Assemblea di Corsica
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Assemblea di Corsica

Commission des finances et de la fiscalité


La commission se réunira le mardi 20 avril sous la Présidence de Guy ArmanetCommission des finances et de la fiscalité
ASSESTU NUMERICU / AMENAGEMENT NUMERIQUE

 
Raportu Nu 124 : Candidature à i dispusitivi di u pianu Francia rilanciu numericu in u quatru di a pulitica di trasfurmazione è d’accunciamentu numericu di a Cullettività di Corsica.
Rapport N° 124 : Candidatures aux dispositifs du plan France Relance numérique dans le cadre de la politique de transformation et d'aménagement numérique de la Collectivité de Corse.
 
AMMINISTRAZIONE GENERALE / ADMINISTRATION GENERALE
 
Raportu Nu 116 : Cunvinzioni di mezi 2021 cù l'Associu « Prévoyance des anciens conseillers généraux de Corse-du-Sud ».
Rapport N° 116 : Convention de moyens 2021 avec l'Association « Prévoyance des anciens conseillers généraux de Corse-du- Sud ». (Inscription à la Commission Permanente Délibérante). 
Raportu Nu 126 : Attualizazione di i dispusitivi di sustegnu Salvezza. Rapport N° 126 : Actualisation des dispositifs de soutien Salvezza.
 
ACQUA È RISANAMENTU / EAU ET ASSAINISSEMENT
 
Raportu Nu 109 : Cunsultazione nantu à i prugetti di Schema Direttore d'Accunciamentu è di Gestione di l'Acque (SDAGE) 2022-2027 è di Prugramma di misure assuciatu (PDM).
Rapport N° 109 : Consultation sur les projets de Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 et de Programme de mesures (PdM) associé. 
 
SVILUPPU ECUNOMICU / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
 
Raportu Nu 145 : Intraprenda da imparà Corsica (EPA Corsica).          
Rapport N° 145 : Entreprendre Pour Apprendre Corsica (EPA Corsica). (Inscription à la Commission Permanente Délibérante).
 
ASSESTU È SVILUPPU DI U TERRITORIU / AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
 
Raportu Nu 132 : Mudificazione di u regulamentu di l'aiuti per l'alloghju è l'abitatu « Una casa per tutti, una casa per ognunu. »
Rapport N° 132 : Modification du règlement des aides en faveur du logement et de l'habitat "Una casa per tutti, una casa per ognunu".
 
Raportu Nu 130 : Aiutu à titulu derugatoriu di u regulamentu di l'aiuti SADPM pè a crezione di un alloghju turisticu eculogicu nantu à a cumuna di Chjatra.
Rapport N° 130 : Aide à titre dérogatoire du règlement des aides SADPM pour la création d'un éco-gîte sur la commune de Chjatra. (Inscription à la Commission Permanente Délibérante).
 
Raportu Nu 131 : Chjama à Prughjettu numericu - Indirizzera pà i cumuni di l'internu.
Rapport N° 131 : Appel à Projet numérique - Adressage en faveur des communes de l'intérieur. (Inscription à la Commission Permanente Délibérante).
 
Raportu Nu 136 : Suvvenzione  eccezziunale à titulu di u prugramma 3133 – « Fondu Muntagna. »
Rapport N° 136 : Subvention exceptionnelle au titre du programme 3133 – « Fonds Montagne ». (Inscription à la Commission Permanente Délibérante).
 
Raportu Nu 148 : Individualizazione di crediti in derugazione à u Regulamentu di l’Aiuti à e cumune, l’intercumunalità è i territorii : Attribuzione di suvvenzione à e cumune è EPCI di Cismonte.
Rapport N° 148 : Individualisation de crédits en dérogation au Règlement d’Aides aux communes, intercommunalités et territoires : Attribution de subventions en faveur des communes et EPCI du Cismonte.
 
CULTURA È PATRIMONIU / CULTURE ET PATRIMOINE
 
Raportu Nu 122 : Messa in opera di l'operazione di prumuzione di u libru è di a lettura pressu à u publicu giuvanile « U libru di a to prima scola ».
Rapport N° 122 : Mise en oeuvre de l'opération de promotion du livre et de la lecture en direction du jeune public « U libru di a to prima scola ». (Inscription à la Commission Permanente Délibérante). 

Raportu Nu 128 : Cultura - Funziunamentu - 4423 : Attribuzione di una suvvenzione di funziunamentu à l'associu « Centru di fotografia mediterraniu » pè u  so prugramma d’attività 2021 Cultura - Investimentu – 4423 : Compra d'opere.
Rapport N° 128 : Culture - Fonctionnement - 4423 : Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association « Centre méditerranéen de la photographie » pour son programme d'activités 2021. Culture - Investissement - 4423 : Acquisition d'œuvre. (Inscription à la Commission Permanente Délibérante).
 
Raportu Nu 129 : 700èsimu anniversariu di a morte di Dante Alighieri.
Rapport N° 129 : 700ème anniversaire de la mort de Dante Alighieri.
 
Raportu Nu 141 : Cunvenzione triennale di ogettivi è di mezi 2021-2023 pè u sustegnu à a piattaforma SVOD ALLINDÌ - Prugramma Cultura 4423 - Funziunamentu è investimentu.
Rapport N° 141 : Convention triennale d'objectifs et de moyens 2021-2023 de soutien à la plateforme SVOD ALLINDÌ - Programme Culture 4423 - Fonctionnement et investissement. (Inscription à la Commission Permanente Délibérante).

ENERGIA / ENERGIE
 
Raportu Nu 139 : Attualizazione di e misure d'accumpagnamentu di e pulitiche d'ammaistrera di l'energia è di l'energie rinnuvevule di l'AUE.
Rapport N° 139 : Actualisation des mesures d'accompagnement des politiques de maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables de l'AUE. (Inscription à la Commission Permanente Délibérante).
 
INSIGNAMENTU – FURMAZIONE - RICERCA  / ENSEIGNEMENT –FORMATION - RECHERCHE
 
Raportu Nu 146 : Affettazione di crediti à titulu di u prugramma regiunale di furmazione (cumanda publica è AFPA), di a furmazione di i prigiuneri è di a remunerazione di i stazianti.
Rapport N° 146 : Affectation des enveloppes dans le cadre du programme régional de formation (commande publique et AFPA), de la formation des détenus et la rémunération des stagiaires. (Inscription à la Commission Permanente Délibérante).
 
Raportu Nu 150 : Misuri è dispusitivi d'aiutu rilativi à i parcorsi di studii è di furmazioni 2021 - 2023 in u quatru di u « Schema di l'aiuti à a riescita è à a Vita Studiantina 2019 -2023 ».
Rapport N° 150 : Mesures et dispositifs d'aide relatifs aux parcours d'étude et de formation 2021 - 2023 dans le cadre du « Schéma d'Aide à la Réussite et à la Vie Etudiante 2019-2023 ».
 
EUROPA È INTERNAZIUNALE / EUROPE ET INTERNATIONAL
 
Raportu Nu 138 : Europ’Act – Prugramma naziunale di Assistenza Tecnica Interfondi.
Rapport N° 138 : Europ’Act – Programme national d’assistance technique Interfonds. (Inscription à la Commission Permanente Délibérante).
 
SUCIALE È SALUTE / SOCIAL ET SANTE
 
Raportu Nu 110 : Ricunduzzioni di a participazioni di a Cullittività Corsica à u finanziamentu di l'uparazioni di dumiciliazioni amministrativa di i senzacasa in a cità di Portivechju.
Rapport N° 110 : Reconduction de la participation de la Collectivité de Corse au financement de l'activité de domiciliation administrative des personnes sans domicile stable sur la commune de Portivechju. (Inscription à la Commission Permanente Délibérante). 

Raportu Nu 111 : Approvu di a cunvinzioni di finanziamentu di l'associu Opra A Leccia Comité de Quartier (OLCQ).
Rapport N° 111 : Approbation de la convention de financement de l'association Opra A Leccia Comité de Quartier (OLCQ). (Inscription à la Commission Permanente Délibérante). 

Raportu Nu 112 : Approvu di a cunvinzioni di finanziamentu di l’Associu per u Dirittu à l’Iniziativa Ecunomica (ADIE).
Rapport N° 112 : Approbation de la convention de financement de l'Association pour le Droit à l'Initiative Économique (ADIE). (Inscription à la Commission Permanente Délibérante). 

Raportu Nu 114 : Approvu di a cunvinzioni di finanziamentu di Corse Active Pour l'Initiative (CAPI).
Rapport N° 114 : Approbation de la convention de financement de Corse Active Pour l'Initiative (CAPI). (Inscription à la Commission Permanente Délibérante). 

Raportu Nu 115 : Approvu di e cunvenzione di finanziamentu di l'associi FALEPA è « Sud Corse Insertion » (Autoscole suciale).
Rapport N° 115 : Approbation des conventions de financement des associations FALEPA et Sud Corse Insertion (Auto-écoles sociales). (Inscription à la Commission Permanente Délibérante). 

Raportu Nu 121 : Approvu di a Cunvenzione annuale di ughjettivi è di mezi in quantu à i « Percorsi Impiegu Cumpetenze » è à l'inserzione da l'attività ecunomica chì stabilisce l'impegnu di a Cullettività di Corsica è di u Statu.
Rapport N° 121 : Approbation de la Convention Annuelle d'Objectifs et de Moyens relative aux "Parcours Emploi Compétences" et à l'Insertion par l'Activité Economique fixant les engagements de la Collectivité de Corse et de l'Etat. 

Raportu Nu 127 : Approvu di e cunvenzione di finanziamentu plurianninche 2021-  2023 di e strutture di l'inserzione da l'attività ecunomica.
Rapport N° 127 : Approbation des conventions de financement pluriannuelles 2021-2023 des Structures de l'insertion par l'Activité Economique. (Inscription à la Commission Permanente Délibérante). 

Raportu Nu 135 : Attualizazione di u rigulamentu di l'aiuti suciali è medicusuciali di Corsica.Rapport N° 135 : Actualisation du règlement des aides et des actions sociales et médico-sociales de Corse.
 
Raportu Nu 143 : Cuntribuzioni finanziarii à titulu di u Fondu di Sulidarità per l'Alloghju Eserciziu 2021.Rapport N° 143 : Contributions financières au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement - Exercice 2021. (Inscription à la Commission Permanente Délibérante).
 
VITA ASSUCIATIVA / VIE ASSOCIATIVE
 
Raportu Nu 123 : Aduzzioni di misuri eccizziunali pà u sustegnu di u sittori assuciativu di Corsica culpitu da a crisa Covid-19 è abrugazione di i misuri aduttati prima.
Rapport N° 123 : Adoption de mesures exceptionnelles en faveur du soutien au secteur associatif de Corse impacté par la crise Covid-19 et abrogation des dispositions adoptées antérieurement. (Inscription à la Commission Permanente Délibérante).
 
RISORSE UMANE / RESSOURCES HUMAINES
 
Raportu Nu 125 : Tavuleddu di l’effittivi : Criazioni di posti staghjunali.
Rapport N° 125 : Tableau des effectifs : Création des postes saisonniers.
 
INFRASTRUTTURE È TRASPORTI / INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
 
Raportu Nu 113 : Cunvinzioni rilativa à l'assestu di l'anziana RD 268 da traversa di l'ipercentru di Livia.
Rapport N° 113 : Convention relative à l'aménagement de l'ex RD 268 en traverse de Livia hypercentre. (Inscription à la Commission Permanente Délibérante). 

Raportu Nu 142 : Indannizazioni cumpinsatoria di i titularii di marcati di trasportu scularu in seguitu à a chjusura di i stabilimenti sculari.  Rapport N° 142 : Indemnisation compensatoire des titulaires de marchés de transport scolaire suite à la fermeture des établissements scolaires. (Inscription à la Commission Permanente Délibérante).
 
FUNDIARIU / FONCIER
 

Raportu Nu 118 : Regularizazione fundiaria di  l'avanzata di l’anziana strada dipartimentale 84 situata annantu à a cumuna di Corscia.
Rapport N° 118 : Régularisation foncière de l'empiètement de l'ex route départementale 84 située sur la commune de Corscia. (Inscription à la Commission Permanente Délibérante).
 
Raportu Nu 119 : Sclassificazione di prese da u duminiu publicu stradale territuriale à scopu di riclassificazione cum’è vie cumunale di Biguglia, è di riclassificazione ind’u duminiu publicu stradale territuriale di una presa isciuta da e vie cumunale di Biguglia, situata in a lucalità di Casatorra.
Rapport N° 119 : Déclassement d'emprises issues du domaine public routier territorial aux fins de reclassement dans la voirie communale de Biguglia, et reclassement dans le domaine public routier territorial d'une emprise issue de la voirie communale de Biguglia située lieu-dit Casatorra. (Inscription à la Commission Permanente Délibérante).
 
 
 

Rédigé le Lundi 19 Avril 2021 modifié le Lundi 19 Avril 2021

              

Actualités Assemblea di Giuventù | Actualités des commissions | La Présidence | Espace Presse | Les élus | L'Assemblée de Corse | Séances publiques | Actualités | Les commissions | Plan d'accès | Autunumia è Benistà