Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Siduta publica di l’Assemblea di Corsica i 26 è 27 di ghjinnaghju di u 2023
L'Assemblée de Corse se réunira en session extraordinaire les jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2023 à partir de 9h30.
La Commission Permanente s'est réunie le mercredi 25 janvier pour préparer la séance.

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR

QUISTIONE URALE / QUESTIONS ORALES


RAPORTU DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA / RAPPORT DE LA PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE DE CORSE

Raportu nu : Appruvazione di u prucessu verbale di a sessione di l'Assemblea di Corsica di i 20 è 21 di dicembre di u 2022
Rapport n° : Approbation du procès-verbal de la session de l’Assemblée de Corse des 20 et 21 décembre 2022


BUGETTU FINANZE FISCALITA / BUDGET FINANCES FISCALITE

Raportu n013 : Dibattitu nantu à l’Orientazione Bugettarie di a Cullettività di Corsica 2023
Rapport n° 013 :
Débat sur les Orientations Budgétaires de la Collectivité de Corse 2023


VITA ISTITUZIUNALE / VIE INSTITUTIONNELLE

Raportu nu 001 : Avisu nant'a a pruposta di lege dipusata da u Senatore PANUNZI relativa a a territurialisazione di u modu di scrutinu di l'Assemblea di Corsica
Rapport n° 001 : Avis sur la proposition de loi déposée par le Monsieur le Sénateur Jean-Jacques PANUNZI sur la territorialisation du mode de scrutin de l'Assemblée de Corse


ACCUNCIAMENTU NUMERICU / AMENAGEMENT NUMERIQUE

Raportu n u 002 : Definizione di a stategia sicurezza digitale di a Corsica è Adesione au Campus Cyber Naziunale.
Rapport n° 002 : Définition de la stratégie cybersécurité de la Corse et adhésion au Campus Cyber National.


RETE STRADALE /RESEAU ROUTIER

Raportu n u 003 : Accunciamentu di l'anziana RT 10 in a traversa di Santa Lucia di Muriani
Rapport n° 003 : Aménagement de l'ex RT10 dans la traverse de Santa Lucia di Muriani.

Raportu n u 004 : Accunciamentu di l'anziana RT 21 è criazioni di una cicluvia da u portu di a Capitanaria à u capu di golfu in Aiacciu
Rapport n° 004 : Aménagement de l'ex RT 21 et création d'une piste cyclable entre le port de l'Amirauté et le fond de baie à Aiacciu.

Raportu n u 005 : Bilanciu di a cuncertazione publica preliminare à operazione di messa in sicurità di trè crucivie di anziana RT 10 - Cumuna di Talasani.
Rapport n° 005 : Bilan de la concertation publique préalable à l'opération de sécurisation de trois carrefours de l'ex RT 10 - Commune de Talasani.

Raportu n u 006 : Accunciamentu di a traversa di Livia - anziana RD 268 è anziana RD 59, fora di l'ipercentru.
Rapport n° 006 : Aménagement de la traverse de Livia - ex RD 268 et ex RD 59, hors hypercentre.


SUCIALE E SALUTE /SOCIAL ET SANTE

Raportu n u 007 : Cunvinzioni ughjittivi è di finanziamentu 2022 di u dispusitivu di mediazioni famigliali in Pumonti.
Rapport n° 007 : Convention d'objectifs et de financement 2022 du dispositif de médiation familiale dans le Pumonti.


RISORSE UMANE  / RESSOURCES HUMAINES

Raportu n u 008 : Messa à dispusizione di un funziunariu di u Serviziu d’incendiu è di succorsi di Cismonte pressu à a Cullettività di Corsica
Rapport n° 008 : Mise à disposition d'un fonctionnaire du Service incendie et de secours de la Haute-Corse auprès de la Collectivité de Corse.

Raportu n u 009 : Mudificazione di u tavulellu di effettivi di a Cullettività di Corsica
Rapport n° 009 : Modification du tableau des effectifs de la Collectivité de Corse.

Raportu n u 010 : Mudificazioni di a cunvinzioni trà a Cullittività di Corsica è u Cumitatu di l’Opari Suciali di a Cullittività di Corsica (COSCdC)
Rapport n° 010 : Modification de la convention entre la Collectivité de Corse et le Comité des Œuvres Sociales de la Collectivité de Corse (COSCdC).


CULTURA È PATRIMONIU / CULTURE ET PATRIMOINE

Rapport n° 011 : « Pulitica culturale di a Cullettività di Corsica : Autonomia è strategia nova : bilanciu è perspettive »
Raportu n u 011 : « Politique culturelle de la Collectivité de Corse : vers une nouvelle stratégie dans une perspective d’autonomie : bilan et perspectives »


AMMINISTRAZIONE GENERALE / ADMINISTRATION GENERALE

Raportu n u 012 : Affittà di lucali ad usu scagni situati in Aiacciu, quartieru San Ghjiseppu, ind'u centru cummirciali Castellani. Puteri datu à u Prisidenti di u Cunsigliu Esecutivu, cun pussibilità di diligazioni, di firmà u cuntrattu d'affittu.
Rapport n° 012 : Prise à bail de locaux à usage de bureaux sis à Aiacciu, quartier Saint Joseph au sein du centre commercial Castellani - Pouvoir donné à Monsieur le Président du Conseil exécutif, avec faculté de délégation, de signer le contrat de bail.


MUZIONE / MOTIONS

 

Page publiée le 26/01/2023 | Modifiée le 26/01/2023 à 15:12