Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Sessione urdinaria di l’Assemblea di Corsica di u 9 di marzu di u 2023
L’Assemblée de Corse se réunira en session ordinaire le jeudi 9 mars à partir de 9 heures 30.
La Commission Permanente se réunira le mercredi 8 mars à partir de 14 heures 30.
 

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR

 

QUISTIONE URALE / QUESTIONS ORALES
 
SCAMBII NANTU À U PRUCEDIMENTU DI E DISCUSSIONE INCÙ U GUVERNU / ECHANGES SUR LE PROCESSUS DE DISCUSSIONS AVEC LE GOUVERNEMENT
 
RAPORTI DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA / RAPPORTS DE LA PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
 
Raportu nu 43 : Appruvazione di u prucessu verbale di a sessione di l'Assemblea di Corsica di i 26 è 27 di ghjennaghju di u 2023.
Rapport n° 43 : Approbation du procès-verbal de la session de l’Assemblée de Corse des 26 et 27 janvier 2023.
 
Raportu nu 027 : Rinnuvata di a Cummissione Permanente.
Rapport n° 027 : Renouvellement de la Commission Permanente.
 
Raportu nu 026 : Rinnuvata di l’elezzione di i Vici presidenti di l’Assemblea di Corsica.
Rapport n° 026 : Renouvellement de l’élection des Vice-présidents de l’Assemblée de Corse.
 
 
BUGETTU-FINANZE-FISCALITÀ / BUDGET-FINANCES-FISCALITE
 
Raportu n° 037 : Raportu in quantu à a parità trà e donne è l'omi pè u 2022.
Rapport n° 037 : Rapport annuel en matière d'égalité femmes-hommes pour l'année 2022.
 
Raportu n° 041 : Raportu à l'annu di u Sviluppu à longu andà 2022.
Rapport n° 041 : Rapport Annuel de Développement Durable 2022.
 
Raportu nu 031 : Aduzzione per l'eserciziu 2022 di e tariffe, cuefficenti è tassi rilativi
à e tasse fiscale iscritte à u Bugettu Primitivu di a Cullettività di Corsica.

Rapport n° 031 : Adoption pour l'exercice 2023 des tarifs, coefficients et taux relatifs aux différentes taxes fiscales inscrites au budget primitif 2023 de la Collectivité de Corse.
 
Raportu nu 035 : Bughjettu Primitivu di u bughjettu annessu di u laburatoriu d'analisi di u Pumonti.
Rapport n° 035 : Budget Primitif du budget annexe 2023 du laboratoire d'analyses du Pumonti.
 
Raportu nu 036 : Bugettu Primitivu di u bugettu annessu 2023 di u laburatoriu d'analisi di u Cismonte.
Rapport n° 036 : Budget Primitif du budget annexe 2023 du laboratoire d'analyses du Cismonte.
 
Raportu nu 040 : Bugettu primitivu di a Cullettività di Corsica per l'eserciziu 2023.
Rapport n° 040 : Budget Primitif de la Collectivité de Corse pour l'exercice 2023.
 
SUCIALE E SALUTE / SOCIAL ET SANTE
 
Raportu nu 024 : Avviu di una chjama à manifestà interessu da a Cullettività di Corsica pè a creazione di 50 piazze di residenze autunumia in Corsica, in u quatru di l’iniziativa pè u sviluppu di e residenze autunumia purtata da a CNSA è a CNAV.
Rapport n° 024 : Lancement d'un appel à manifestation d'intérêt (AMI) par la Collectivité de Corse pour la création de 50 places de résidences autonomie en Corse, dans le cadre de l'initiative pour le développement des résidences autonomie portée par la CNSA et la CNAV.
 
RISORSE UMANE / RESSOURCES HUMAINES
 
Raportu nu 038 : Apprubazione di u listinu di l'effettivi di a Cullettività di Corsica.
Rapport n° 038 : Information relative à l'état des effectifs de la Collectivité de Corse au 31 décembre 2022.
 
Raportu nu 039 : Raportu di mudifica di u tavuleddu di l'effittivi.
Rapport n° 039 : Rapport modifiant le tableau des effectifs.
 
MUZIONE / MOTIONS

 

Page publiée le 06/03/2023 | Modifiée le 05/04/2023 à 13:47