Assemblea di Corsica

Assemblea di Corsica


Commission des finances et de la fiscalité


La commission se réunira le vendredi 24 juillet sous la Présidence de Guy ArmanetCommission des finances et de la fiscalité
INFRASTRUTTURE È TRASPORTI / INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS

Raportu Nu 164 : Pattu transazziunali - Tunellu di Vighjaneddu.
Rapport N° 164 : Protocole transactionnel - Tunnel de Vighjaneddu. (Commission permanente
délibérante)
Raportu Nu 173 : Assestu è messa in accessibilità di i posti d’accessu à u ritale
ferruviariu.
Rapport N° 173 : Aménagement et mise en accessibilité des points d'accès au réseau ferroviaire.
(Commission permanente délibérante)
SUCIALE È SALUTE /SOCIAL ET SANTE

Raportu Nu 174 : Approvu di i cunvinzioni di finanziamentu di l'associ FALEPA et Sud
Corse Insertion - Auto-écoles sociales.
Rapport N° 174 : Conventions de financement des associations FALEPA et Sud Corse Insertion - Autoécoles
sociales. (Commission permanente délibérante)
Raportu Nu 175 : Approvu di cunvenzione di finanziamentu di e strutture di l'inserzione
per via di l'attività ecunomica (SIAE).
Rapport N° 175 : Approbation des conventions de financement des structures de l'insertion par l'activité
économique (SIAE). (Commission permanente délibérante)
Raportu Nu 176 : Cunvinzioni di finanziamentu di u Centru di l'alloghju d'urgenza
d'Aiacciu gistitu da a Croci Rossa pà u 2020.
Rapport N° 176 : Convention de financement du Centre d'Hébergement d'Urgence d'Aiacciu géré par la Croix
Rouge pour l'exercice 2020. (Commission permanente délibérante)
Raportu Nu 178 : Cunvinzioni rilativi à u finanziamentu di i dispusitivi di l'alloghju
d'urgenza è l'allucazioni alloghju timpuraniu, gistiti da a FALEP 2A pà
l'asirciziu 2020.
Rapport N° 178 : Conventions relatives au financement des dispositifs d'hébergement d'urgence et d'allocation
logement temporaire gérés par la FALEP 2A pour l'exercice 2020. (Commission permanente
délibérante)
Raportu Nu 202 : Messa in opara di u dispusitivu d’accumpagnamentu di e famiglie di
zitelli malati uspitalizati in cuntinente - Presa in carica di u 2du accumpagnante.
Rapport N° 202 : Mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement des familles d'enfants malades hospitalisés sur
le continent - Prise en charge du 2ème accompagnant. (Commission permanente délibérante)
Raportu Nu 211 : Raportu intermediariu in quantu à a spirimintazioni di u rivinutu
universali in Corsica.
Rapport N° 211 : Rapport d'étape relatif à l'expérimentation du revenu universel en Corse.

AMMINISTRAZIONE GENERALE /ADMINISTRATION GENERALE

Raportu Nu 167 : Sinistru 2020-03.
Rapport N° 167 : Sinistre 2020-03. (Commission permanente délibérante)
Raportu Nu 168 : Sinistru 2020-04.
Rapport N° 168 : Sinistre 2020-04. (Commission permanente délibérante)
Raportu Nu 182 : Acquistu pressu à a Mutualità suciali agricula di a Corsica di un
casamentu ad usu di scagni, postu in Aiacciu (Pumonti), Parcu Cuneo d'Ornano è
catastratu sizzioni BX n° 71 – Puteri datu à M. Jean BIANCUCCI, cunsiglieri isicutivu,
di firmà l’attu amministrativu autenticu currispundenti.
Rapport N° 182 : Acquisition auprès de la Mutualité sociale agricole de la région Corse d'un immeuble à usage
de bureaux sis à Aiacciu (Pumonti), Parc Cuneo d'Ornano et cadastre section BX n° 71 - Pouvoir donné à
M. Jean BIANCUCCI, conseiller exécutif, de signer l'acte authentique administratif correspondant.
(Commission permanente délibérante)
RISORSE UMANE / RESSOURCES HUMAINES

Raportu Nu 199 : Apprubazione di u listinu di l’effettivi di a Cullettività di Corsica.
Rapport N° 199 : Modification du tableau des effectifs de la Collectivité de Corse.
Raportu Nu 218 : Mudificazione di e cundizioni d’impiecu (regime indennitariu) di
l’agenti tennichi territuriali di stabilimenti d’insignamentu.
Rapport N° 218 : Modification des conditions d'emplois (Régime indemnitaire) des Adjoints techniques
territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE). (Commission permanente délibérante)

INSIGNAMENTU – FURMAZIONE – RICERCA / ENSEIGNEMENT – FORMATION –
RECHERCHE

Raportu Nu 109 : Tarifficazioni di a risturazioni e di l'alloghju di i stabilimenti publichi
lucali d'insignamentu pa l'asarciziu 2021.
Rapport N° 109 : Tarification de la restauration et de l’hébergement des établissements publics locaux
d’enseignement pour l’exercice 2021. (Commission permanente délibérante)
Raportu Nu 172 : Muntanti privisiunali di a participazioni à i spesi di funziunamentu
matiriali di l’EPLE di Corsica pà u 2021.
Rapport N° 172 : Montants prévisionnels de la participation aux charges de fonctionnement matériel des
EPLE de Corse pour 2021. (Commission permanente délibérante)
Raportu Nu 181 : Prugramma d’azzione cumplementare d’insignamentu superiore
2019 - 2020 di l’Università di Corsica.
Rapport N° 181 : Programme d'actions complémentaires d'enseignement supérieur 2019-2020 de l'Université
de Corse. (Commission permanente délibérante)
Raportu Nu 185 : Dispusitivu d’aiutu à i dutturanti è postdutturanti di l’Università di
Corsica per l’annate universitarie 2020-2021 è 2021-2022.
Rapport N° 185 : Dispositif d’aide aux doctorants et post-doctorants de l’Université de Corse pour les années
universitaires 2020/2021 et 2021/2022. (Commission permanente délibérante)
Raportu Nu 186 : Prugramma d’azzione cumplementare d’insignamentu superiore
2020 - 2021 di l’Università di Corsica.
Rapport N° 186 : Programme d'actions complémentaires d'enseignement supérieur 2020-2021 de l'Université
de Corse. (Commission permanente délibérante)
BUGETTU-FINANZE-FISCALITÀ / BUDGET-FINANCES-FISCALITE

Raportu Nu 177 : Determinazione di u tempu d’ammurtimentu di l’immubilizazione.
Rapport N° 177 : Détermination des durées d'amortissement des immobilisations. (Commission
permanente délibérante)
Raportu Nu 198 : Contu di gistioni 2019 - Ciucciaghja Letizia.
Rapport N° 198 : Compte de gestion 2019 - Crèche Laetitia.
Raportu Nu 188 : Contu amministrativu 2019 - Ciucciaghja Letizia.
Rapport N° 188 : Compte administratif 2019 - Crèche Leatitia.
Raportu Nu 197 : Contu di gistioni 2019 - Laburatoriu d'Analisi di u Pumonti.
Rapport N° 197 : Compte de gestion 2019 - Laboratoire d'analyses du Pumonti.
Raportu Nu 189 : Contu amministrativu 2019 - Laburatoriu d'analisi di u Pumonti.
Rapport N° 189 : Compte administratif 2019 - Laboratoire d’analyses du Pumonti.
Raportu Nu 196 : Contu di gestione 2019 - Laburatoriu d'Analisi di u Cismonte.
Rapport N° 196 : Compte de gestion 2019 - Laboratoire d'analyses du Cismonte.
Raportu Nu 191 : Contu amministrativu 2019 - Laburatoriu d'Analisi di u Cismonte.
Rapport N° 191 : Compte administratif 2019 - Laboratoire d’analyses du Cismonte.
Raportu Nu 195 : Contu di gestione 2019 - Parcu stradale.
Rapport N° 195 : Compte de gestion 2019 - Parc de la voirie.
Raportu Nu 192 : Contu amministrativu 2019 - Parcu stradale.
Rapport N° 192 : Compte administratif 2019 - Parc de la voirie.
Raportu Nu 194 : Contu di gistioni 2019 - Bagni di Petrapola.
Rapport N° 194 : Compte de gestion 2019 - Bains de Petrapola.
Raportu Nu 193 : Contu amministrativu 2019 - Bagni di Petrapola.
Rapport N° 193 : Compte administratif 2019 - Bains de Petrapola.
Raportu Nu 187 : Contu di gestione di a Cullettività di Corsica pà u 2019.
Rapport N° 187 : Compte de gestion de la Collectivité de Corse pour l'exercice 2019.
Raportu Nu 208 : Contu amministrativu di a Cullettività di Corsica pà u 2019.
Rapport N° 208 : Compte administratif de la Collectivité de Corse pour l'exercice 2019
FUNDIARIU / FONCIER

Raportu Nu 165 : Uffiziu Fundiariu di a Corsica - Acquistu è cunvenzione di gestione -
Castellu Stoppielle in Centuri.
Rapport N° 165 : Office Foncier de la Corse - Acquisition et convention de portage - Château Stoppielle à
Centuri.
LINGUA CORSA / LANGUE CORSE

Raportu Nu 183 : Aiutu à a pruduzzioni d'arnesi pedagogichi par l'insignamentu di a
lingua corsa - Cunvanzioni CANOPE/Cullittività di Corsica - Prugramma 2020.
Rapport N° 183 : Aide à la production d’outils pédagogiques pour l’enseignement de la langue corse -
Convention CANOPE/Collectivité de Corse - Programme 2020. (Commission permanente
délibérante)
Raportu Nu 184 : Pianu lingua corsa & Media : Cunvinzioni plurianninca d'ughjittivi è
di mezi trà a Cullittività di Corsica è Radio France Bleu RCFM 2020-2022.
Rapport N° 184 : Pianu lingua corsa & Media : Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la
Collectivité de Corse et la Radio France Bleu RCFM 2020-2022. (Commission permanente
délibérante)
GHJUVENTÙ – ATTIVITÀ SPURTIVE / JEUNESSE - ACTIVITES SPORTIVES

Raportu Nu 171 : Rigulamentu di u fondu d'aiutu pà i ghjovani.
Rapport N° 171 : Règlement du Fonds d'aide aux jeunes. (Commission permanente délibérante)
Raportu Nu 206 : Repartizione di a parte territuriale di u fondu CNDS 2020.
Rapport N° 206 : Répartition de la part territoriale CNDS 2020. (Commission permanente
délibérante)
PRUGRAMMI CUNTRATTUALIZATI / PROGRAMMES CONTRACTUALISES

Raportu Nu 203 : Orientazione strategiche di u prugramma operaziunale FEDER FSE
CORSE 2021-2027.
Rapport N° 203 : Orientations stratégiques du programme opérationnel FEDER FSE CORSE 2021-
2027.
ACQUA È RISANAMENTU / EAU ET ASSAINISSEMENT

Raportu Nu 200 : Rinforzu è sicurizazione di a furnitura idrica di u Sudu di a Piaghja
Orientale - Osservazione è studii preliminari pè a parte III di u Feeder di u Fiumorbu,
cumune di U Lugu di Nazza è A Ghisunaccia.
Rapport N° 200 : Renforcement et sécurisation de l’alimentation en eau du Sud de la Plaine Orientale - Etudes
et reconnaissances préliminaires de la tranche III du Feeder du Fiumorbu, communes de U Lugu di Nazza et
A Ghisunaccia. (Commission permanente délibérante)
Raportu Nu 204 : Schema d’accunciamentu idrolicu di a Corsica Acqua nostra 2050.
Rapport N° 204 : Schéma d’Aménagement Hydraulique de la Corse Acqua nostra 2050.
ACCUNCIAMENTU È SVILUPPU DI U TERRITORIU / AMENAGEMENT ET
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Rapport N° 219 : Pépinière de Castellucciu : Prestations à facturer. (Commission permanente
délibérante) RETIRE DE L’ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION DES
FINANCES.
CULTURA È PATRIMONIU / CULTURE ET PATRIMOINE

Raportu Nu 215 : Cunvenzione rilativa à e mudalità di messa in opera di l’attività
cundotte da a Cumunità di cumune di a Costa Verde in u quatru di u prugettu Racine.
Rapport N° 215 : Convention relative aux modalités de mise en oeuvre des activités réalisées par la Communauté
de Communes de la Costa Verde dans le cadre du projet Racine. (Commission permanente
délibérante)
Raportu Nu 216 : Cunvenzione rilativa à e mudalità di messa in opera di l’attività cundotte
da a Cumunità di cumune di l’Alta Rocca in u quatru di u prugettu ITINERA
ROMANICA +.
Rapport N° 216 : Convention relative aux modalités de mise en oeuvre des activités réalisées par la Communauté
de Communes de l’Alta Rocca dans le cadre du projet ITINERA ROMANICA +. (Commission
permanente délibérante)
Raportu Nu 217 : Cunvenzione rilativa à e mudalità di messa in opera di l’attività cundotte
da a Cumunità di cumune di a Costa Verde in u quatru di u prugettu ITINERA
ROMANICA +.
Rapport N° 217 : Convention relative aux modalités de mise en oeuvre des activités réalisées par la Communauté
de Communes de la Costa Verde dans le cadre du projet ITINERA ROMANICA +. (Commission
permanente délibérante)

TURISIMU / TOURISME

Raportu Nu 220 : Raportu mudificativu : Misura d’aiutu d’urgenza per l’Uffizii di u
turisimu.
Rapport N° 220 : Rapport modificatif : Mesure d'aide d'urgence aux Offices de Tourisme. (Commission
permanente délibérante)

L’ordre du jour pourra éventuellement être complété par l’examen de nouveaux rapports du Président du Conseil Exécutif, dans le cadre de la préparation de la prochaine réunion de l’Assemblée de Corse.

Rédigé le Vendredi 24 Juillet 2020 modifié le Vendredi 24 Juillet 2020

              

Actualités Assemblea di Giuventù | Actualités des commissions | La Présidence | Espace Presse | Les élus | L'Assemblée de Corse | Séances publiques | Actualités | Les commissions | Plan d'accès