Assemblea di Corsica

Assemblea di Corsica


Commission du développement économique, du numérique, de l'aménagement du territoire et de l'environnement


la Commission du Développement Economique, du Numérique, de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement se réunira le Mercredi 22 juillet 2020 à 9 h 30 en visioconférenceCommission du développement économique, du numérique, de l'aménagement du territoire et de l'environnement
  • AUDITION DE M. ERIC FERRARI, Directeur de la transformation du numérique, relative à un point d’information sur l’état du réseau.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS

Raportu nu 164 : Pattu transazziunali - Tunellu di Vighjaneddu.
Rapport n° 164 : Protocole transactionnel - Tunnel de Vighjaneddu. (Commission permanente délibérante)
Raportu nu 173 : Assestu è messa in accessibilità di i posti d’accessu à u ritale ferruviariu.
Rapport n° 173 : Aménagement et mise en accessibilité des points d'accès au réseau ferroviaire. (Commission permanente délibérante)
FUNDARIU
FONCIER

Raportu nu 165 : Uffiziu Fundiariu di a Corsica - Acquistu è cunvenzione di gestione - Castellu Stoppielle in Centuri.
Rapport n° 165 : Office Foncier de la Corse - Acquisition et convention de portage - Château Stoppielle à Centuri.

AMBIENTE
ENVIRONNEMENT

Raportu nu 170 : Prucedimentu pè a creazione di una riserva naturale di a Corsica nantu à a facciata marittima à Nordu Punenti.
Rapport n° 170 : Processus de création d’une réserve naturelle de Corse sur la façade maritime Nord Occidentale. (Commission permanente délibérante)
ACQUA E RISANAMENTU
EAU ET ASSAINISSEMENT

Raportu nu 204 : Schema d’accunciamentu idrolicu di a Corsica Acqua nostra 2050.
Rapport n° 204 : Schéma d’Aménagement Hydraulique de la Corse Acqua nostra 2050.
Raportu nu 200 : Rinforzu è sicurizazione di a furnitura idrica di u Sudu di a Piaghja Orientale - osservazione è studii preliminari pè a parte III di u Feeder di u Fiumorbu, cumune di U Lugu di Nazza è A Ghisunaccia.
Rapport n° 200 : Renforcement et sécurisation de l’alimentation en eau du Sud de la Plaine Orientale - Etudes et reconnaissances préliminaires de la tranche III du Feeder du Fiumorbu, communes de U Lugu di Nazza et A Ghisunaccia. (Commission permanente délibérante)

PRUGRAMMI CUNTRATTUALIZATI
PROGRAMMES CONTRACTUALISES

Raportu nu 203 : Orientazione strategiche di u prugramma operaziunale FEDER FSE CORSE 2021-2027.
Rapport n° 203 : Orientations stratégiques du programme opérationnel FEDER FSE CORSE 2021-2027. 

ACCUNCIAMENTU E SVILUPPU DI U TERRITORIU
AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Raportu nu 212 : Approvu di a mudificazioni nu 1 di u PADDUC - Ristabilimentu di a carta di l’ESA.
Rapport n° 212 : Approbation de la modification n° 1 du PADDUC - Rétablissement de la carte des ESA.
Raportu nu 219 : Piantinaghja di u Castillucciu : pristazioni da fatturà.
Raportu nu 219 : Pépinière de Castellucciu : prestations à facturer. (Commission permanente délibérante)

RAPORTU DI U PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA
RAPPORT DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
Raportu nu 210 : Muratoriu nant'à a sparghjera di a 5G.
Rapport n° 210 : Moratoire sur le déploiement de la 5G.

MUZIONE / MOTION
N° 2020/E6/013 déposée par M. le Président de l’Assemblée de Corse : Instauration d’un tarif préférentiel dans l’aérien pour les personnes ayant un centre d’intérêts matériels et moraux en Corse (CIMM).

L’ordre du jour pourra éventuellement être complété par l’examen de nouveaux rapports du Président du Conseil Exécutif, dans le cadre de la préparation de la prochaine réunion de l’Assemblée de Corse.

Rédigé le Mercredi 22 Juillet 2020 modifié le Mercredi 22 Juillet 2020

              

Actualités Assemblea di Giuventù | Actualités des commissions | La Présidence | Espace Presse | Les élus | L'Assemblée de Corse | Séances publiques | Actualités | Les commissions | Plan d'accès