Assemblea di Corsica
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Assemblea di Corsica

Consultez l'ordre du jour de la séance publique des 16 et 17 décembre 2021


L’Assemblée de Corse se réunira en session extraordinaire les jeudi 16 et vendredi 17 décembreLa Commission Permanente a entériné les modalités d’organisation de la session le mercredi 15 décembre 

QUISTIONE ORALE / QUESTIONS ORALES


Jeudi 16 décembre - 10h

RAPORTI DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA
RAPPORTS DE LA PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE DE CORSE

 
[REPORTE] Raportu n446 : Ripartizioni di i membri di l’Assemblea di Corsica in i culleghji incaricati di l’allizioni di i sinatori.
Rapport n° 446 : Répartition des membres de l’Assemblée de Corse au sein des collèges chargés de l’élection des sénateurs.
rapport 

EXAMINE Raportu nu451 :  Disignazioni di i raprisintanti di l'Assemblea di Corsica in e cummissioni è urganisimi esterni
Rapport n° 451 : Désignation des représentants de l'Assemblée de Corse au sein des commissions et organismes extérieurs.
rapport 
annexe(s) 

EXAMINE  Raportu nu 452 :  Mudificazione di a deliberazione chì porta designazione di i raprisentanti di l'Assemblea di Corsica in varii urganisimi.

Rapport n° 452 : Modification de la délibération portant désignations des représentants de l'Assemblée de Corse au sein de divers organismes.
rapport 

EXAMINE  Raportu nu 454 : Mudificazione d'un raprisintante d'un sindicatu à u titulu di u culleghju di i sindicati di l'Assemblea di a giuventù.
Rapport n° 454 : Modification d'un représentant d'un syndicat au titre du collège des syndicats de l'assemblea di a giuventù.
rapport 

AMMINISTRAZIONE GENERALE
ADMINISTRATION GENERALE

 
ADOPTE Raportu nu 432 : Parmissu d'andà in tribunali in u quatru di a lagnanza davanti à a Cummissioni Aurupea (Cartulari 21REC106 - CORSICA FERRIES).
Rapport n° 432 : Autorisation d'agir en justice dans le cadre de la plainte devant la Commission Européenne (Dossier 21REC106 - CORSICA FERRIES).
rapport    


INNUVAZIONE-CUNTROLU-VALUTAZIONE
INNOVATION-CONTRÔLE- EVALUATION

 
[REPORTE] Raportu nu 455 : Raportu rilativu à e seguite date à u raportu d'osservazione definitive di a camera Regiunale di i Conti in quantu à u cuntrollu di i conti è di a gistione di a Culletività di Corsica nantu à e cundizione d'impiegu di i resti di a dutazione di cuntinuità territuriale (DCT).
Rapport n° 455 : Rapport relatif aux suites réservées au rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes relatif au contrôle des comptes et de la gestion de la Collectivité de Corse sur les conditions d'utilisation des reliquats de la dotation de continuité territoriale (DCT) pour les exercices 2016 et suivants.
rapport
annexe(s) SUCIALE E SALUTE
SOCIAL ET SANTE

 
ADOPTE Raportu n429 : Aduzzione di u schema di l’autunumia 2022-2026 di a Cullettivtà di Corsica à prò di l’anziani o di e persone svantaghjate.
Rapport n° 429 : Adoption du schéma de l'autonomie 2022-2026 de la Collectivité de Corse, en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
rapport 
annexe(s) 
ADOPTE Raportu n404
:  Attribuzioni di una suvvinzioni eccizziunali d'invistimentu a « Fraternité du partage » pà a custruzzioni di un locu di vita à prò di i parsoni scantati nantu à u tarritoriu di Aiacciu è circondu.
Rapport n° 404 : Attribution d'une subvention exceptionnelle d'investissement à la « Fraternité du partage » pour la construction d'un lieu de vie innovant à destination des personnes en situation de grande marginalité sur le territoire du grand Aiacciu.
rapport 
annexe(s) 

 
ADOPTE Raportu nu 419 : Lanciu di una chjama à prughjetti pà a missa in anda d'azzioni di sustegnu à prò di i parenti è familiari aiutanti in Corsica, pà u periudu 2022-2023.
Rapport n° 419 : Lancement d'un appel à projets visant à la mise en place d'actions de soutien au bénéfice des proches aidants en Corse, pour la période 2022-2023.
rapport 
annexe(s)   
 


AMBIENTE
ENVIRONNEMENT

 
ADOPTE Rapport n° 427 : Avisu di l’Assemblea di Corsica in quantu à u prugettu di dicretu rilativu à e cumpetenze di u Presidente di u Cunsigliu esecutivu di Corsica in materia di privenzione di l’intruduzzione è di a sparghjera di e spezie esotiche invadente è chì mudificheghja u Codice di l’ambiente.
Rapport n°427 : Avis de l'Assemblée de Corse portant sur le projet de décret relatif aux compétences du Président du Conseil exécutif de Corse en matière de prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes et modifiant le Code de l'environnement.
rapport 
annexe(s) 
 

INSIGNAMENTU-FURMAZIONE-RICERCA
ENSEIGNEMENT-FORMATION-RECHERCHE

 
ADOPTE Raportu nu 420 :  Dispusitivu di l’aiuti à a furmazioni in massochinesiterapia di i studianti isciuti da l’Università di Corsica :  cunvinzioni quatru tripartita 2021-2025 trà a Righjoni Sud-Provence Alpes Côte d'Azur, l'Istitutu di Furmazioni in Massochinesiterapia nizzardu (stabilimentu chì faci parti di l’Università Côte d’Azur) è a Cullittività di Corsica è i so cunvinzioni anninchi d’appiigazioni.
Rapport n° 420 : Dispositif d'aides à la formation en masso-kinésithérapie des étudiants issus de l'Université de Corse : convention cadre tripartite 2021-2025 entre la Région Sud -   Provence Alpes Côte d'Azur, l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie Niçois (établissement composante de l'Université Côte d'Azur) et la Collectivité de Corse, et ses conventions annuelles d'application.
rapport 
annexe(s)    
 

ADOPTE Raportu nu 428 : Chjama à candidature annincu « Feminiscienza, a vucazione scientifica à u feminile ».
Rapport n° 428 : Appel à candidature annuel « Femiscienza, la vocation scientifique corse au féminin ».
rapport 
annexe(s) 

 
ADOPTE Raportu nu 436 Pattu Regiunale d’Investimentu in e Cumpetenze (PRIC) Corsica 2019 – 2022 – Bilanciu à mezu andà.
Rapport n° 436 : Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences (PRIC) Corse 2019- 2022 - Bilan à mi-parcours.
rapport 
annexe(s) 


AMMINISTRAZIONE GENERALE
ADMINISTRATION GENERALE

 
ADOPTE Raportu nu 435 : Ripresa nantu à pruvisione per risicu cuntenziosu.
Rapport n° 435 : Reprise sur provisions pour risque contentieux.
rapport 
 
ADOPTE Raportu nu 441 : Integrazione ind’è a cuntabilità di a Culletività di Corsica di e ricette nant’à l’impresti cunclusi per u Fondu di Sulidarità per l’alloghju.
Rapport n° 441 : Intégration dans la comptabilité de la Collectivité de Corse des recettes sur prêts conclus au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement.
rapport 
annexe(s) 


BUGETTU-FINANZE-FISCALITÀ
BUDGET-FINANCES-FISCALITE

 
ADOPTE aportu nu 431 : Ripresa è custituzioni di svalutazioni di cridenzi.  
Rapport n° 431 : Reprise et constitution de dépréciations de créances.
rapport 
annexe(s) 


ADOPTE Raportu nu 434 : Ammissione da non valore è cridenze spinte.
Rapport n° 434 : Admissions en non-valeur et créances éteintes.
rapport 
annexe(s)

 

ACCONCIU DI U TERRITORIU
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

 
ADOPTE Raportu nu 453 : Individualizazione di una suvvenzione à ghjuvore di u SMAC pè a presa in carica di i sopracosti cagiunati da a crisa sanitaria.
Rapport n° 453 : Individualisation d'une subvention au bénéfice du SMAC pour la prise en charge de surcoûts induits par la crise sanitaire.
rapport 

RISORSE UMANE
RESSOURCES HUMAINES

 
L'AC a PRIS ACTE ​Raportu n449 : Prisentazione di u raportu suciale unicu.
Rapport n° 449 : Présentation du rapport social unique relatif au personnel de la Collectivité de Corse.
rapport 
annexe(s) 

ADOPTE Raportu nu 430 
Ditarminazioni di i parcintuali appiighevuli par l’avanzamentu di gradu à a Cullittività di Corsica pà u 2021.
Rapport n° 430 : Détermination des ratios d'avancement de grade au sein de la Collectivité de Corse pour l'année 2021.
rapport 
annexe(s) 

 
ADOPTE Raportu n425 : Mudifica di u tavulellu di l'effettivi di a Cullettività di Corsica.
Rapport n° 425 : Modification du tableau des effectifs de la Collectivité de Corse.
rapport 

 
RAPORTI DI A PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA
RAPPORTS DE LA PRESIDENTE DE L’ASSEMBLEE DE CORSE


AMENDE ET ADOPTE Raportu n447 Raportu di a Signora Présidente di l’Assemblea di Corsica relativu à a revisione di u regulamentu internu di l’Assemblea. 
Rapport n° 447 : Rapport de Madame la Présidente de l’Assemblée de Corse relatif à la révision du règlement intérieur de l’Assemblée.
rapport 
annexe(s) 

vendredi 17 décembre

BUGETTU-FINANZE-FISCALITÀ
BUDGET-FINANCES-FISCALITE

ADOPTE Raportu nu
 433 : Decisione mudificativa nu 2, eserciziu 2021, rilativa à a pulita di u bugettu.
Rapport n° 433 : Décision Modificative n°2, exercice 2021, relative au toilettage budgétaire.
rapport 
annexe(s) 

ACQUA E RISANAMENTU
EAU ET ASSAINISSEMENT

 
ADOPTE Raportu n426 : Approvu di u Schema Direttore d'Accunciamentu è di Gestione di l'Acque di Corsica 2022-2027.
Rapport n° 426 : Approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse 2022-2027.
rapport 
annexe(s) 


INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS

 
ADOPTE Raportu nu 450 : Cunvenzione di rimpattu pè e perdite di sfruttera di u parcheghju di a piazza San Niculà durante i travagli di  stigliera in u tunellu di Bastia
Rapport n° 450 : Convention d'indemnisation des pertes d'exploitation du parking de la place Saint Nicolas durant les travaux de désamiantage du tunnel de Bastia
rapport 
annexe(s) 


EUROPA E INTERNAZIUNALE
EUROPE ET INTERNATIONAL

                                          
ADOPTE  Raportu n456 : Avisu nantu à u prugettu d’ordinanza rilativa à a gestione di u FEADER à titulu di a prugrammazione à partesi da u 2023
Rapport n° 456 :  Avis sur le projet d’ordonnance relatif à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) au titre de la programmation débutant en 2023

MUZIONE / MOTIONS


Rédigé le Mardi 7 Décembre 2021 modifié le Vendredi 17 Décembre 2021

              

Ordre du jour | Calendrier des séances publiques de l'Assemblée de Corse | Documents parlementaires | Assister à une séance