Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Riunione di a Cummissione permanente di u 29 di ghjunghju di u 2022La Commission Permanente se réunira en mode mixte (présentiel et teams) le mercredi 29 juin 2022.
Elle se réunira à partir de 14h30 en mode organisationnel, pour préparer la séance de l’Assemblée de Corse des 30 juin et 1er juillet.
Elle poursuivra ses travaux en mode délibérant à partir de 15 h 30 avec l’examen des rapports figurant ci-dessous.

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR

RISORSE UMANE - RESSOURCES HUMAINES
 
Raportu nu 155 : Cunvinzioni di mezi 2022 cun l'Associu di Prividenza di l'anziani cunsiglieri ginirali di Pumonti.
Rapport n° 155 : Convention de moyens 2022 avec l'Association « Prévoyance des anciens conseillers généraux de Corse-du- Sud ».
 
Raportu nu 162 : Prulungazione di a messa à dispusizione senza rimpattu di persunali di a Cullettività di Corsica pressu à u Cunsigliu dipartimentale d'accessu à u dirittu di u Cismonte
Rapport n° 162 : Renouvellement de la mise à disposition à titre gracieux de personnel de la Collectivité de Corse auprès du Conseil départemental d'accès au droit de la Haute-Corse.
 
Raportu nu 164 : Messa à dispusizione contru à rimpattu di un funziunariu di a Cullettività di Corsica pressu à l'Agenza di sviluppu ecunomicu di a Corsica  
Rapport n° 164 : Mise à disposition contre remboursement d'un fonctionnaire de la Collectivité de Corse auprès de l'Agence de développement économique de la Corse
                    
SVILUPPU ECUNOMICU - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
 
Raportu nu 156 : Regiunalizazione di i poli di cumpetitività : signatura di a cunvenzione di furmalizazione di u trasferimentu à a Cullettività di Corsica di i crediti di Statu à u polu Capenergies par l'annu 2022.
Rapport n° 156 : Régionalisation des pôles de compétitivité : signature de la convention actant le transfert à la Collectivité de Corse des crédits de l’Etat au pôle Capenergies pour l'année 2022.
 
Raportu nu 157 : Permessu datu da u Presidente di u Cunsigliu esecutivu di firma a cunvenzione di mediazione trà a Cullettività di Corsica, l'ADEC è a Sucetà Corsetyrene per a risuluzione d’una lita.
Rapport n° 157 : Autorisation du Président du Conseil exécutif de Corse à signer la convention de médiation entre la Collectivité de Corse, l'ADEC et la Société CORSTYRENE pour la résolution d'un litige.
 
SUCIALE È SALUTE / SOCIAL ET SANTE
 
Raportu nu 160 : Cunvenzione di messa in opera di l'intervenzione di l'Asssociu Sustegnu è Accumpagnamentu famigliale di Pumonti (ASAF 2A) à titulu di u serviziu d'aiutu è d'accumpagnamentu à dumiciliu (SAAD).
Rapport n° 160 : Convention de mise en œuvre de l'intervention de l'Association Soutien et Accompagnement Familial de la Corse-du-Sud (ASAF 2A) au titre du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD).
 
Raportu nu 185 : Cunvenzione di partinariatu in quantu à u finanziamentu è à u ricrutamentu di un intervinente suciale à u cummissariatu di Bastia è à u gruppamentu di gendarmeria di u Cismonte è accordu di principiu nantu à u Pumonti
Rapport n° 185 : Convention de partenariat relative au financement et au recrutement d’un intervenant social au commissariat de Bastia et au groupement de gendarmerie du Cismonte et accord de principe sur le Pumonti.
 
INFRASTRUTTURE È TRASPORTI - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
 
Raportu nu 161 : Cunvenzione di delegazione di i servizii non urbani di trasportu regulare è  nantu à dumanda cù a Cumunità d'Agglumerazione di Bastia.
Rapport n° 161 : Convention de délégation des services de transport régulier non urbains et à la demande avec la Communauté d'Agglomération de Bastia.
 
EUROPA È INTERNAZIUNALE - EUROPE ET INTERNATIONAL
 
Raportu nu 159 : Ripartizioni di l'inviloppu supplimintari di crediti  FEADER attribuiti à i Gruppi d'azzioni lucali (LEADER)  par via di a missa in opara di un tempu di transizioni da a Cummissioni aurupea.
Rapport n° 159 : Répartition de l'enveloppe supplémentaire de crédits FEADER affectés aux Groupes d'action locale (LEADER) suite à la mise en œuvre d'une période de transition par la Commission européenne.
 
ACQUA È RISANAMENTU - EAU ET ASSAINISSEMENT
 
Raportu nu 163 : Mudalità di cuntinuazione di a prucedura d'elaburazione di u Schema d'accunciamentu è di gestione di l'acque (SAGE) Gravona, Prunelli, golfi d'Aiacciu è di Lava.
Rapport n° 163 : Modalités de poursuite de la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Gravona, Prunelli, golfes d'Aiacciu et de Lava.
 
CULTURA E PATRIMONIU – CULTURE ET PATRIMOINE
 
Raportu nu 171 : Mudificazione di u Rigulamentu d’aiuti per a Cultura.
Rapport n° 171 : Modifications du Règlement des aides pour la Culture.
 

Page publiée le 28/06/2022 | Modifiée le 28/06/2022 à 15:09