Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Riunione di a Cummissione permanente di u 28 di aprile di u 2021La Commission Permanente se réunira en mode délibérant le mercredi 28 avril à partir de 10h30

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR

SUCIALE E SALUTE / SOCIAL ET SANTE
Raportu nu 110 :  Ricunduzzioni di a participazioni di a Cullittività Corsica à u finanziamentu di l'uparazioni di dumiciliazioni amministrativa di i senzacasa in a cità di Portivechju.
Rapport n° 110 : Reconduction de la participation de la Collectivité de Corse au financement de l'activité de domiciliation administrative des personnes sans domicile stable sur la commune de Portivechju.
Raportu n 111 : Approvu di a cunvinzioni di finanziamentu di l'associu Opra A Leccia Comité de Quartier (OLCQ).
Rapport n° 111 : Approbation de la convention de financement de l'association Opra A Leccia Comité de Quartier (OLCQ).
 
Raportu nu 112 : Approvu di a cunvinzioni di finanziamentu di l'ADIE
Rapport n° 112 : Approbation de la convention de financement de l'Association pour le Droit à l'Initiative Économique (ADIE).
 
Raportu nu 114 : Approvu di a cunvinzioni di finanziamentu di Corse Active Pour l'Initiative (CAPI).
Rapport n° 114 : Approbation de la convention de financement de Corse Active Pour l'Initiative (CAPI).

Raportu nu 115 : Approvu di e cunvenzione di finanziamentu di l'associ FALEPA è Sud  Corse Insertion  (Autoscole sucial).
Rapport n° 115 : Approbation des conventions de financement des associations FALEPA et Sud Corse Insertion (Auto-écoles sociales).
 
Raportu nu 127 : Approvu di e cunvenzione di finanziamentu plurianninche 2021-  2023 di strutture di l'inserzione da l'attività ecunomica.
Rapport n° 127 : Approbation des conventions de financement pluriannuelles 2021-2023 des Structures de l'insertion par l'Activité Economique.

Raportu n140   :  Raportu d' esecuzione per l'eserciziu 2020 di u cuntrattu di privenzione è di  prutezzione di u zitellu trà a Cullettività di Corsica è u Statu in quantu à l'eserciziu cuntrattuale 2020-2022. 
Rapport n° 140   : Rapport d'exécution pour l'exercice 2020 du contrat de prévention et de
protection de l'enfance liant la Collectivité de Corse et l'État portant pour l'exercice contractuel 2020-2022.
 
Raportu nu 143 :  Cuntribuzioni finanziarii à titulu di u Fondu di Sulidarità per l'alloghju  2021.
Rapport n° 143 : Contributions financières au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement exercice 2021.  
 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI / INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
 
Raportu nu 113 : Cunvinzioni rilativa à l'assestu di l'anziana RD 268 da traversa di l'ipercentru di Livia.
Rapport n° 113 : Convention relative à l'aménagement de l'ex RD 268 en traverse de Livia hypercentre.
 
Raportu nu  117 : Mantene i trasporti sculari gratisi per l’annu sculare 2021-2022.
Rapport n° 117 : Maintien de la gratuité des transports scolaires pour l'année scolaire 2021-2022.
 
Raportu nu 142   : Indannizazioni cumpinsatoria di i titularii di marcati di trasportu sculari  in seguitu à a chjusura di i stabilimenti sculari.   
Rapport n° 142 : Indemnisation compensatoire des titulaires de marchés de transport scolaire suite à la fermeture des établissements scolaires.
 
Raportu nu 144 :  Pianu d'allignamentu di a via laterale di l'anziana RT 11 trà u ponte di Bevincu è Tragone, nantu à a cumuna di Biguglia.
Rapport n° 144 : Plan d'alignement de la Contre allée de l'ex RT 11 entre le pont de Bevincu et  Tragone, sur la commune de Biguglia.
 
AMMINISTRAZIONE GENERALE / ADMINISTRATION GENERALE
 
Raportu nu 116 : Cunvinzioni di mezi 2021 cù  l'Associu « Prévoyance des anciens conseillers généraux de Corse-du-Sud ».
Rapport n° 116 : Convention de moyens 2021 avec l'Association « Prévoyance des anciens conseillers généraux de Corse-du-Sud ».
 
Raportu n 157 : Cessione di veiculi è materiali rutulenti di a Cullettività di Corsica.
Rapport n° 157 : Aliénation des véhicules et matériels roulants de la Collectivité de Corse
 
FUNDARIU / FONCIER
Raportu nu 118 : Regularizazione fundiaria di l'avanzata di l’anziana strada dipartimentale 84 situata annantu à a cumuna di Corscia.
Rapport n° 118 : Régularisation foncière de l'empiètement de l'ex-route départementale 84 située sur la commune de Corscia.
 
Raportu nu 119 : Sclassificazione di prese da u duminiu publicu stradale territuriale à scopu di riclassificazione cum’è vie cumunale di Biguglia, è di riclassificazione ind’ u duminiu publicu stradale territuriale di una presa isciuta da e vie cumunale di Biguglia, situata in a lucalità di Casatorra.
Rapport n° 119 : Déclassement d'emprises issues du domaine public routier territorial aux fins de reclassement dans la voirie communale de Biguglia, et reclassement dans le domaine public routier territorial d'une emprise issue de la voirie communale de Biguglia située lieu-dit Casatorra.
 
CULTURA E PATRIMONIU / CULTURE ET PATRIMOINE
 
Raportu nu 120 : FRAC Corsica : Designazione di a ghjuria pè a numinazione di u (a)  Direttore (Direttrice) di u Frac.
Rapport n° 120 : FRAC Corsica : Désignation du jury pour la nomination du (de la) Directeur (Directrice) du FRAC.
 
Raportu n122 : Messa in opera di l'operazione di prumuzione di u libru è di a lettura pressu à u publicu giuvanile « U libru di a to prima scola ».
Rapport n° 122 : Mise en oeuvre de l'opération de promotion du livre et de la lecture en direction du jeune public « U libru di a to prima scola ».
 
Raportu nu 128 : Attribuzione di una suvvenzione di funziunamentu à l'associu «  Centru di fotografia mediterraniu » pè u  so prugramma d’attività 2021.
Rapport n° 128 : Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association « Centre méditerranéen de la photographie » pour son programme d'activités 2021.
 
Raportu nu 141 : Cunvenzione Triennale di ogettivi è di mezi 2021-2023 pè u sustegnu à a piattaforma SVOD Allindì -  
Rapport n° 141 : Convention triennale d'objectifs et de moyens 2021-2023 de soutien à la plateforme SVOD Allindi.
 
Raportu nu 152 : aduzzioni di a cunvenzioni di partinariatu pà u sviluppu di u libru è di a littura publica, di l'arti vivi è di l'arti visuali, à prò di i prighjuneri e i parsoni privi di libartà.
Rapport n° 152 : adoption de la convention de partenariat pour le développement du livre et de la lecture publique, des arts vivants et des arts visuels, auprès des personnes détenues et privées de liberté.
 
Raportu nu 158 : Mudificazione di i statuti di u sindicatu di gestione di u cunservatoriu di musica, ballu è arte dramatica di Corsica Henri Tomasi.
Rapport n° 158 : Modifications des statuts du Syndicat mixte de gestion du Conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse Henri Tomasi.
 
ACCONCIU E SVILUPPU DI U TERRITORIU / AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Raportu nu   123   : Aduzzioni di misuri eccizziunali pà u sustegnu di u sittori assuciativu di Corsica culpitu da a crisa Covid-19 è abrugazione di i misuri  aduttati prima.
Rapport n° 123: Adoption de mesures exceptionnelles en faveur du soutien au secteur associatif de Corse impacté par la crise Covid-19 et Abrogation des dispositions adoptées antérieurement.
 
Raportu nu 130 : Aiutu à titulu derugatoriu di u regulamentu di l'aiuti SADPM  pè a crezione di un alloghju turisticu eculogicu nantu à a cumuna  di Chjatra.
Rapport n° 130 : Aide à titre dérogatoire du règlement des aides SADPM pour la création d'un éco-gîte sur la commune de Chjatra.
 

Raportu n131 : Chjama à Prughjettu numericu - Indirizzera pà i cumuni di l'internu
Rapport n° 131 : Appel à Projets numérique - adressage en faveur des communes de l'intérieur.
 
Raportu n136 : Suvvenzione  eccezziunale à titulu di u prugramma 3133 - Fondu muntagna.
Rapport n° 136 : Subvention exceptionnelle au titre du programme 3133 - Fonds montagne.
 
Raportu nu 148 : Individualizazione di crediti in derugazione à u regulamentu di l'aiuti à e cumune - attribuzione di suvvenzione à favore di e cumune è EPCI di cismonte.
Rapport n° 148 : Individualisation de crédits en dérogation au règlement d'aides aux communes - attribution de subventions en faveur des communes et EPCI du Cismonte.
 
Raportu nu 151 Auturizazione data à u Presidente di u Cunsigliu esecutivu di Corsica per  risponde à a Chjama d’ufferte di l’Agenza regiunale di a salute in u quatru di i prilevi è analisi di u cuntrollu sanitariu di l’acque in Corsica è ogni ufferta culligata tucchendu à a sicurità sanitaria.
Rapport n° 151 : Autorisation au Président du Conseil exécutif de Corse à soumissionner à l'appel d'offres de l'Agence Régionale de la Santé (ARS) dans le cadre des prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux en Corse ainsi que toutes offres connexes relevant de la sécurité sanitaire.
 
ENERGIA / ENERGIE
Raportu n137 :  Avisu nantu à u prugettu di custruzzione di una unità di pruduzzione elettrica à partesi da biumassa in a cumuna di Vizzani.
Rapport n° 137 : Avis sur le projet de construction d'une unité de production d'électricité à partir de biomasse sur la commune de Vizzani.
 
Raportu nu 139 : Attualizazione di e misure d'accumpagnamentu di e pulitiche d'ammaistrera di l'energia è di l'energie rinnuvevule di l' AUE.
Rapport n° 139 : Actualisation des mesures d'accompagnement des politiques de maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables de l'AUE.
 
EUROPA E INTERNAZIUNALE  / EUROPE ET INTERNATIONAL
Raportu nu 138 : Europ'Act - Prugramma naziunale di Assistenza Tecnica interfondi 
Rapport n° 138 : Europ'Act - Programme national d'assistance technique interfonds.
 
SVILUPPU ECUNOMICU / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Raportu nu 145 : Intraprenda da imparà Corsica (EPA Corsica).          
Rapport n° 145 : Entreprendre Pour Apprendre Corsica (EPA Corsica).
 
INSIGNAMENTU-FURMAZIONE-RICERCA/ENSEIGNEMENT-FORMATION RECHERCHE
Raportu nu 146 : Affettazione di crediti à titulu di u prugramma regiunale di furmazione  (cumanda publica è AFPA), di a furmazione di i prigiuneri è di  a remunerazione di i stazianti. 
Rapport n° 146 : Affectation des enveloppes dans le cadre du Programme Régional de formation (commande publique et AFPA), de la formation des détenus et la rémunération des stagiaires.
 

TURISIMU / TOURISME
 
Raportu nu 149 : Misura d'aiutu pè l'investimenti rilativi à a rassicurazione sanitaria.
Rapport n° 149 : Mesure d'aide dans le cadre des investissements relatifs à la réassurance sanitaire.
 
Raportu nu 154: Misura d'aiutu d'urgenza pè a salvezza di l'Uffizii di Turisimu di Corsica.
Rapport n° 154 : Mesure d'aide d'urgence dans le cadre de la sauvegarde des Offices de Tourisme de Corse.
 
AGRICULTURA E FURESTE / AGRICULTURE ET FORETS
Raportu nu 155 : Approvu di u pianu d'assestu di a furesta tarrituriali di Marmanu
Rapport n° 155 : Approbation du plan d'aménagement de la forêt territoriale de Marmanu
 
RISORSE UMANE / RESSOURCES HUMAINES
Raportu nu 156 : Mudificazione tempurania di u tempu di travagliu di l'agenti di u Museu di a Corsica.
Rapport n° 156 : Modification temporaire du temps de travail des agents du Musée de la Corse.
 
SISTEMI D'INFURMAZIONI  / SYSTEMES D'INFORMATION
Raportu n 159 : Adesione di a Cullettività di Corsica à u Club di l'utilizatori di i lugiziali Sedit-Marianne (CUSMA)
Rapport n° 159 : Adhésion de la Collectivité de Corse au Club des utilisateurs des logiciels Sedit-Marianne (CUSMA)
 

Page publiée le 28/04/2021 | Modifiée le 28/04/2021 à 10:48