Assemblea di Corsica
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Assemblea di Corsica

Consultez l'ordre du jour de la Commission Permanente du 29 septembre 2021


La Commission Permanente se réunira en mode délibérant le mercredi 29 septembre à 15h00 


RAPORTU DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA
RAPPORT DE LA PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
 
ADOPTE  Raportu nu  326 :  Aduzzione di u rigulamentu di furmazioni di i membri di l’Assemblea di Corsica è di u Cunsigliu esecutivu.
Rapport n° 326 :  Adoption du Règlement de formation des membres de l’Assemblée de Corse et du Conseil Exécutif.

SVILUPPU ECUNOMICU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

 
ADOPTE  Raportu n310   : Pruposta di mudificazioni di a « Strutturazioni è sustegnu di u sittori di u Trasportu Stradali di Passaghjeri (TSP) » in appiigazioni di i dispusizioni di l'articulu L.422-26 di u Codici Ginirali di i Cullittività Tarrituriali.
Rapport n° 310 : Proposition de modification du dispositif « Structuration et accompagnement de la filière du Transport Routier de Voyageurs (TRV) » en application des dispositions de l'Article L.4422-26 du Code Général des Collectivités Territoriales.

AMBIENTE
ENVIRONNEMENT

 
ADOPTE  Raportu nu   303 : Validazione di u prugettu d'aghjustu nu 2 à a cunvenzione di gestione cun pagamentu spiccatu di u cofinanziamentu da u FEAMP di l'aiuti di l'Uffiziu di l'Ambiente di Corsica, in u quatru di u prugramma uperaziunale FEAMP pè a prugrammazione 2014-2020.
Rapport n° 303 : Validation du projet d'avenant n°2 à la convention de gestion en paiement dissocié du cofinancement par le FEAMP des aides de l'Office de l'Environnement de la Corse dans le cadre du programme opérationnel FEAMP pour la programmation 2014-2020.
 
SUCIALE E SALUTE
SOCIAL ET SANTE
 
ADOPTE  Raportu n289 : Suvvinzioni anninca di funziunamentu per l'Associu di fraiutu di i parsoni ammissi in Prutizzioni di a zitiddina di Corsica.
Rapport n° 289 : Subvention annuelle de fonctionnement à l'Association d'Entraide des Personnes Admises en Protection de l'Enfance de Corse (AEPAPE).  
ADOPTE  Raportu n 291 : Aghjustu finanziariu nu2 à u finanziamentu di u Gruppamentu d'Interessu Publicu Casa di l'Aduliscenti di Bastia.
Rapport n° 291: Avenant financier modificatif n°2 à la convention de financement du Groupement d'Intérêt Public Maison Des Adolescents (GIP MDA) de Bastia.                                       
ADOPTE  Raportu n292 : Rinnuvata di i cuntratti di finanziamentu di i dispusitivi MAIA è CTA per l'eserciziu 2021-2022.
Rapport n° 292 : Renouvellement des contrats de financement des dispositifs MAIA et CTA pour l'exercice 2021-2022.  
ADOPTE  Raportu n305 : Dumanda d'abilitazione di u centru di lotta contru à a tuberculosi è finanziamentu di l'attività.
Rapport n° 305 : Demande d'habilitation du centre de lutte antituberculeuse et financement de l'activité.  
ADOPTE  Raportu n316 : Cunvinzioni in quantu à i cuntribuzioni finanziarii à titulu di u Fondu di sulidarità par l'alloghju, par l'annu 2021.
Rapport n° 316 : Conventions fixant les contributions financières au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) pour l'exercice 2021.  
ADOPTE  Raportu n327 : Cunvenzione di finanziamentu d’alloghju cù u centru di vita per i maiò svantaghjati « La Prévôté ».
Rapport n° 327 : Convention de financement d'hébergement avec le Foyer de vie pour adultes handicapés « La Prévôté ».

GHJUVENTÙ – ATTIVITÀ SPURTIVE
JEUNESSE - ACTIVITES SPORTS

 
ADOPTE  Raportu n 312  : Agenza Naziunali di u Sport (ANS)- Ripartizioni di a parti tarrituriali.
Rapport n° 312 : Agence Nationale du Sport (ANS) - Répartition de la part territoriale.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
NFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS

 
ADOPTE  Raportu nu  304 : Avisu in quantu à una dumanda di scontu à l’amichevule di l’anzianu ammaistratore di ricette di i trasporti, destinatariu di un arrestatu di debitu da a DRFIP chì ingagia a so rispunsabilità dopu custattatu un deficitu in valori durante l’eserciziu di a so missione.
Rapport n° 304 : Avis relatif à une demande de remise gracieuse de l'ancien régisseur de recettes des transports, destinataire d'un arrêté de débet par la DRFIP engageant sa responsabilité suite à la constatation d'un déficit en valeurs durant l'exercice de sa mission.  INSIGNAMENTU-FURMAZIONE-RICERCA
ENSEIGNEMENT-FORMATION-RECHERCHE

 
ADOPTE  Raportu n309 : Appiigativu ZEFIR : mantinimentu è uspitera.
Rapport n° 309 : Applicatif ZEFIR : maintenance et hébergement.  
ADOPTE  Raportu n311 : Deliberazione mudificativa di a deliberazione nu 21/093 CP di u 19 di maghju di u 2021 in quantu à a cunvenzione cun l'Associu Regiunale di e Missione Lucale (ARML).
Rapport n°311 : Délibération modificative de la délibération n°21/093 CP du 19 mai 2021 portant sur la convention avec l'Association Régionale des Missions Locales (ARML).  
CULTURA E PATRIMONIU
CULTURE ET PATRIMOINE

 
ADOPTE  Raportu n308 : Situ archeulogicu di Cuccuruzzu in Livia - funziunamentu di a regia di e ricette - ultimi prezzi per i libri in vendita inde a butega di u situ archeulogicu di Cuccuruzzu.
Rapport n° 308 : Site archéologique de Cuccuruzzu à Livia - fonctionnement de la régie de recettes : nouveaux tarifs d'ouvrages mis en vente à la boutique du site archéologique de Cuccuruzzu.  
ADOPTE  Raportu n315 : Aiutu pà i sizzioni « sinemà è audiuvisivu » di i licei isulani : suvvinzioni à i trè licei chì pruponini stu insignamentu da parmettali di cumprà matiriali scenichi.
Rapport n° 315 : Soutien aux sections « cinéma-audiovisuel » des lycées insulaires : subventions aux trois lycées proposant l'enseignement CAV (Cinéma-Audiovisuel) pour l'acquisition de matériels scéniques.  
ADOPTE  Raportu n317   : Museu di l'Alta Rocca. Vendita di u catalogu di a mostra « Paci eterna ».
Rapport n° 317 : Musée de l'Alta Rocca. Vente du catalogue de l'exposition « Paci eterna ».  
AMMINISTRAZIONE GENERALE
ADMINISTRATION GENERALE
 
ADOPTE  Raportu n306 : Drittu di andà in tribunali : cartulari 21REC84 (rimunirazioni di u Dirittori Ginirali di l'Uffiziu di i Trasporti di a Corsica).
Rapport n° 306 : Droit d'ester en justice : dossier 21REC84 (rémunération du Directeur général de l'Office des transports de la Corse).  
ADOPTE  Raportu nu  307 : Drittu di andà in tribunali : cartulari 21REC82 (marcatu di u 2018 rilativu à u ritali altissimu flussu pà i stabilimenti d'insignamentu è di ricerca di Corsica).
Rapport n° 307 : Droit d'ester en justice : dossier 21REC82 (marché de 2018 concernant le réseau régional très haut débit pour les établissements d'enseignement et de recherche de Corse).  

Rédigé le Jeudi 23 Septembre 2021 modifié le Mercredi 29 Septembre 2021

              

Composition | ODJ Commission Permanente | Délibérations