICA in quantu à a criazioni di stradi novi nantu à u ritali tarrituriali  di u Pumonti.
Rapport n° 313 : Avenant à la convention de concours technique avec la SAFER CORSE relative à la création de nouvelles routes sur le réseau territorial du Pumonti.
 
CULTURA E PATRIMONIU - CULTURE ET PATRIMOINE
 
Raportu nu 314 : Mecenatu - Cunvenzione quatru tra a Culletività di Corsica e a Fundazione di u Patrimoniu.
Rapport n° 314 : Mécènat - Convention cadre entre la Collectivité de Corse et la Fondation du Patrimoine.
 
Raportu nu 315 : Convention de partenariat « Via Patrimonia : Cultural heritage itineraries Italy-France » entre la Collectivité de Corse et La Région Ligurie, la Région Autonome de Sardaigne, la Région Toscane, le Conseil Départemental du Var, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice.
           
Raportu nu 316 : Rigulamentu di l'aiutu per u patrimoniu.
Rapport n° 316 : Règlement des aides au patrimoine.
 
Raportu n° 333 : Abilitazione di u Presidente di u Cunsigliu esecutivu per firmà l’atti di candidature rilativi à u prugettu di cuuperazione M-ARCH in quantu à u prugramma INTERREG EUROMED 2021-2027.
Rapport n° 333 : Habilitation du Président du Conseil exécutif de Corse à signer les actes de candidatures relatifs au projet de coopération M-ARCH relevant du programme INTERREG EURO-MED 2021-2027.
 
Raportu n° 337 : Apprubazioni di l'aghjustu mudificativu e di l'aghjustu finanziariu di a Cunvenzioni di cuuperazioni 2020-2022 trà u Statu, u CNC e a Culletività di Corsica.
Rapport n° 337 : Approbation de l'avenant modificatif et de la convention d'application financière 2022 de la Convention de coopération pour le cinéma et l'image animée 2020-2022 entre l'Etat, le Centre National du cinéma et de l'image animée et la Collectivité de Corse.
 
FURESTE – FORETS
 
Raportu n° 338 : Approvu di u pianu d'accunciamentu di e fureste territuriale d'Aitone, di Pineta è di i Punti nieddi.
Rapport n°  338 : Approbation du plan d'aménagement des forêts territoriales d'Aïtone, de Pineta et de Punteniellu.
 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI / INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
 
Raportu nu 322 : Creazione di una via pedona sicura longu à l'anziana RD 81 nantu à a cumuna di Carghjese.
Rapport n° 322 : Création d'un cheminement piéton sécurisé le long de l'ex RD 81 sur la commune de Carghjese.
 
Raportu nu 323 : Accunciamentu di una via verdi nantu à l'anziana RT 21 in u sittori d'Asprettu.
Rapport n° 323 : Aménagement d'une voie verte sur l'ex RT21 dans le secteur d'Asprettu.
 
Raportu nu 324 : Accunciamentu di l'anziana RT 40 nantu à a traversa di Sartè.
Rapport n° 324 : Aménagement de l'ex RT40 dans la traverse de Sartè.
 
Raportu nu 331 : Uparazioni di riqualificazioni di l'anziana RD 31 è di l'anziana RT 22 - Cuncirtazioni praliminari.
Rapport n° 331 : Opération de requalification de l'ex-route départementale 31 (ex RD 31) et l'ex-route territoriale 22 (ex RT 22) - Concertation préalable.
 
Raportu nu 332 :  Uparazioni di ricalibratura di l'anziana RD 5.
Rapport n° 332 : Opération de recalibrage de l'ex-RD 5.
 
Raportu nu 335 : Criazioni di una pista da bissicletti nantu à l'anziana RD 111b - Cunvinzioni di finanziamentu.
Rapport n° 335 : Création d'une bande cyclable sur l'ex-RD 111b - Convention de financement.
 
Raportu nu 336 : Accunciamentu di una via verdi da u PR 132+640 à u PR 134 + 080 cumuna di Bunifaziu (anziana RT40).
Rapport n° 336 : Aménagement d'une voie verte du PR 132+640 au PR 134+080, commune de Bunifaziu (ex-RT40).
 
 

Page publiée le 22/11/2022 | Modifiée le 22/11/2022 à 15:31