Assemblea di Corsica
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Assemblea di Corsica

Consultez l'ordre du jour de la Commission Permanente du 26 janvier


La Commission Permanente se réunira en mode délibérant le mercredi 26 janvier à 15h30 

RAPORTI DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA
RAPPORTS DE LA PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE DE CORSE

 
ADOPTE Raportu nu 015 : Prise en charge des frais d'hébergement, de transport et de restauration d'intervenantes extérieures dans le cadre des travaux de la Commission des compétences législatives et réglementaires et pour l'évolution statutaire de la Corse.
Rapport n° 015 : Presa in carica di e spese d'alloghju, di trasportu e di risturazione d'intervenente esterni in u quatru di i travagli di a cummissione di e cumpetenze legislative e rigulamentare e pè l'evoluzione statutaria di a Corsica.
 
ADOPTE Raportu nu 019 : Aduttendu u quadru generale d'organizazione e di u seguitu di i riunioni di a cummissione permanente.
Rapport n° 019 : Adoptant le cadre général d’organisation et de déroulement des réunions de la commission permanente.  
SUCIALE E SALUTE
SOCIAL ET SANTE

 
ADOPTE  ​Raportu nu 003 : Aghjustu nu 1 à a cunvenzione di gestione di u rivenutu di sulidarità attiva cun e casce d'allucazione famigliale di Cismonte è Pumonti.
Rapport n° 003 : Avenant n°1 à la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue avec les caisses d'allocations familiales de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.  
ADOPTE Raportu n004 : Aghjustu nu 1 à a cunvinzioni rilativa à a gistioni di i prestiti cunclusi nanzi à u 31 di dicembri di u 2020 à titulu di u Fondu di sulidarità par l'Alloghju è u Fondu Unicu par l'Alloghju – 888.
Rapport n° 004 : Avenant n°1 à la convention relative à la gestion des prêts conclus avant le 31 décembre 2020 au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) et du Fonds Unique pour le Logement (FUL).  
AMMINISTRAZIONE GENERALE
ADMINISTRATION GENERALE

 
ADOPTE Raportu nu 012 : Auturizazione per andà in ghjustizia in u quatru di un'assignazione davanti à u Tribunale di cummerciu d'Aiacciu (21TEC111-QWANT MUSIC - Opposizione). 
Rapport n° 012 : Autorisation d'agir en justice dans le cadre d'une assignation devant le Tribunal de commerce d'Aiacciu (21REC111 - QWANT MUSIC - Opposition).  
ADOPTE Raportu nu 013 : Auturizazione per andà in ghjustizia in u quatru di l'appellu contru à l'ordinanza nu 2100891 prununziata da u Presidente di u Tribunale amministrativu di Bastia u 21 di dicembre di u 2021 (Cartulare 22RECO2 - Vinci Construction Terrassement).
Rapport n° 013 : Autorisation d'agir en justice dans le cadre de l'appel à l'encontre de l'ordonnance n°2100891 rendue par le Président du Tribunal administratif de Bastia en date du 21 décembre 2021 (Dossier 22REC02 - Vinci Construction Terrassement).
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS

 
REPORTE EN AC Raportu nu 020 : Aghjusti à e sei cuncessione di i porti di pesca di Cismonte.
Rapport n° 020 : Avenants aux six concessions des ports de pêche du Cismonte.
 
 

L'Assemblée de Corse soutient la candidature déposée par la ville de Bastia, pour devenir la Capitale européenne de la Culture en 2028 

Rédigé le Vendredi 14 Janvier 2022 modifié le Mercredi 26 Janvier 2022

              

Composition | ODJ Commission Permanente | Délibérations