Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Riunione di a cummissione permanente di u 13 d'aprile di u 2023La Commission Permanente se réunira en mode délibérant en présentiel le jeudi 13 avril 2023 à partir de 14h00.

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR


INFRASTRUTTURE E TRASPORTI/ INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
 
Raportu nu 083 : Raportu rilativu à a mudificazione di a deliberazione nu 23/039 AC di l’Assemblea di Corsica di u 31 di marzu di u 2023 chì porta creazione di l’EPIC di i Camini di Ferru di a Corsica.
Rapport n° 083 : Rapport portant modification de la délibération n° 23/039 AC de l’Assemblée de Corse du 31 mars créant l'EPIC des Chemins de Fer de la Corse.
 
RISORSE UMANE - RESSOURCES HUMAINES
 
Raportu nu 084 : Gruppamentu di cumande Cullettività di Corsica - Casa di e persone svantaghjate di a Cullettività di Corsica - (spese di spiazzamentu).
Rapport n° 084 : Groupement de commandes Collectivité de Corse - Maison des personnes handicapées de la Collectivité de Corse - MDPHCC (frais de déplacement).
 
 

Page publiée le 13/04/2023 | Modifiée le 13/04/2023 à 14:21