Assemblea di Corsica
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Assemblea di Corsica

Consultez l'ordre du jour de la séance publique des 5 et 6 novembre 2020


L’Assemblée de Corse se réunit en session ordinaire les jeudi 5 et vendredi 6 novembre

La Commission Permanente se réunit le 4 novembre pour préparer la séance 

QUISTIONE ORALE / QUESTIONS ORALES


ORDINE DI U GHJORNU / ORDRE DU JOUR

BUGETTU-FINANZE-FISCALITÀ
BUDGET-FINANCES-FISCALITE
 
Raportu nu 303 : Bugettu supplementariu di a Cullettività di Corsica. 
AMENDE ET ADOPTE  Rapport n°  303 : Budget supplémentaire de la Collectivité de Corse 2020 (BS).
 
Raportu n300  : Bugettu supplimentariu di u laboratoriu d’analisi Pumonte 2020.
ADOPTE  Rapport n° 300 : Budget Supplémentaire du Laboratoire d'analyses Pumonte 2020.
 
Raportu nu  302 : Bugettu supplimentariu di u laboratoriu d’analisi Cismonte 2020.
ADOPTE  Rapport n° 302 : Budget supplémentaire du laboratoire d'analyses Cismonte 2020.
 
Raportu n295 : Ripartizione di i Fondi dipartimentali di periquazione di a Tassa addiziunale à i diritti d’arrigistramentu TADE 2020 – PUMONTI.
ADOPTE  Rapport n° 295 : Répartition des Fonds départementaux de péréquation de la Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement TADE 2020 – PUMONTE.
 
Raportu n296 : Ripartizione di i Fondi dipartimentali di periquazione di a Tassa addiziunale à i diritti d'arrigistramentu TADE 2020 – CISMONTE.
ADOPTE  Rapport n° 296 : Répartition des Fonds départementaux de péréquation de la Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement TADE 2020 - CISMONTE .
Raportu n313 : Ripartizione di u Fondu dipartimentali di periquazione di a Tassa prufessionale FDPTP 2020 CISMONTE
ADOPTE  Rapport n° 313 : Répartition du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle FDPTP 2020 CISMONTE
SVILUPPU ECUNOMICU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
 
Raportu nu 299  : Righjunalizazioni di a guvernanza è di u finanziamentu di i poli di cumpititività in u quatru di a fasa IV.
ADOPTE  Rapport n° 299 : Régionalisation de la gouvernance et du financement des pôles de compétitivité dans le cadre de la phase IV.

GHJUVENTÙ È ATTIVITÀ SPURTIVE
JEUNESSE ET SPORTS
 
Raportu nu 330 : Pianu d'azzione di u pattu per a ghjuventù.
ADOPTE  Rapport n° 330 : Plan d'action du pattu per a ghjuventù.
Raportu nu  271 : Carta di l'attori ghjuventu di Corsica.
ADOPTE  Rapport n° 271 : Charte des acteurs de jeunesse en Corse.
 
RAPORTI DI U PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA
RAPPORTS DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE DE CORSE

 
ADOPTE  Modification de la composition du Comité d'évaluation des Politiques Publiques 
 
SUCIALE E SALUTE
SOCIAL ET SANTE
 
Raportu n301 : Raportu intermediariu nantu à a missa in opara di u pianu di lotta contru à a pricariità è à puvartà.
ADOPTE  Rapport n° 301 : Rapport d'étape sur la mise en œuvre du plan de lutte contre la précarité et la pauvreté.
RAPORTI DI U PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA
RAPPORTS DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
 
 
Raportu nu  326  : Cumpusizioni nova di l’Assemblea di a Giuventù.
ADOPTERapport n°  326 : Nouvelle composition de l'Assemblea di a Giuventù.
 
L'AC a pris acte Rapport n° 327 : Désignation des membres de l’Assemblée de Corse pour siéger au groupe de travail chargé de proposer des solutions de fond aux problématiques qui se posent dans le secteur de l’aide à la personne.
 
L'AC a pris acte  Rapport n° 328 : Désignation des membres de l'Assemblée de Corse à la commission territoriale des espaces naturels et de pleine nature.
Rapport n° 336 : Mudificazione di a deliberazione rilativa à a designazione di i raprisententi di l’Assemblea di Corsica à u Cunsigliu d’Amministrazione di a S.E.M. Corse Bois Energie.
ADOPTERapport n° 336 : Modification de la délibération relative à la désignation des représentants de l'Assemblée de Corse au sein du Conseil d'Administration de la S.E.M. Corse Bois Energie.
ACCUNCIAMENTU DI U TERRITORIU
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 
Raportu n306  : Mudificazione nu 1 di u Pianu d'accunciamentu è di sviluppu durevule di a Corsica in quantu à a ristabilita di a carta di i spazii strategichi agriculi. 
ADOPTE  Rapport n° 306  :   Modification n°1 du Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse relative au rétablissement de la carte des ESA.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
 
 
Raportu n325 : Raportu d’infurmazione di u Presidente di u Cunsigliu esecutivu à l’Assemblea di Corsica in quantu à a cuntinuità di u serviziu marittimu à partesi da u 1mu di ghjennaghju di u 2021 trà u portu di Marseglia è i porti di Corsica
Présenté  Rapport n° 325 : Rapport d'information du Président du Conseil exécutif à l'Assemblée de Corse relatif à la continuité du service maritime à compter du 1er janvier 2021 entre le port de Marseille et les ports de Corse.
Raportu n314 : Aghjustu nu 1 – Cunvenzione di delegazione di serviziu publicu rilativa à a sfruttera di u trasportu di mercanzie è di passageri à titulu di a cuntinuità territuriale trà u portu d’Aiacciu è u portu di Marseglia. 
ADOPTE Rapport n° 314 : Avenant n° 1 - Convention de délégation de service public relative à l'exploitation du transport de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre le port d'Ajaccio et le port de Marseille.
Raportu nu 319 : Aghjustu nu 2 – Cunvenzione di delegazione di serviziu publicu rilativa à a sfruttera di u trasportu di mercanzie è di passageri à titulu di a cuntinuità territuriale trà u portu d’Aiacciu è u portu di Marseglia.
ADOPTE Rapport n° 319 : Avenant n° 2 - Convention de délégation de service public relative à l'exploitation du transport de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre le port d'Ajaccio et le port de Marseille.
Raportu nu 315 : Aghjustu nu 1 – Cunvenzione di delegazione di serviziu publicu rilativa à a sfruttera di u trasportu di mercanzie è di passageri à titulu di a cuntinuità territuriale trà u portu di Bastia è u portu di Marseglia. 
ADOPTE Rapport n° 315 : Avenant n° 1 - Convention de délégation de service public relative à l'exploitation du transport de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre le port de Bastia et le port de Marseille.
Raportu nu 320 : Aghjustu nu 2 – Cunvenzione di delegazione di serviziu publicu rilativa à a sfruttera di u trasportu di mercanzie è di passageri à titulu di a cuntinuità territuriale trà u portu di Bastia è u portu di Marseglia. 
ADOPTE  Rapport n° 320 : Avenant n° 2 - Convention de délégation de service public relative à l'exploitation du transport de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre le port de Bastia et le port de Marseille.
Raportu nu 317 : Aghjustu nu 1 – Cunvenzione di delegazione di serviziu publicu rilativa à a sfruttera di u trasportu di mercanzie è di passageri à titulu di a cuntinuità territuriale trà u portu di L’Isula è u portu di Marseglia.
ADOPTE Rapport n° 317 : Avenant n° 1 - Convention de délégation de service public relative à l'exploitation du transport de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre le port de l'Ile Rousse et le port de Marseille.
Raportu nu 321 : Aghjustu nu 2 – Cunvenzione di delegazione di serviziu publicu rilativa à a sfruttera di u trasportu di mercanzie è di passageri à titulu di a cuntinuità territuriale trà u portu di L’Isula è u portu di Marseglia.
ADOPTE  Rapport n° 321 : Avenant n° 2 - Convention de délégation de service public relative à l'exploitation du transport de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre le port de l'Ile Rousse et le port de Marseille.
Raportu nu 316 : Aghjustu nu 1 – Cunvenzione di delegazione di serviziu publicu rilativa à a sfruttera di u trasportu di mercanzie è di passageri à titulu di a cuntinuità territuriale trà u portu di Portivechju è u portu di Marseglia 
ADOPTE Rapport n° 316 : Avenant n° 1 - Convention de délégation de service public relative à l'exploitation du transport de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre le port de Porto-Vecchio et le port de Marseille.
Raportu nu 322 : Aghjustu nu 2 – Cunvenzione di delegazione di serviziu publicu rilativa à a sfruttera di u trasportu di mercanzie è di passageri à titulu di a cuntinuità territuriale trà u portu di Portivechju è u portu di Marseglia. 
ADOPTE  Rapport n° 322 : Avenant n° 2 - Convention de délégation de service public relative à l'exploitation du transport de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre le port de Porto-Vecchio et le port de Marseille.
 Raportu nu 318 : Aghjustu nu 1 – Cunvenzione di delegazione di serviziu publicu rilativa à a sfruttera di u trasportu di mercanzie è di passageri à titulu di a cuntinuità territuriale trà u portu di Prupià è u portu di Marseglia. 
ADOPTE Rapport n° 318 : Avenant n° 1 - Convention de délégation de service public relative à l'exploitation du transport de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre le port de Prupià et le port de Marseille.
Raportu nu 323 : Aghjustu nu 2 – Cunvenzione di delegazione di serviziu publicu rilativa à a sfruttera di u trasportu di mercanzie è di passageri à titulu di a cuntinuità territuriale trà u portu di Prupià è u portu di Marseglia. 
ADOPTE  Rapport n° 323 : Avenant n° 2 - Convention de délégation de service public relative à l'exploitation du transport de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre le port de Prupià et le port de Marseille.
Raportu nu 324 : Prutucollu transazziunale  rilativu à l’eseguimentu di e cunvenzione firmate cù a Cumpagnia meridiunale pè una durata di trè mesi da u 7 di ferraghju à u 3o d’aprile 2020, da assicurà i servizii di trasportu marittimu Portivechju – Marseglia è Prupià – Marseglia.  
ADOPTE Rapport n° 324 : Protocole transactionnel relatif à l'exécution des conventions conclues avec la Compagnie la Méridionale pour une durée de trois mois, du 7 février 2020 au 30 avril 2020, afin d'assurer les liaisons maritimes Portivechju - Marseglia et Prupià-Marseglia. Raportu nu 331 : Cuncessione di serviziu publicu di trasporti maritimi Corsica-Cuntinente 2021-2023.
AMENDE ET ADOPTE Rapport n° 331 : Concession de service public de transport maritime Corse-Continent 2021-2023.
 
SUCIALE E SALUTE
SOCIAL ET SANTE
 
Raportu n293 : Pulitica di privenzione è di prutezzione di a zitellina di a Cullettività di Corsica è cuntrattualizazione cù u Statu.
ADOPTE  Rapport n° 293 : Politique de prévention et de protection de l'enfance de la Collectivité de Corse et contractualisation avec l'Etat.
 
Raportu n304 : Attualizazione di u Rigulamentu di l’intervenzione suciale, medicusuciale è salute di Corsica.
ADOPTE  Rapport n° 304 : Actualisation du règlement des interventions sociales, médico-sociales et santé de Corse.
ACQUA E RISANAMENTU / ASSAINISSEMENT
 
Raportu n297 : Prugettu di schema direttore d’accunciamentu è di gestione di l’acque (SDAGE) di Corsica 2022-2027, sottumessu à cunsultazione ufficiale.
ADOPTE  Rapport n° 297 : Projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Corse 2022-2027 soumis à consultation officielle.

LINGUA CORSA / LANGUE CORSE
 
Raportu nu 305 : Mudificazioni di u rigulamentu Festa di a Lingua.
ADOPTE  Rapport n° 305 : Modification du règlement Festa di a Lingua.
 
AFFARI EURUPEI È INTERNAZIUNALE
AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES
 
Raportu 337 : Sustegnu à a creazione di una tassa nantu à e transazzione finanziarie (TFF) à u livellu di l’Unione Eurupea è à l’affettazione di 1% di u fondu pè una transizione ghjusta à i territorii isulani di l’UE (articulu 174 TFUE).
ADOPTE  Rapport 337 : Soutien à l’instauration d'une taxe sur les transactions financières (TFF) à l'échelle de l'Union Européenne et à l'affectation de 1% du fonds de transition juste aux territoires insulaires de l'UE (article 174 TFUE).

MOTIONS / MUZIONE

MOTIONS RETENUES POUR UN EXAMEN PRIORITAIRE
LORS DE LA COMMISSION PERMANENTE DU
24 09 2020
 
AMENDEE ET ADOPTEE  n° 2020/E6/013 déposée par le Président de l’Assemblée de Corse : Instauration d’un tarif préférentiel dans l’aérien pour les personnes ayant un centre d’intérêts matériels et moraux en Corse (CIMM). 
 
MOTIONS EXAMINEES PAR LES COMMISSION(S)
 

NOUVELLES MOTIONS 
 
 n° 2020/O2/029 déposée par le groupe « Per l’Avvene » : Maintien de l’Arrêté de non introduction de végétaux en Corse. (renvoyée en commission) 

Rédigé le Mercredi 4 Novembre 2020 modifié le Jeudi 18 Février 2021

              

Ordre du jour | Calendrier des séances publiques de l'Assemblée de Corse | Documents parlementaires | Assister à une séance