Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse

Riunione di a Cummissione permanente di u 27 d'uttobre di u 2021La Commission Permanente se réunira à partir de 14h30 en mode organisationnel, pour préparer la séance de l'Assemblée de Corse des 28 et 29 octobre. Elle poursuivra ses travaux en mode délibérant à partir de 15h30 avec l'examen des rapports figurant ci-dessous. 

ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR

SUCIALE E SALUTE - SOCIAL ET SANTE
 
Raportu n 328 : Cuntrattu di finanziamentu di u Centru gratisi d'infurmazioni, di vistighera è di diagnosticu di a Cullittività di Corsica à titulu di u Fondu d'intarvinzioni righjunali (FIR) 2021.
Rapport n° 328 : Contrat de financement du Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) de la Collectivité de Corse au titre du Fonds d'intervention régional (FIR) 2021.
 
Raportu n331 : Finanziamentu di u polu d'Aiacciu di u Centru di risorsi autisimu Corsica (CRA CORSICA) Asirciziu 2021.
Rapport n° 331 : Financement du pôle d'Aiacciu du Centre ressources autisme Corsica (CRA CORSICA) Exercice 2021.  
Raportu n337 : Rinnuvata di i cunvinzioni di partinariatu cù i reti giruntuloghjichi isulani
Rapport n° 337 : Renouvellement des conventions de partenariat avec les réseaux gérontologiques insulaires.  
 
AMMINISTRAZIONE GENERALE - ADMINISTRATION GENERALE
 
Raportu n329 : Raportu di prisentazione rilativu à l'indennizazione di u preghjudiziu purtatu à SIN 2021- 42.
Rapport n° 329: Rapport de présentation sur l'indemnisation du préjudice causé à SIN2021-42.  
Raportu n 330 : Raportu di prisentazione rilativu à l'indennizazione di u preghjudiziu
purtatu à SIN 2021- 37.
Rapport n° 330 : Rapport de présentation sur l'indemnisation du préjudice causé à SIN 2021-37.  
Raportu nu 346 : Designazione di un sociu di u Cumitatu di rigiru di a cunvenzione di mutualizazione di i servizii trà a Cullettività di Corsica è u Serviziu d'Incendiu è di Succorsu di u Cismonte in quantu à u mantenimentu di i materiali rutulanti.
Rapport n° 346 : Désignation d'un conseiller de l'Assemblée de Corse au Comité de pilotage de la convention de mutualisation des services entre la Collectivité de Corse et le Service d'incendie et de Secours de la Haute-Corse pour assurer la maintenance des matériels roulants.  
 
INSIGNAMENTU-FURMAZIONE-RICERCA - ENSEIGNEMENT-FORMATION-RECHERCHE
 
Raportu nu  334: Ripartizioni di i crediti diligati da u Statu à l’Accademia pà a compra di i manuali sculari distinati à i sculari di u stabilimentu righjunali d’insignamentu adattu, à titulu di l’annata sculari 2021-2022.
Rapport n° 334 : Répartition des crédits délégués par l'Etat à l'académie pour l'acquisition des manuels scolaires destinés aux élèves des collèges et de l'Etablissement Régional d'Enseignement Adapté (EREA) pour l'année scolaire 2021-2022.  
 
CULTURA E PATRIMONIU - CULTURE ET PATRIMOINE
 
Raportu nu 338 : Tarifficazione di gratisi per tutti i visitori pè u museu Casa Nativa Pasquale Paoli.
Rapport n° 338 : Tarification gratuite pour tous les visiteurs pour le musée Maison natale Pasquale Paoli.  
Rapport nu 339 : Museu Casa nativa Pasquale Paoli : compra di un quadru è di prudutti derivati.
Rapport n° 339 : Musée maison natale Pasquale Paoli : acquisition d'un tableau et de produits dérivés.  
Raportu nu 347: Finanziamentu à titulu eccezziunale di un'opara d'archeulugia priventiva in u quatru di u prugettu di ristoru è di valurizazione di a torra ghjenuvese di Caldanu - Cumuna di Lumiu.
Rapport n° 347 : Financement à titre exceptionnel d'une opération d'archéologie préventive dans le cadre du projet de restauration et de valorisation de la tour génoise de Caldanu - Commune de Lumiu.  
ACCUNCIAMENTU E SVILUPPU DI U TERRITORIU / AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
 
Raportu nu 332 : Attribuzione di una guaranzia d'imprestitu à a 'Société Française des Habitations Economiques' (SFHE)'A Torra' : compra in VEFA di 38 alloghji lucativi suciali in U VISCUVATU.
Rapport n° 332 : Attribution d'une garantie d'emprunt à la Société française des habitations économiques (SFHE) "A Torra" : acquisition en VEFA de 38 logements locatifs sociaux à U VISCUVATU.  
Raportu nu 333 : Attribuzione di una guaranzia d'imprestitu à a 'Société Française des Habitations Economiques' (SFHE)' Primavera ' - Compra in VEFA di 28 alloghji lucativi suciali in LUCCIANA.
Rapport n° 333 : Attribution d'une garantie d'emprunt à la Société Française des Habitations Economiques (SFHE) "Primavera" - Acquisition en VEFA de 28 logements locatifs sociaux à LUCCIANA.

BUGETTU-FINANZE-FISCALITÀ - BUDGET-FINANCES-FISCALITE
 
Raportu nu 349 : Ripartizione di u Fondu dipartimentale di periquazione di a tassa prufessiunale 2021 Cismonte.
Rapport n° 349 : Répartition du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle 2021 Cismonte.  
Raportu nu 350 : Ripartizione di u Fondu dipartimentale di periquazione di a tassa addizziunale à i diritti d'arrigistramentu 2021 Cismonte.
Rapport n° 350 : Répartition du Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement (TADE) 2021 Cismonte.  
Raportu nu 351 :  Ripartizioni di u Fondu dipartimintali di piriquazioni di a tassa addizziunali à i diritti d'arrigistramentu 2021 Pumonti.
Rapport n° 351 : Répartition du Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement (TADE) 2021 Pumonti.  
GHJUVENTÙ – ATTIVITÀ SPURTIVE - JEUNESSE - ACTIVITES SPORTS
 
Raportu nu 353 :  Agenza naziunali di u sportu : Fondu tarrituriali di sulidarità 2021.
Rapport n° 353 : Agence nationale du sport : Fonds territorial de solidarité 2021.

Page publiée le 25/10/2021 | Modifiée le 27/10/2021 à 09:08