Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Sessione strasurdinaria di l’Assemblea di Corsica di u 30 di ghjunghju è u 1mu di luddu di u 2022
L’Assemblée de Corse se réunira en session extraordinaire les jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet à partir de 9h30.

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR


QUISTIONE URALE / QUESTIONS ORALES
 
RAPORTI DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA / RAPPORTS DE LA PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
 
Raportu nu : Appruvazione di u prucessu verbale di a sessione di l'Assemblea di Corsica di i 2 è 3 di ghjunghju di u 2022.
Rapport n° : Approbation du procès-verbal de la séance de l’Assemblée de Corse des 2 et 3 juin 2022.
 
Raportu nu 183 : Rinnuvata di a Cummissione Permanente.
Rapport n° 183 : Renouvellement de la Commission Permanente.
 
Raportu nu 184 : Rinnuvata di l’elezzione di i Vici presidenti di l’Assemblea di Corsica.
Rapport n° 184 : Renouvellement de l’élection des Vice-présidents de l’Assemblée de Corse.
 
BUGETTU-FINANZE-FISCALITÀ - BUDGET-FINANCES-FISCALITE
 
Raportu nu 168 : Contu di gestione 2021 di a Cullettività di Corsica.
Rapport n° 168 : Compte de gestion 2021 de la Collectivité de Corse.
 
Raportu nu  169 : Contu di gestione 2021 di u laburatoriu di u Pumonti.
Rapport n° 169 : Compte de gestion 2021 du Laboratoire du Pumonte.
 
Raportu nu 170 : Contu di gestione 2021 di u laburatoriu di u Cismonte.            
Rapport n° 170 : Compte de gestion 2021 du Laboratoire du Cismonte.
 
Raportu nu 175 : Contu amministrativu di a Cullittività di Corsica par l'annu 2021.
Rapport n° 175 : Compte administratif de la Collectivité de Corse pour l'exercice 2021.
 
Raportu nu 178 : Contu amministrativu 2021 di u laburatoriu d'analisi di u Cismonte.
Rapport n° 178 : Compte administratif 2021 du laboratoire d'analyses du Cismonte.
 

Raportu nu 179 : Contu amministrativu 2021 di u laburatoriu d'analisi di u Pumonti.
Rapport n° 179 : Compte administratif 2021 du laboratoire d'analyses du Pumonti.
 
SALUTE È SUCIALE – SANTE ET SOCIAL
 
Raportu nu 167 : Cunvinzioni pà a presa in carica da a Cullittività di Corsica di i donni gravidi o di i mammi soli cun fiddoli sottu à trè anni allughjati in Centru d’Alloghju è di Riinsirzioni Suciali à titulu di l’aiutu suciali à a zitiddina.
Rapport n° 167 : Convention pour la prise en charge par la Collectivité de Corse des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans hébergés en Centre d’hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) au titre de l’aide sociale à l’enfance.
 
INFRASTRUTTURE È TRASPORTI - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
 
Raportu nu 166 : Rettifica di u prugramma d'accunciamentu è d'accessibilità di e gare è di l'arrette di u trenu periurbanu di Bastia.
Rapport n° 166 : Rectification du programme d'aménagement et mise en accessibilité des gares et haltes du périurbain ferroviaire bastiais.
 
Raportu nu 173 : Serviziu di trasportu pè u paese di u Ghjirulatu - Acquistu di u batellu San Ghjaseppu.
Rapport n° 173 : Desserte du hameau de Ghjirulatu - Acquisition du bateau San Ghjaseppu.
 
Raportu nu 176 : Deliberazione pè a scelta di gestione di i Camini di Ferru di a Corsica à u termine di a delegazione di serviziu publicu attuale.
Rapport n° 176 : Délibération pour le choix de gestion des Chemins de Fer de la Corse à l'issue de l'actuelle délégation de service public.
 
CULTURA È PATRIMONIU - CULTURE ET PATRIMOINE
 
Raportu nu 165 : Sustegnu à a creazione artistica è culturale « A chjama di l'arti » - Chjama à prugetti 2022 « Leghje è cumedie ».
Rapport n° 165 : Soutien à la création artistique et culturelle « A Chjama di l'arti » - Appel à projets 2022 « Leghje è cumedie ».
 
AMMINISTRAZIONE GENERALE - ADMINISTRATION GENERALE
 
Raportu nu 172 : Raportu d'infurmazione di u Presidente di u Cunsigliu esecutivu di Corsica : Seguitu di l'atti di l'istanze di a Cullettività di Corsica annata 2021.
Rapport n° 172 : Rapport d'information du Président du Conseil exécutif de Corse : Suivi des actes des instances de la Collectivité de Corse année 2021.
 
Raportu nu   182 : Prenant acte du Rapport d'activité de la Collectivité de Corse pour l'année 2021.
Rapport n° 182 : Chì piglia attu di u Raportu d'attività di a Cullettività di Corsica pè u 2021.
 
RISORSE UMANE – RESSOURCES HUMAINES
 
Raportu nu 177 :  Mudifica di u tavulellu di l’effettivi di a Cullettività di Corsica.
Rapport n° 177 : Modification du tableau des effectifs de la Collectivité de Corse.
 
LINGUA CORSA - LANGUE CORSE
 
Raportu nu 174 : L'immersione una strategia à prò di l'amparera è a pratica di a lingua corsa
Rapport n° 174 : L'immersion, une stratégie au service de l'apprentissage et la pratique de la langue corse
 
FURESTE - FORETS
 
Raportu nu  180 : Sperimentazione di u trattamentu di spazii di cuntattu trà i lochi abitati è u mezu naturale nantu à u territoriu di Fium'Orbu-Castellu in un scopu di privenzione di u risicu d'incendiu
Rapport n° 180 : Expérimentation du traitement des interfaces entre zones d'habitat et milieu naturel sur le territoire de Fium'Orbu-Castellu dans un objectif de prévention du risque incendie.
 
SVILUPPU ECONUMICU - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
 
Raportu nu  181 : Ecunumia 2030 : Revisione di u Schema regiunale di sviluppu econumicu, d’innuvazione e d'internaziunalizzazione.
Rapport n° 181 : Ecunumia 2030 : Révision du Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.
 
MUZIONE / MOTIONS
 

Page publiée le 28/06/2022 | Modifiée le 30/06/2022 à 10:40