Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Pace è Salute per u 2021 !


A Cullettività di Corsica vi presenta tanti auguri pè u 2021 è prega di core a Pace è a Salute à tutti.
Bonne et heureuse année 2021 !




Page publiée le 31/12/2020, mise à jour le 26/01/2021