Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Sessione di l’Assemblea di Corsica di u 31 di marzu è di u 1mu d'aprile di u 2022
L’Assemblée de Corse se réunira en session ordinaire les jeudi 31 mars et vendredi 1er avril à partir de 10h00.

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOURJEUDI (MATIN) – 10 H 00
 
QUISTIONE URALE / QUESTIONS ORALES
 
 
 JEUDI (APRES-MIDI) – 14 H 00
 
SEQUENZA PULITICA INCÙ INTERVENZIONE DI U PRESIDENTE DI U CUNSIGLIU ESECUTIVU, DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSCIA È DI I GRUPPI PULITICHI/ SEQUENCE POLITIQUE AVEC INTERVENTIONS DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF, DE LA PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE DE CORSE ET DES GROUPES POLITIQUES
 
APPRUVAZIONE DI U PRUCESSU VERBALE DI A SESSIONE DI L'ASSEMBLEA DI CORSICA DI I 24 È 25 DI U FERRAGHJU DI U 2022 / APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DES 24 ET 25 FEVRIER 2022
 
CULTURA È PATRIMONIU / CULTURE ET PATRIMOINE
 
Raportu nu 059 : Urganizazione di a prima edizione di l’Assise di l'Architettura è di u patrimoniu.
Raportu n° 059 : Organisation de la première édition des Assises de l'architecture et du patrimoine.
 
AMMINISTRAZIONE GENERALE / ADMINISTRATION GENERALE
 
Raportu n048 : Impiegu di Direttore Generale di i Servizii di a Cullettività di Corsica chì dà dirittu à alloghju di funzione per necessità assuluta di serviziu.
Rapport n° 048 : Emploi de Directeur Général des Services de la Collectivité de Corse ouvrant droit à un logement de fonction par nécessité absolue de service.
 
Raportu n061 : Deliberazione da auturizà u Presidente di u Cunsigliu esecutivu di Corsica à andà in tribunale.
Rapport n° 061 : Délibération portant autorisation du Président du Conseil exécutif de Corse à ester en justice.
 
 
 
SUCIALE È SALUTE / SOCIAL ET SANTE
 
Raportu n052 : Participazioni di a Cullittività di Corsica in qualità di sociu fundatori di u Gruppamentu d'Intaressu Publicu, puntellu di a Casa di l'aduliscenti di Portivechju.
Rapport n° 052 : Participation de la Collectivité de Corse en qualité de membre fondateur au Groupement d'intérêt public portant Maison des adolescents de Portivechju.
 
VENDREDI (MATIN) À 9 H 30
 
BUGETTU-FINANZE-FISCALITÀ / BUDGET-FINANCES-FISCALITE
 
Raportu nu 067 : Raportu 2021 in fattu di parità trà donne è omi.
Rapport n° 067 : Rapport annuel en matière d'égalité femmes-hommes 2021.
 
Raportu nu 072 :  Raportu nantu à u sviluppu à longu andà 2021.
Rapport n° 072 : Rapport sur le développement durable année 2021.
 
Raportu nu 060 : Approvu par l'asirciziu 2022 di i tariffi, cuefficenti è parcintuali rilativi à i sfarenti tassi fiscali iscritti à u Bughjettu Primitivu di a Cullittività di Corsica.
Rapport n° 060 : Adoption pour l'exercice 2022 des tarifs, coefficients et taux relatifs aux différentes taxes fiscales inscrites au Budget Primitif 2022 de la Collectivité de Corse.
 
Raportu nu 068 : Bugettu primitivu di a Cullettività di Corsica per l'eserciziu 2022.
Rapport n° : Budget primitif de la Collectivité de Corse pour l'exercice 2022.
 
Raportu nu 062 : Bugettu primitivu di u bugettu annessu 2022 di u Laburatoriu d'Analisi Cismonte.
Rapport n° 062 : Budget primitif du budget annexe 2022 du Laboratoire d'Analyses Cismonte.
 
Raportu nu 063 : Bughjettu primitivu di u bughjettu annessu 2022 di u Laburatoriu d'Analisi Pumonti.
Rapport n° 063 : Budget primitif du budget annexe 2022 du Laboratoire d'Analyses Pumonte.
 
VENDREDI (APRES-MIDI)
 
SULIDARITÀ INTERNAZIUNALE / SOLIDARITE INTERNATIONALE
 
Raportu nu 074 : Missa à dispusizioni gratisi à ghjuvori di u Statu è di a Croci Rossa di cinqui appartamenti dipindenti di l'anzianu culleghju di i Paduli in Aiacciu da accoglia è allughjà rifughjati di guerra ucraniani.
Rapport n° 074 : Mise à disposition à titre gratuit au profit de l'Etat et de la Croix-Rouge française de cinq logements dépendant de l'ancien collège des Paduli à Aiacciu en vue d'assurer l'accueil et l'hébergement temporaire des réfugiés de guerre ukrainiens.
 
Raportu nu 075 : Sustegnu di a Cullitività di a Corsica à u populu ucraniani.
Rapport n° 075 : Soutien de la Collectivité de Corse au peuple ukrainien.

L'Assemblée de Corse soutient la candidature déposée par la ville de Bastia, pour devenir la Capitale européenne de la Culture en 2028 

Page publiée le 25/03/2022 | Modifiée le 31/03/2022 à 08:44