Assemblea di Corsica
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Assemblea di Corsica

Consultez l'ordre du jour de la Commission Permanente


La Commission Permanente se réunira en mode délibérant le mercredi 29 juin 2022 à partir de 15h30 

RISORSE UMANE
RESSOURCES HUMAINES

 
ADOPTE  Raportu nu 155 : Cunvinzioni di mezi 2022 cun l'Associu di Prividenza di l'anziani cunsiglieri ginirali di Pumonti.
Rapport n° 155 : Convention de moyens 2022 avec l'Association « Prévoyance des anciens conseillers généraux de Corse-du- Sud ». ADOPTE  Raportu nu 162 : Prulungazione di a messa à dispusizione senza rimpattu di persunali di a Cullettività di Corsica pressu à u Cunsigliu dipartimentale d'accessu à u dirittu di u Cismonte
Rapport n° 162 : Renouvellement de la mise à disposition à titre gracieux de personnel de la Collectivité de Corse auprès du Conseil départemental d'accès au droit de la Haute-Corse. ADOPTE  Raportu nu 164 : Messa à dispusizione contru à rimpattu di un funziunariu di a Cullettività di Corsica pressu à l'Agenza di sviluppu ecunomicu di a Corsica  
Rapport n° 164 : Mise à disposition contre remboursement d'un fonctionnaire de la Collectivité de Corse auprès de l'Agence de développement économique de la Corse                     

SVILUPPU ECUNOMICU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

 
ADOPTE  Raportu nu 156 : Regiunalizazione di i poli di cumpetitività : signatura di a cunvenzione di furmalizazione di u trasferimentu à a Cullettività di Corsica di i crediti di Statu à u polu Capenergies par l'annu 2022.
Rapport n° 156 : Régionalisation des pôles de compétitivité : signature de la convention actant le transfert à la Collectivité de Corse des crédits de l’Etat au pôle Capenergies pour l'année 2022.  
ADOPTE  Raportu nu 157 : Permessu datu da u Presidente di u Cunsigliu esecutivu di firma a cunvenzione di mediazione trà a Cullettività di Corsica, l'ADEC è a Sucetà Corsetyrene per a risuluzione d’una lita.
Rapport n° 157 : Autorisation du Président du Conseil exécutif de Corse à signer la convention de médiation entre la Collectivité de Corse, l'ADEC et la Société CORSTYRENE pour la résolution d'un litige.  

SUCIALE È SALUTE
SOCIAL ET SANTE

 
ADOPTE  Raportu nu 160 : Cunvenzione di messa in opera di l'intervenzione di l'Asssociu Sustegnu è Accumpagnamentu famigliale di Pumonti (ASAF 2A) à titulu di u serviziu d'aiutu è d'accumpagnamentu à dumiciliu (SAAD).
Rapport n° 160 : Convention de mise en œuvre de l'intervention de l'Association Soutien et Accompagnement Familial de la Corse-du-Sud (ASAF 2A) au titre du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD). ADOPTE  Raportu nu 185 : Cunvenzione di partinariatu in quantu à u finanziamentu è à u ricrutamentu di un intervinente suciale à u cummissariatu di Bastia è à u gruppamentu di gendarmeria di u Cismonte è accordu di principiu nantu à u Pumonti
Rapport n° 185 : Convention de partenariat relative au financement et au recrutement d’un intervenant social au commissariat de Bastia et au groupement de gendarmerie du Cismonte et accord de principe sur le Pumonti. INFRASTRUTTURE È TRASPORTI 
INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS

 
ADOPTE  Raportu nu 161 : Cunvenzione di delegazione di i servizii non urbani di trasportu regulare è  nantu à dumanda cù a Cumunità d'Agglumerazione di Bastia.
Rapport n° 161 : Convention de délégation des services de transport régulier non urbains et à la demande avec la Communauté d'Agglomération de Bastia.  
EUROPA È INTERNAZIUNALE
EUROPE ET INTERNATIONAL

 
ADOPTE  Raportu nu 159 : Ripartizioni di l'inviloppu supplimintari di crediti  FEADER attribuiti à i Gruppi d'azzioni lucali (LEADER)  par via di a missa in opara di un tempu di transizioni da a Cummissioni aurupea.
Rapport n° 159 : Répartition de l'enveloppe supplémentaire de crédits FEADER affectés aux Groupes d'action locale (LEADER) suite à la mise en œuvre d'une période de transition par la Commission européenne.  

ACQUA È RISANAMENTU
EAU ET ASSAINISSEMENT

 
ADOPTE  Raportu nu 163 : Mudalità di cuntinuazione di a prucedura d'elaburazione di u Schema d'accunciamentu è di gestione di l'acque (SAGE) Gravona, Prunelli, golfi d'Aiacciu è di Lava.
Rapport n° 163 : Modalités de poursuite de la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Gravona, Prunelli, golfes d'Aiacciu et de Lava.  

CULTURA È PATRIMONIU
CULTURE ET PATRIMOINE

 
AMENDE ET ADOPTE  Raportu nu 171 : Mudificazione di u Rigulamentu d’aiuti per a Cultura.
Rapport n° 171 : Modifications du Règlement des aides pour la Culture.

L'Assemblée de Corse soutient la candidature déposée par la ville de Bastia, pour devenir la Capitale européenne de la Culture en 2028 

Rédigé le Vendredi 17 Juin 2022 modifié le Mercredi 29 Juin 2022

              

Composition | ODJ Commission Permanente | Délibérations