Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Riunione di a Cummissione permanente di u 19 di maghju di u 2021La Commission Permanente se réunira en mode délibérant le mercredi 19 mai.

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR

INSIGNAMENTU-FURMAZIONE-RICERCA
ENSEIGNEMENT-FORMATION RECHERCHE

 
Raportu nu 176 : Furmazione di l'attivi, di l'impiigati e di i capi d'imprese.
Rapport n° 176 : Formation des actifs, salariés et chefs d'entreprises.
Raportu n177 :   Prughjettu di 'Catedra Mutazioni è Innuvazioni Tarrituriali " purtatu da l'Università di Corsica.
Rapport n° 177 : Projet de 'Chaire Mutations et Innovations Territoriales' porté par l'Université de Corse.
rapport
annexe(s)  

Raportu nu 178 : Tarifficazione pè a risturazione è l'alloghju in i stabilimenti publichi lucali d'insignamentu per l'eserciziu 2022.
Rapport n° 178 : Tarification de la restauration et de l'hébergement des Etablissements Publics Locaux d'Enseignement pour l'exercice 2022.
Raportu n179 : Individualizazione di i crediti in u quatru di u dispusitivu funziunamentu Amparera.
Rapport n° 179 : Individualisation des crédits dans le cadre du dispositif fonctionnement       Apprentissage.
Raportu n184 Muntanti previsiunali di a participazione à e spese di funziunamentu materiale di i cullegi è licei di Corsica à titulu di l'eserciziu 2022.
Rapport n° 184 : Montants prévisionnels de la participation aux charges de fonctionnement matériel des collèges et lycées de Corse au titre de l'exercice budgétaire 2022.
Raportu n185 : Cunvenzione d'ugettivi è di mezi rilativa à a messa in opera di a furmazione d'appruntera pè u diplomu di Statu d'assistente di serviziu suciale 2021- 2024 (DEASS).
Rapport n° 185 : Convention d'objectif et de moyens relative à la mise en œuvre de la formation menant au diplôme d'Etat d'assistant de service social (DEASS) 2021-2024
Raportu n187 : Riabilitazione di l'internatu d'eccellenza di a cità sculare Pasquale Paoli -Corti
Rapport n° 187 : Réhabilitation de l'internat d'excellence de la Cité Scolaire Pascal Paoli – Corti.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS

 
Raportu n180 : Cunvenzione di cuuperazione incù u Cuservatoriu di i spazii naturali di Corsica (CENC) in u quatru di misure cumpensatorie rilative à u duppiamentu di l'anziana RT 20 - Giratoghju di a Gravona - A Mizana.
Rapport n° 180 : Convention de coopération avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CENC) dans le cadre de mesures compensatoires relatives au doublement de l'ex RT 20 - Giratoire de la Gravona – Mezana.
Raportu n181: Cunvenzione nant'à u Sviluppu è l'assestu di l'anziana RT 201 ind'a traversa di Bucugnà.
Rapport n° 181 : Convention relative à l'aménagement de l'ex RT 201 dans la traverse de Bucugnà.
Raportu n 213 : Creazione è ripresa di ligne di trasportu sculare.
Rapport n° 213 : Création et reprise de lignes de transport scolaire.
Raportu n 214 : Approvu di l'uperazione di riparazione di l'argine di a strada di l'anziana RD 302 è di e cunvenzione da cunclude cù i cavapetri in appiegazione di l'articulu L.131-8 di u codice stradale.
Rapport n° 214 : Approbation de l'opération de réfection de la chaussée de l'ex RD 302 et des conventions à conclure avec les carriers en application de l'article L.131-8 du code la voirie routière.
Raportu n 216 :Accunciamentu di una via d'avanzamentu nantu à l'anziana RT 20 à u locu dettu Ponti di Muri à l'avallu di a Foci di Vizzavona - à miziornu.
Rapport n° 216 : Aménagement d'un créneau de dépassement sur l'ex RT 20 au niveau du lieu-dit Ponti di Muri à l'aval du col de Vizzavona - Côté Sud.
 
FUNDARIU
FONCIER

Raportu n183 : Passeghju per l'accessu à a residenza "Les Jardins de ville" situata nantu à u territoriu di a cumuna di E Ville di Petrabugnu.
Rapport n° 183 : Servitude de passage pour l'accès à la résidence 'Les Jardins de Ville' située sur le territoire de la commune d'E Ville di Petrabugnu.
Raportu n188 : Acquistu di una parcella catastrata sizzioni catastrali AB Nu 376 nantu à u tarritoriu di a cumuna di Vighjaneddu - Rigularizazioni fundiaria di presa pà a rittificazioni di l'anziana RD 19 A.
Rapport n° 188 : Acquisition de la parcelle cadastrée section AB n°376 sise sur le territoire de la commune de Vighjaneddu - Régularisation foncière d'emprise nécessaire à la rectification de l'ex-RD 19 A.
Raportu n190 : Sclassificazioni di una sizzioni di a RT40 situata à u locu dittu Santa Barbara in u scopu di riclassificazioni in a via cumunali d'accessu à u cimiteriu di Pitretu è Bicchisgià.
Rapport n° 190 : Déclassement d'une section de la RT40 sise au lieu-dit Santa Barbara aux fins de reclassement dans la voie communale d'accès au cimetière de Pitretu è Bicchisgià.
Raportu n194 :  Scambiu di presi fundiarii nantu à u tarritoriu di a cumuna di Bunifaziu - RT 10.
Rapport n° 194 : Echange d'emprises foncières sur le territoire de la commune de Bunifaziu - RT 10.
Raportu n 211 : Approvu di u trasfirimentu di u sbandonu stradali di l'anziana RD 757 à u duminiu stradali cumunali di Livesi.
Rapport n° 211 : Approbation du transfert du délaissé routier de l'ex RD 757 dans la voirie communale de Livesi.
 
ACQUA E RISANAMENTU
EAU ET ASSAINISSEMENT

Raportu n182 : Cuntribuzioni di a Cullittività di Corsica à l'intarvinzioni di rilanciu di l'Agenza di l'Acqua Rodanu Maditarraniu Corsica.
Rapport n° 182 : Contribution de la Collectivité de Corse aux interventions de relance de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse.
AMBIENTE
ENVIRONNEMENT

Raportu nu 186 : Trasferimentu di u serviziu Agriambiente da l’UAC à l’USARC.
Rapport n° 186 : Transfert du service Agro Environnement de l'OEC vers l'ODARC.
RISORSE UMANE
RESSOURCES HUMAINES

Raportu n189 : Gruppamentu di cumande Cullettività di Corsica – MDPH –CC (Tituli Risturante).
Rapport n° 189 : Groupement de commandes Collectivité de Corse - Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse (titres restaurants).
Raportu n195 : Partinariatu cù i sirvizii di l'incendii è di succorsu in quantu à a missa à dispusizioni di i spinghjifochi vuluntarii. 
Rapport n° 195 : Partenariat avec les services d'incendie et de secours portant sur la mise à disposition des sapeurs-pompiers volontaires.
Raportu n204 : Rigulamentu di u tempu di travaddu : Scambiamentu di i mudalità di travaddu di i Guardii di u Liturali.
Rapport n° 204 : Règlement du temps de travail : Evolution des modalités de temps de travail des Gardes du Littoral.
Raportu n205 : Rigulamentu di u tempu di travaddu : Missa à ghjornu di certi dispusizioni chì riguardani l'auturizazioni d'assenza è l'attribuzioni di ghjorni di riposu à l'aghjenti di a Cullittività di Corsica.
Rapport n° 205 : Règlement du temps de travail : Mise à jour de certaines dispositions relatives aux autorisations d'absence et au don de jours de repos accordés aux agents de la Collectivité de Corse.
Raportu n206 : Rigulamentu di u tempu di travaddu : Difinizioni di i mudalità di u tempu di travaddu di i cuntrullori di trasportu di a Dirizzioni di i Trasporti è di a Mubilità.
Rapport n° 206 : Règlement du temps de travail : Définition des modalités de temps de travail des contrôleurs de transport exerçant au sein de la Direction des Transports et de la Mobilité.
Raportu n218 :  Mudificazioni di i cundizioni di missa à dispusizioni di un aghjenti di l' AUE pressu à a Cullittività di Corsica.
Rapport n° 218 : Modification des conditions de mise à disposition d'un agent de l’Agence d’Urbanisme d’Aménagement du Territoire et de l’Energie (l'AUE) auprès de la Collectivité de Corse.
Raportu n221 : Auturizazioni d'assenzi pà i parsunali di a Cullittività di Corsica chì participeghjani à l'intarventi di succorsu fatti da a Sucità naziunali di salvezza in mari (SNSM).
Rapport n° 221 : Autorisations d'absences concernant les personnels de la Collectivité de Corse participant à des interventions de sauvetage conduites par la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).
Raportu n222 : Indannità fissa pà i spiazzamenti di l'aghjenti di a Cullittività di Corsica à l'internu di a cumuna di risidenza amministrativa.
Rapport n° 222 : Indemnité forfaitaire pour déplacements des agents de la Collectivité de Corse à l'intérieur de la commune de résidence administrative.
Raportu n 223 : Stabilita di u dispusitivu ' teletravagliu ' à a Cullettività di Corsica.
Rapport n° 223 : Mise en place du dispositif "télétravail" à la Collectivité de Corse.
 
CULTURA E PATRIMONIU
CULTURE ET PATRIMOINE

Raportu n191 : Cunvenzione di trasferimentu di gestione di a torre di Miomu à a cumuna di Santa Maria di Lota.
Rapport n° 191 : Convention de transfert de gestion de la tour de Miomu à la commune de Santa Maria di Lota.
Raportu n192 : Cunvenzione di trasferimentu di gestione di a torre d'Albu à a cumuna d'Ogliastru.
Rapport n° 192 : Convention de transfert de gestion de la tour d'Albu à la commune d'Ogliastru.
Raportu nu 225 : Compra di l'opera  di Dumè PAOLINI « Illuminisimu » – Affettazione nantu à u Prugramma 4423 - Fondu Cultura – Investimentu.
Rapport n° 225 : Acquisition de l'oeuvre « Illuminisimu » de Dumè PAOLINI - Programme 4423  Culture investissement.
  • rapport
  • annexe(s) 
 
ACCUNCIAMENTU NUMERICU
AMENAGEMENT NUMERIQUE

Raportu n193 : Aghjustu n°13 à a cunvanzioni di cuncissioni pà a criazioni è u funziunamentu di un ritali di cumunicazioni elettronica altu flussu in Corsica.
Rapport n° 193 : Avenant n°13 à la convention de concession pour la création et l'exploitation d'un réseau de communication électronique à haut débit en Corse.
BUGETTU-FINANZE-FISCALITÀ
BUDGET-FINANCES-FISCALITE

Raportu n196 : Protocolu transazziunale cù SCP BOREL & DELPRETE.
Rapport n° 196 : Protocole transactionnel avec la SCP BOREL & DELPRETE.
Raportu n197 : Protocolu transazziunale cù SELARL TARIN LEMARIE.
Rapport n° 197 : Protocole transactionnel avec la SELARL TARIN LEMARIE.
Raportu n198 :  Protocolu transazziunale cù DP CONSEIL Dominique Prunier.
Rapport n° 198 : Protocole transactionnel avec DP CONSEIL Dominique Prunier.
Raportu n199 :  Protocolu transazziunale cù u SASU GEECMAR.
Rapport n° 199 : Protocole transactionnel avec la SASU GEECMAR.
Raportu n200 : Protocolu transazziunale cù SAS Experts et consultants.
Rapport n° 200 :  Protocole transactionnel avec la SAS Experts et consultants.
 
 
AGRICULTURA E FURESTE
AGRICULTURE ET FORETS

Raportu n202 :  Pianu di lotta contru à a scrapia pecurina 2021-2023.
Rapport n° 202 : Plan de lutte contre la Tremblante ovine 2021-2023.
SUCIALE E SALUTE
 SOCIAL ET SANTE

 
Raportu n212 : Prenalità di u fugliale "miseria è fragilità suciale in i SPCI di a Corsica"
Rapport n° 212 : Présentation du dossier "Pauvreté et fragilité sociale dans les EPCI de Corse"
Raportu nu 219 : Aghjusti finanziarii nu 2 à i cunvinzioni di gistioni di u fondu di parintalità cù i Casci d'allucazioni famigliali di Pumonti è di Cismonte
Rapport n° 219 : Avenants financiers n°2 aux conventions de gestion du fonds de parentalité avec les Caisses d'allocations familiales de Corse-du-Sud et de Haute-Corse
Raportu n220 : Cunvinzioni di ughjittivi è di finanziamentu 2021 di u dispusitivu di midiazioni famigliali in Pumonti
Rapport n° 220 : Convention d'objectifs et de financement 2021 du dispositif de médiation familiale dans le Pumonte
ACCONCIU E SVILUPPU DI U TERRITORIU
AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Raportu n215 : Attribuzione di un aiutu eccezziunale à a cumuna di U Salge in derugazione à u regulamentu di l'Aiuti à e Cumune, Intercumunalità è Territorii
Rapport n° 215 : Attribution d'une aide exceptionnelle à la commune d'U Salge en dérogation au Règlement d'Aides aux Communes, Intercommunalités et Territoires
EUROPA E INTERNAZIUNALE
EUROPE ET INTERNATIONAL

 
Raportu n217 : Prugramma di cuuparazioni tarrituriali aurupea INTERREG Italia-Francia Marittima.
Rapport n° 217 : Programme de coopération territoriale européenne INTERREG Italie-France Maritim
INNUVAZIONE-CUNTROLLU-VALUTAZIONE
INNOVATION-CONTROLE-EVALUATION

Raportu n208 :  Prutucollu di rigulamentu transazziunale trà a Cullettività  di Corsica è a sucetà Boîte A Com (Alta Frequenza).
Rapport n° 208 : Protocole de règlement transactionnel entre la Collectivité de Corse et la Société  Boîte A com (Alta frequenza).
Raportu n209 :  Prutucollu di rigulamentu transazziunale trà a Cullettività di Corsica  è a sucetà Canal Sud Corsica (Alta Frequenza).
Rapport n° 209 : Protocole de règlement transactionnel entre la Collectivité de Corse et la  SAS Canal Sud Corsica (Alta frequenza).
Raportu n 210 : Dirittu di andà in ghjustizia 21REC3.
Rapport n° 210 : Droit d'ester en justice 21REC34.

Page publiée le 19/05/2021 | Modifiée le 19/05/2021 à 09:33