Assemblea di Corsica
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Assemblea di Corsica


Consultez l'ordre du jour de la Commission Permanente du 28 février 2024


La Commission Permanente se réunira à partir de 14h30 en mode organisationnel, pour préparer la séance de l’Assemblée de Corse des 29 février et 1er mars et poursuivra ses travaux en mode délibérant à partir de 15h30 avec l’examen des rapports 

RAPORTU DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE DE CORSE

APPROUVE Raportu nu 037 : Appruvazione di u prucessu verbale di a Cummissione Permanente di u 31 ghjennaghju di u 2024.
Rapport n° 037 : Approbation du procès-verbal de la Commission Permanente du 31 janvier 2024.
ADOPTE ​Raportu nu 043 : Mandatu spiciali attribuitu à u Sgiò Romain COLONNA, Presidente di a Cummissione di e Cumpetenze Legislative è Rigulamentare è pè l’Evoluzione Statutaria di a Corsica.
Rapport n° 043 : Mandat spécial accordé à M. Romain COLONNA, Président de la Commission des Compétences Législatives et Réglementaires et pour l’Evolution Statutaire de la Corse.
AMBIENTE
ENVIRONNEMENT


ADOPTE Raportu nu 030 : Pianu di gestione di a Riserva Naturale di Corsica di u Massicciu di u Monte Ritondu.
Rapport n° 030 : Plan de gestion de la Réserve Naturelle de Corse du Massif du Monte Ritondu.
  
SUCIALE E SALUTE
SOCIAL ET SANTE
 

ADOPTE Raportu nu 029 : Pianu di Sustegnu à l'Investimentu 2022-2026 pè a mudernizazione di i stabilimenti è di i servizii medicusuciali in u campu di l'autunumia : primu bilanciu è pruspettive.       
Rapport n° 029 : Plan de Soutien à l’Investissement 2022-2026 pour la modernisation des établissements et des services médicaux sociaux dans le champ de l’autonomie : premier bilan et perspectives.       

RiSORCE UMANE
RESSOURCES HUMAINES


ADOPTE Raportu nu
 031 : Ricorsu à vacatarii per l'urganizazione d'esami prufessiunali in u settore di l'infurmatica è di i sistemi d'infurmazione.
Rapport n° 031 : Recours à des vacataires dans le cadre de l'organisation d'examens professionnels dans la spécialité informatique et systèmes d'information.
FURESTE
FORÊTS


ADOPTE Raportu nu
 034 : Piani d'accunciamentu di i furesti di Tarcu è di u Cuscionu.  
Rapport n° 034 : Plans d'aménagements forestiers des forêts de Tarcu et du Cuscionu.
 
FUNDARIU
FONCIER


ADOPTE Raportu nu
 044 : Abbandonu di a zona di studii di u rigiru di L'Isula per studià un itinerariu da scansà u centru cità di L'Isula.
Rapport n° 044 : Abandon du fuseau d'études du contournement de L'Isula au profit de l'étude d'un itinéraire d'évitement de l'hypercentre-ville de L'Isula.
 

Rédigé le Mardi 20 Février 2024 modifié le Mercredi 28 Février 2024

              

Composition | ODJ Commission Permanente | Délibérations