Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Riunione di a Cummissione permanente di u 28 di settembre di u 2022La Commission Permanente se réunira en mode mixte (présentiel et teams) le mercredi 28 septembre 2022.
Elle se réunira à partir de 14h30 en mode organisationnel, pour préparer la séance de l’Assemblée de Corse des 29 et 30 septembre.
Elle poursuivra ses travaux en mode délibérant à partir de 15 h 30 avec l’examen des rapports figurant ci-dessous.

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR

RAPORTU DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA / RAPPORT DE LA PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
 
Raportu nu  : Appruvazione di u prucessu verbale di a Cummissione Permanente di u 27 di lugliu di u 2022.
Rapport n°  : Approbation du procès-verbal de la Commission Permanente du 27 juillet 2022.
                          
SISTEMI D'INFURMAZIONI - SYSTEMES D'INFORMATION
 
Raportu nu 237 : Cunvinzioni di gruppamentu di compra trà a Cullittività di Corsica è i so agenzi è uffizii par acquisttà i lugiziali di a sucità ESRI France.
Rapport n° 237 : Convention du groupement d'achat entre la Collectivité de Corse et ses agences et offices pour l'acquisition des logiciels de la société ESRI France.
 
SUCIALE È SALUTE / SOCIAL ET SANTE
 
Raportu nu 238 : Cuntratti di finanziamentu à titulu di u Fondu d'intarvinzioni righjunali (FIR) 2022.
Rapport n° 238 : Contrats de financement au titre du Fonds d'intervention régional (FIR) 2022.
 
Raportu nu 244 : Approvu di i cunvinzioni di finanziamentu di l'associ FALEPA è Sud Corse Insertion (Autoscoli suciali).
Rapport n° 244 : Approbation des conventions de financement des associations FALEPA et Sud Corse Insertion (Auto-écoles sociales).
 
Raportu nu 245 : Suvvinzioni anninca di funziunamentu à l'associu di fraiutu di i parsoni ammissi à a prutizzioni di a zitiddina (AEPAPE) di Corsica.
Rapport n° 245 : Subvention annuelle de fonctionnement à l'Association d'Entraide des Personnes Admises en Protection de l'Enfance (AEPAPE) de Corse.
 
Raportu nu 246 : Cunvinzioni custitutiva rilativa à u Gruppamentu d'Intaressu Publicu (GIP) « France enfance protégée ».
Rapport n° 246 : Convention constitutive relative au Groupement d'Intérêt Public (GIP) « France enfance protégée ».
 
Raportu nu 247 : Chjama à Prughjetti « Privinzioni, prumuzioni di a saluta 2022 » di l'Agenza righjunali di a saluta di Corsica.
Rapport n° 247 : Appel à projets « Prévention, promotion de la santé 2022 » de l'Agence régionale de santé de Corse.
 
Raportu nu 248 : Cunvenzione quatru rilativa à a mediazione famigliale.
Rapport n° 248 : Convention-cadre relative à la médiation familiale.
 
INSIGNAMENTU-FURMAZIONE-RICERCA-ENSEIGNEMENT-FORMATION-RECHERCHE
 
Raportu nu 239 : Dispusitivu d'aiutu à i dutturanti è postdutturanti di l'Università di Corsica per l'annata universitaria 2022-2023.
Rapport n° 239 : Dispositif d'aide aux doctorants et post-doctorants de l'Università di Corsica pour l'année universitaire 2022-2023.
 
ACCUNCIAMENTU NUMERICU - AMENAGEMENT NUMERIQUE
 
Raportu nu 240 : Signatura di a cunvinzioni à titulu di u dispusitivu « Cunsiglieru numericu France Services ».
Rapport n° 240 : Signature de la convention de subvention au titre du dispositif « Conseiller numérique France Services ».
 
Raportu nu 241 :   Adesione di a Cullettività di Corsica à l’Associu di prefigurazione di a sucetà cuuperativa d’interessu cullettivu Hub Corsica per un numericu inclusivu da mette in opera u prugettu laureatu di a Chjama à Manifestazione d’Interessi « Hubs per un numericu inclusivu » di a Banca di i Territorii. 
Rapport n° 241 :  Adhésion de la Collectivité de Corse à l'Association de préfiguration de la société coopérative d'intérêt collectif Hub Corsica pour un numérique inclusif pour mettre en œuvre le projet lauréat de l'Appel à Manifestations d'Intérêts « Hubs pour un numérique inclusif » de la Banque des Territoires.
 
Raportu nu 243 : Rinnuvillamentu di u spaziu numericu di travagliu LEIA pè u periudu 2023-2027 - Prugettu ENT LEIA Fasa 4.
Rapport n° 243 : Renouvellement de l'Espace Numérique de Travail LEIA pour la période 2023-2027 - Projet ENT LEIA Phase 4.
 
INFRASTRUTTURE È TRASPORTI / INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
 
Raportu nu 242 : Aeruportu di Calvi - Santa Catalina - creazione di un' area di fine di pista à u sogliu 18.
Rapport n° 242 : Aéroport de Calvi - Santa Catalina - création d'une aire d'extrémité de piste au seuil 18.
 
Raportu nu 249 : Trasporti interurbani di viaghjadori - rinuvellamentu di i cuntratti di sfruttera.
Rapport n° 249 : Transports interurbains de voyageurs - renouvellement des contrats d'exploitation.
        

ACCUNCIAMENTU E SVILUPPU DI U TERRITORIU - AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
 
Raportu nu 252 : Partinariatu 2022-2023 - Ritale CANOPE di Corsica - Prugramma 3132.
Rapport n° 252 : Partenariat 2022-2023 - Réseau CANOPE de Corse - Programme 3132.
 
FUNDARIU – FONCIER
 
Raportu nu 253 : Cessione di gratisi à ghjuvore di u Cunservatoriu di u spaziu liturale è di e sponde lacustre.
Rapport n° 253 : Cession à titre gratuit au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
 

Page publiée le 26/09/2022 | Modifiée le 27/09/2022 à 15:10