Assemblea di Corsica
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Assemblea di Corsica


Commission des Finances et de la Fiscalité


la Commission des Finances et de la Fiscalité et la Commission du Développement Economique, du Numérique, de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement se réuniront conjointement, le mercredi 22 novembre à 9h00, afin d’examiner les rapports communs aux deux Commissions, à l’issue de cette réunion, chaque Commission poursuivra ses travaux
RAPPORTS COMMUNS AUX DEUX COMMISSIONS

TRASPORTI / TRANSPORTS

Raportu Nu 310 : Delegazione di serviziu publicu pè a sfruttera, à cuntà da u 1mu di ghjennaghju di u 2024, di i quattru aeruporti di Corsica, Aiacciu, Bastia, Figari è Calvi da una parte, è l’aeruporti di Parigi Orly, Marseglia è Nizza da l’altra parte, in cunfurmità cun
l’ubligazione di serviziu publicu imposte da a deliberazione Nu 23-054 AC di u 27 d’aprile di u 2023 di l’Assemblea di Corsica.
Rapport N° 310 : Délégations de service public pour l'exploitation, à compter du 1er janvier 2024, de services aériens réguliers entre les quatre aéroports de Corse, Aiacciu, Bastia, Figari et Calvi d'une part, et les aéroports de Paris Orly, Marseille et Nice d'autre part en conformité avec les obligations de service public imposées par délibération N° 23-054 AC du 27 avril 2023 de l'Assemblée de Corse.

ACCUNCIAMENTU È SVILUPPU DI U TERRITORIU / AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Raportu Nu 287 : Adesione à l'Associu Naziunale di i Poli Territuriali è di i Paesi ANPP Territorii di Prugettu.
Rapport N° 287 : Adhésion à l'Association Nationale des Pôles Territoriaux et des Pays ANPP Territoires de Projet. (Inscription en Commission Permanente Délibérante du 29 Novembre 2023).

ACCUNCIAMENTU NUMERICU / AMENAGEMENT NUMERIQUE

Raportu Nu 289 : Aghjustu Nu 1 à a cunvinzioni Fondu pè una sucetà numerica di u 26 di nuvembri di u 2020 rilativu à u ritali altissimu flussu pà a Corsica. 
Rapport N° 289 : Avenant N° 1 à la convention Fonds pour une société numérique en date du 26 novembre 2020 relatif au réseau très haut débit pour la Corse. (Inscription en Commission Permanente Délibérante
du 29 Novembre 2023).
 

RAPPORTS PROPRES A LA COMMISSION DES FINANCES


INSIGNAMENTU – FURMAZIONE - RICERCA / ENSEIGNEMENT – FORMATION - RECHERCHE

Raportu Nu 286 : Raportu rilativu à a cunvinzioni di finanziamentu di u funziunamentu è di l’attrazzera di a furmazioni d’ambulanzeru (DEA), assicurata da u Centru di Furmazioni IFA 2A Pumonti.
Rapport N° 286 : Rapport relatif à la convention de financement de fonctionnement et d’équipement de la formation d’ambulancier (DEA), dispensée par le Centre de Formation IFA 2A Pumonti. (Inscription en Commission Permanente Délibérante du 29 Novembre 2023). 

BUGETTU – FINANZE - FISCALITÀ / BUDGET – FINANCES - FISCALITE

Raportu Nu 299 : Ammissione in non valore è cridenze spinte di a Cullettività di Corsica.
Rapport N° 299 : Admissions en non-valeur et créances éteintes de la Collectivité de Corse.

Raportu Nu 312 : Ripresa è custituzione di svalutazione di cridenze di a Cullettività di Corsica.
Rapport N° 312 : Reprise et constitution de dépréciations de créances de la Collectivité de Corse.

Raportu Nu 313 : Ripresa è custituzione di svalutazione di cridenze di u Laburatoriu d’analisi di Cismonte.
Rapport N° 313 : Reprise et constitution de dépréciations de créances du laboratoire d’analyses du Cismonte.

Raportu Nu 314 : Ripresa è custituzione di svalutazione di cridenze di u Laburatoriu d’analisi di Pumonti.
Rapport N° 314 : Reprise et constitution de dépréciations de créances du laboratoire d’analyses du Pumonti.

Raportu Nu 315 : Ammissione in non valore è cridenze spinte di u Laburatoriu d’analisi di Cismonte.
Rapport N° 315 : Admissions en non-valeur et créances éteintes laboratoire d’analyses du Cismonte.

Raportu Nu 316 : Ammissione in non valore è cridenze spinte di u Laburatoriu d’analisi di Pumonti.
Rapport N° 316 : Admissions en non-valeur et créances éteintes Laboratoire d’analyses du Pumonti.

AMMINISTRAZIONE GENERALE / ADMINISTRATION GENERALE

Raportu Nu 285 : Pattu transazziunale trà a Cullettività di Corsica è SNC MEGA EXPRESS è CORSICA FERRIES è SWISS RE INTERNATIONAL SE è SIAT, Societa Italiana du Assicurazioni e Riassicurazioni p.A è GENERALI ITALIA SpA è AXA CORPORATE
SOLUTIONS ASSURANCES è a Camera di Cummerciu è d’Industria di Corsica è MMA IARD Assurances Mutuelles è MMA IARD.
Rapport N° 285 : Protocole transactionnel entre la Collectivité de Corse et SNC MEGA EXPRESS et CORSICA FERRIES et SWISS RE INTERNATIONAL SE et SIAT, Societa Italiana du Assicurazioni e Riassicurazioni p.A et GENERALI ITALIA SpA et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse et MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD. (Inscription en Commission Permanente Délibérante du 29 Novembre 2023).

Raportu Nu 288 : Cundizione di messa a dispusizione di vitture di l'eletti, di l'impieghi funziunali di a Cullettività di Corsica.
Rapport N° 288 : Conditions de mise à disposition des véhicules des élus et des emplois fonctionnels de la Collectivité de Corse. (Inscription en Commission Permanente Délibérante du 29 Novembre 2023).

Raportu Nu 293 : Cunvenzione cun l'Associu AGRIA in quantu à l'attività di u risturante amministrativu.
Rapport N° 293 : Convention avec l'Association AGRIA dans le cadre de l'activité du restaurant administratif. (Inscription en Commission Permanente Délibérante du 29 Novembre 2023).


RISORCE UMANE / RESSOURCES HUMAINES

Raportu Nu 292 : Rinnuvata di a missa à dispusizioni di un aghjenti di l'ADEC pressu à a Cullittività di Corsica.
Rapport N° 292 : Renouvellement de la mise à disposition d'un agent de l'ADEC auprès de la Collectivité de Corse. (Inscription en Commission Permanente Délibérante du 29 Novembre 2023).

Raportu Nu 294 : Cunvinzioni di missa à dispusizioni di parsunali di a Cullittività di Corsica pressu à a MDPH di a Cullittività di Corsica.
Rapport N° 294 : Convention de mise à disposition de personnels de la Collectivité de Corse auprès de la Maison des personnes handicapées de la Collectivité de Corse. (Inscription en Commission Permanente Délibérante du 29 Novembre 2023).

Raportu Nu 295 : Rinnuvata di a missa à dispusizioni di parsunali di a Cullittività di Corsica pressu à i Sirvizii d'Incendiu è di Succorsu di Pumonti.
Rapport N° 295 : Renouvellement de la mise à disposition de personnels de la Collectivité de Corse auprès des Services d'Incendie et de Secours de la Corse-du-Sud. (Inscription en Commission Permanente Délibérante du 29 Novembre 2023).

Raportu Nu 303 : Mudifica di u tavulellu di l'effettivi di a Cullettività di Corsica.
Rapport N° 303 : Modification du tableau des effectifs de la Collectivité de Corse. (Inscription en Commission Permanente Délibérante du 29 Novembre 2023).

Raportu Nu 304 : Evuluzione di e Ligne maestre di Gestione in quantu à l'avanzamentu è a prumuzione di quatru d'impieghi : Mudifica di u calendariu.
Rapport N° 304 : Evolution des Lignes Directrices de Gestion en matière d'avancement et de promotion de cadre d'emplois : Modification du calendrier. (Inscription en Commission Permanente Délibérante du 29 Novembre 2023).

Raportu Nu 305 : Elezzione prufessiunale 2023 - Cumitatu Suciale Territuriale - Furmazione specializata.
Rapport N° 305 : Elections professionnelles 2023 - Comité Social Territorial - Formation spécialisée. (Inscription en Commission Permanente Délibérante du 29 Novembre 2023).

Raportu Nu 317 : Ditarminazioni di i ratio par l'avanzamentu di gradu in senu à a Cullittività di Corsica par l'annata 2023.
Rapport N° 317 : Détermination des ratios d'avancement de grade au sein de la Collectivité de Corse pour l'année 2023. (Inscription en Commission Permanente Délibérante du 29 Novembre 2023).

CULTURA E PATRIMONIU / CULTURE ET PATRIMOINE

Raportu Nu 291 : Dirizzioni di a Cultura - Sittori di l'Arti Vivi - Sirviziu d'appoghju lugisticu è righjia di a Cullittività di Corsica : Attualizazioni di u catalogu di matiriali è di i cundizioni di prestitu di l'attrazzatura.
Rapport N° 291 : Direction de la Culture - Secteur Arts vivants - Service appui logistique et régie de la Collectivité de Corse : Actualisation du catalogue de matériels et des conditions de prêt du parc de matériel. (Inscription en Commission Permanente Délibérante du 29 Novembre 2023).

Raportu Nu 300 : Mudificazione di a cunvenzione 2021-2023 trà a SAS Allindi è a Cullettività di Corsica - Individualizione di i crediti di u prugramma 4423 Cultura.
Rapport N° 300 : Avenant de prorogation de la convention d'objectifs et de moyens 2021-2023 entre la SAS Allindi et la Collectivité de Corse - Individualisation des crédits du programme 4423 Culture. (Inscription en Commission Permanente Délibérante du 29 Novembre 2023).

Raportu Nu 301 : Sustegnu à i travaddi di u teatru Empire (Aiacciu).
Rapport N° 301 : Soutien aux travaux de réhabilitation du théâtre Empire (Aiacciu). (Inscription en Commission Permanente Délibérante du 29 Novembre 2023).


LINGUA CORSA / LANGUE CORSE

Raportu Nu 296 : Cunvinzioni d'ughjittivi è di mezi 2023-2025 trà a Cullittività di Corsica è RADIO FRANCE BLEU RCFM.
Rapport N° 296 : Convention d'objectifs et de moyens 2023-2025 entre la Collectivité de Corse et RADIO FRANCE BLEU RCFM.

Raportu Nu 306 : Pruposta d'affettazione cumplementarie di saldi di e cunvenzione CASE DI A LINGUA 2022.
Rapport N° 306 : Proposition d'affectations complémentaires des soldes des conventions CASE DI A LINGUA 2022. (Inscription en Commission Permanente Délibérante du 29 Novembre 2023).


SUCIALE È SALUTE / SOCIAL ET SANTE

Raportu Nu 302 : Cunvinzioni di finanziamentu di l'Associu FALEPA (Scola di guida autumobili suciali).
Rapport N° 302 : Convention de financement de l'association FALEPA (auto-école sociale). (Inscription en Commission Permanente Délibérante du 29 Novembre 2023).

Raportu Nu 309 : Affittazioni di crediti pà a participazioni di a Cullettività di Corsica à a custruzzioni di l’annessu Eugénie (EHPAD è USLD) nantu à u situ di l’uspitali novu di u Stilettu.
Rapport N° 309 : Affectation de crédits pour la participation de la Collectivité de Corse à la construction de l’annexe
Eugénie (EHPAD et USLD) sur le site du nouvel hôpital du Stilettu.

GIUVENTU E ATTIVITA SPURTIVE / JEUNESSE ET SPORTS

Raportu Nu 324 : Agenza Naziunali di u Sport : Fondu tarrituriali 2023 secondu raportu.
Rapport N° 324 : Agence Nationale du Sport : Fonds territorial 2023 deuxième rapport. (Inscription en Commission Permanente Délibérante du 29 Novembre 2023).

Rédigé le Mercredi 15 Novembre 2023 modifié le Mercredi 22 Novembre 2023

Actualités Assemblea di Giuventù | Actualités des commissions | La Présidence | Espace Presse | Les élus | L'Assemblée de Corse | Séances publiques | Actualités | Les commissions | Plan d'accès | Autunumia è Benistà | Corsica Pruspettiva 2050