Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Sessione strasurdinaria di l’Assemblea di Corsica di i 2 è 3 ghjunghju di u 2022
L’Assemblée de Corse se réunira en session extraordinaire les jeudi 2 et vendredi 3 juin à partir de 9h30.

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR


QUISTIONE URALE / QUESTIONS ORALES
 
RAPORTU DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA / RAPPORT DE LA PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
 
Raportu nu : Appruvazione di u prucessu verbale di a sessione di l'Assemblea di Corsica di i 28 è 29 d’aprile di u 2022.
Rapport n°  : Approbation du procès-verbal de la séance de l’Assemblée de Corse des 28 avril et 29 avril 2022.
 
INSIGNAMENTU-FURMAZIONE-RICERCA / ENSEIGNEMENT-FORMATION RECHERCHE
 
Raportu nu 130 : Avisu rilativu à u calindariu sculari di l'Accademia di Corsica par l'annata 2022-2023.     
Rapport n° 130 : Avis relatif au projet de calendrier scolaire de l'Académie de Corse pour l'année scolaire 2022-2023.
 
LINGUA CORSA / LANGUE CORSE
 
Raportu nu 141 : Mudifica di u regulementu di u Premiu Andria Fazi.
Rapport n° 141 : Modification du règlement du Prix Andria Fazi.
 
ACQUA E RISANAMENTU / EAU ET ASSAINISSEMENT
 
Raportu nu 143 : Aghjustu à a cunvenzione rilativa à u cufinanziamentu di l'operazione di gestione durevule di i servizii d'acqua è di u richjappu strutturale à titulu di a sulidarità di i territorii.
Rapport n° 143 : Avenant à la convention d'application de l'accord-cadre entre l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse et la Collectivité de Corse relative au cofinancement des opérations de gestion durable des services d'eau et du rattrapage structurel au titre de la solidarité des territoires.
 

ACCUNCIAMENTU NUMERICU / AMENAGEMENT NUMERIQUE
 
Raportu n144 : Schema Dirittori di l'Accunciamentu Numericu di a Corsica - SDTAN SMART ISULA.
Rapport n° 144 : Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique de la Corse - SDTAN SMART ISULA.
 
ACCUNCIAMENTU E SVILUPPU DI U TERRITORIU / AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
 
Raportu nu 145 : Ricunniscenza di u fattu urbanu isulanu in e pulitiche setturiale di a Cullettività di Corsica - Orientazione strategiche, definizione di u territoriu urbanu è metudulugia di cuncertazione.
Rapport n° 145 : Reconnaissance du fait urbain insulaire dans les politiques sectorielles de la Collectivité de Corse : orientations stratégiques, définition du territoire urbain et méthodologie de concertation.
 
Raportu nu 147 :  Dimarchja di cuntrattualizazione incù i territorii.
Rapport n° 147 : Démarche de contractualisation avec les territoires.
 
RISORSE UMANE / RESSOURCES HUMAINES
 
Raportu nu 146 : Alizzioni prufiziunali 2022 : Cumitatu suciali tarrituriali.
Rapport n° 146 : Elections professionnelles 2022 : Comité Social Territorial.

Raportu nu 149 : Raportu d'infurmazioni in quantu à a metudulugia di gistioni di u tavuleddu di l'effittivi di a Cullittività di Corsica.
Rapport n° 149 : Rapport d'information relatif à la méthodologie de gestion du tableau des effectifs de la Collectivité de Corse.
 
SVILUPPU ECUNOMICU / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
 
Raportu nu 148 : CORSICAN BUSINESS ACT - Una cumprera publica rispunsevule à u serviziu di u sviluppu ecunomicu di a Corsica
Rapport n° 148 : CORSICAN BUSINESS ACT - Une commande publique responsable au service du développement économique de la Corse.
 
AMBIENTE / ENVIRONNEMENT
 
Raportu nu 150 : Rapport d’information relatif à la gestione di a frequentazione nantu à i siti patrimuniali naturali - Presentazione per infurmazione di l'Assemblea di Corsica
Rapport n° 150 : Rapport d’information relatif à la gestion de la fréquentation des sites naturels patrimoniaux.
 
EUROPA E INTERNAZIUNALE / EUROPE ET INTERNATIONAL
 
Raportu nu 151 : Prugettu di decretu rilativu à a gestione di u FEADER à titulu di a prugrammazione à partesi da u 2023
Rapport n° 151 : Projet de décret relatif à la gestion du FEADER au titre de la programmation débutant en 2023.
 
DESIGNAZIONE / DESIGNATIONS

MUZIONE / MOTIONS

Page publiée le 01/06/2022 | Modifiée le 02/06/2022 à 08:53