Assemblea di Corsica
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Assemblea di Corsica

"Un altra Auropa, più demucratica è sulidaria" - Discours du Président de l'Assemblée de Corse


Discorsu di u Presidente di l'Assemblea in apertura di a sessione di maghju 2019.
VIDEO


Care culleghe, cari culleghi,

Nanzu di principià, vogliu salutà u curagiu di l’agente di securità chì s’hè lampatu in acqua a settimana scorsa in Bastia, per purtà succorsu à una donna cascata in vittura in u portu. Di core, u felicitemu.
Saluteremu dinù a nascita di Ghjuvan Martinu Tomasi, figliolu di u nostru cullegu Petru Antone. Cumplimenti à i genitori è à tutta a famiglia.

427 milioni d’Aurupei sò chjamati à vutà per l’elezzione di u Parlamentu aurupeu à partesi di oghje, sin’à dumenica.
L’Auropa hè presente in e nostre vite, in u nostru cutidianu, puru s’è ùn la vidimu micca, puru s’è ùn la sapemu micca. Eppuru, vene sempre difficiule di dì ciò ch’ella hè, trà l’astrazzione liata à a so urganisazione è à a so luntananza è u cuncretu in tante uperazione d’acconciu di u territoriu, di sustegnu à l’agricultura o à a ricerca. Quand’è no n’aspettemu assai, ci pare troppu debbule, quand’ella s’impegna, ci pare troppu presente.

Ricolmu di sta debbulezza, u filosofu Régis Debray piglia in esempiu l’assenza di sturicità è d’identità nant’à i biglietti d’eurò. Nisuna figura storica, nisuna radica culturale, à contu soiu, s’assumiglierebbenu à biglietti di Monopoly quandu i dollari mettenu in risaltu omi è donne di a storia di i Stati Uniti, cù spressione latine è riferenze à trascindenze.

Assenza di fruntiere precise, pesu di i Stati è cumplessità di u funziunamentu di l’Unione Auropea, assenza di ripresentazione di i veri populi in l’istituzione, sò tante ragione chì spieganu a debbulezza di l’imaginariu aurupeu, di u sintimu aurupeu, l’assenza d’un patriuttisimu aurupeu è d’amore per l’Auropa.

Di modu paradussale, u sintimu aurupeu di noi altri si custruisce puru senza l’aiutu di l’Unione Auropea. Cumu spiegà altrimente e sulidarità trà i populi catalani, scuzzesi, walloni, corsi o irlandesi ? Hè cresciuta dinù a fratellanza trà noi altri è i Sardi, i Tuscani o i Liguri. L’integrazione à l’Auropa si face dinù cù sti sintimi, puru s’è l’istituzione ùn sustenenu micca ste mosse di sulidarità è d’amicizia. E debbulezze di a so demucrazia accresce a nostra brama d’un altra Auropa, più demucratica è sulidaria.

Hè una strada petricosa a demucrazia aurupea. Sicura chì avemu fattu un bellu caminu dipoi e duie guerre mundiale, ma e minaccie furestere, e paure liate à e religione o à e migrazione, a calata di l’influenza di l’Auropa nant’à l’andà di u mondu, cum’è a so piccula demugrafia, solu 5% di a pupulazione mundiale in u 2050, rinforzanu i regimi i più auturitarii. Di pettu à sti regimi è à a so demagugia, avemu un discorsu beatu d’ammirazione per l’Unione Auropea, senza nisun abbracciu cù a realità è u sintimu di i populi. Si nutriscenu di modu mutuale ste duie dimarchje chì parenu opposte, in a so presenza pulitica è mediatica. Ma l’unu è l’altra ùn mi parenu micca capaci à ricustruisce l’Auropa à l’altezza di l’inghjochi maiò, di e sfide in fatti di ghjustizia suciale, di trasizione climatica è ambientale, di leadership tennulogicu, di custruzzione demucratica, d’educazione è di pace.

L’avemu digià detta, vulemu un Auropa di a cultura è di l’educazione ricca di e so radiche anziane. Vulemu un Auropa di i populi sulidarii è suprani, un Auropa chì rispetti a spressione demucratica. Vulemu un Auropa vicina à è donne è à l’omi chì ci campanu. Un Auropa arritta di pettu à i prublemi demugrafichi, eculogichi è numerichi chè no campemu.

Sta visione pulitica di l’Auropa ùn la puderemu custruisce chè à patt’è cundizione di definisce un quadru di valori cumuni, un identità cullettiva, un mudellu aurupeu di sucetà.
Disgraziatamente, a scelta data à l’elettore auropeu in i ghjorni à vene ùn mi pare offre una via chì ci possi purtà à a necessaria rifundazione di l’Unione.

------

Chers collègues,

Pour commencer, je veux saluer le courage de l’agent de sécurité qui a plongé la semaine dernière dans le port de Bastia afin de porter secours à une dame qui y était tombée en voiture.  Nous lui adressons nos félicitations sincères.
Saluons aussi la naissance de Ghjuvan Martinu Tomasi, fils de notre collègue Petru Antone. Nous adressons nos compliments aux parents et à la famille.
---
427 millions d’Européens sont appelés à voter pour l’élection du Parlement Européen à partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche.  
L’Europe est présente dans nos vies, dans notre quotidien, même si nous ne la voyons pas, même si nous ne le savons pas. Pourtant, il est toujours difficile de dire ce qu’elle est, entre l’abstraction liée à son organisation et à son éloignement et l’aspect concret de nombreuses opérations d’aménagement du territoire, de soutien à l’agriculture ou à la recherche. Lorsque nous en attendons beaucoup, elle nous semble trop faible. Quand elle s’investit, elle nous paraît trop présente.

Comble de cette faiblesse, le philosophe Régis Debray prend l’exemple de l’absence de l’histoire et de l’identité sur les billets d’euros. Aucune figure historique, aucune racine culturelle… pour lui, ils ressembleraient à des billets de Monopoly alors que les Dollars présentent des femmes et des hommes qui ont fait l’histoire des Etats-Unis, des expressions latines et des références à des transcendances.

Absence de frontières précises, poids des états et complexité du fonctionnement de l’Union Européenne, absence de représentation réelle des peuples dans l’institution, autant de raisons qui expliquent la faiblesse de l’imaginaire européen, du sentiment européen, d’un patriotisme européen et d’un amour pour l’Europe.

Paradoxalement, le sentiment européen que nous éprouvons nous-même se construit sans l’aide de l’Union Européenne. Comment expliquer autrement les solidarités entre les peuples catalan, écossais, wallon, corse ou irlandais ? La fraternité entre nous, les Sardes, les Toscans ou les Ligures a, elle aussi, augmenté. Ces sentiments participent aussi à l’intégration à l’Europe bien que les institutions ne soutiennent pas ces élans de solidarité et d’amitié. Les faiblesses de sa démocratie accroissent notre désir d’une autre Europe, plus démocratique et plus solidaire.  

La démocratie européenne est une route caillouteuse. Bien entendu, nous avons fait un chemin important depuis les deux guerres mondiales mais les menaces extérieures, les peurs liées aux religions ou aux migrations, la baisse de l’influence de l’Europe sur la marche du Monde, comme sa faible démographie – seulement 5 % de la population mondiale en 2050 – renforcent les régimes les plus autoritaires. En face de ces régimes et de leur démagogie, nous avons un discours béat d’admiration pour l’Union Européenne, sans aucun lien avec la réalité et le sentiment des peuples. Ces deux démarches, qui semblent opposées, se nourrissent mutuellement, dans leur présence politique et médiatique. Mais l’une et l’autre ne me paraissent pas en mesure de reconstruire l’Europe à la hauteur des enjeux majeurs, des défis en matière de justice sociale, de transition climatique et environnementale, de leadership technologique, de construction démocratique, d’éducation et de paix. 

Nous l’avons déjà dit, nous voulons une Europe de la culture et de l’éducation riche de ses anciennes racines. Nous voulons une Europe des peuples solidaires et souverains, une Europe qui respecte l’expression démocratique. Nous voulons une Europe proche des femmes et des hommes qui y vivent. Une Europe debout face aux problèmes démographiques, écologiques et numériques que nous connaissons.

Nous ne pourrons construire cette vision politique de l’Europe qu’à condition de définir un cadre de valeurs communes, une identité collective, un modèle européen de société. Malheureusement, le choix donné à l’électeur européen dans les jours à venir ne me paraît pas proposer une voie qui puisse conduire à la nécessaire refondation de l’Union.

Rédigé le Jeudi 23 Mai 2019 modifié le Jeudi 23 Mai 2019

              

La Présidente | Actualités de la Présidence | Les rapports de la Présidente | Rôle de la Présidente | Les discours - 2018/2021 | Histoire de la présidence | Les discours de la Présidente