Assemblea di Corsica

Assemblea di Corsica


Commission du développement économique, du numérique, de l'aménagement du territoire et de l'environnement


la Commission du Développement Economique, du Numérique, de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement se réunira le mardi 15 décembre 2020 à 9h30 en visioconférence sous la présidence de Nadine NivaggioniCommission du développement économique, du numérique, de l'aménagement du territoire et de l'environnement
ACCUNCIAMENTU NUMERICU
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE

Raportu nu 377 : Fondu naziunali d'accunciamentu di u tarritoriu (FNADT) : scumpartera di l'incasciu.
Rapport n° 377 : Fonds national d'aménagement du territoire (FNADT) : répartition de la recette. (Commission permanente délibérante)

Raportu nu 394 : Laburatorii d'analisi Cismonte è Pumonti di a Cullettività di Corsica - Participazione Aiutu per l'analisi sanitarie di u bestiame pecurinu, caprunu è buiinu
Rapport n° 394 : Laboratoires d'analyses Cismonte et Pumonte de la Collectivité de Corse - Participation Aide aux analyses en santé animale Ovins/Caprins/Bovins. (Commission permanente délibérante)
 
ACCUNCIAMENTU NUMERICU
AMENAGEMENT NUMERIQUE


Raportu nu 379 : Firma di l'aghjustu nu 11 à a cunvinzioni di cuncissioni pà a criazioni è a sfruttera di un ritali di cumunicazioni elettronichi ad altu flussu nantu à u tarritoriu di a Corsica.
Rapport n° 379 : Signature de l'avenant n° 11 à la convention portant concession pour la création et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à haut débit sur le territoire de la Corse. (Commission permanente délibérante)

Raportu nu 390 : Aghjustu nu 2 à a cunvenzione di delegazione di serviziu publicu rilativa à a stallazione è à a sfruttera di un ritale di cumunicazione elettroniche ad altissimu flussu FFTH.
Rapport n° 390 : Avenant n° 2 à la convention de délégation de service public relative à l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit FTTH. (Commission permanente délibérante)
 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS

 
Raportu nu 385 : Rivalutazioni di uparazioni stradali cufinanziati in u quatru di u Pianu Eccizziunali d'Invistimenti (PEI).
Rapport n° 385 : Réévaluations d'opérations routières cofinancées au titre du Plan Exceptionnel d'Investissement (PEI). (Commission permanente délibérante)

Raportu nu 386 : Raportu d'infurmazione intermediariu in quantu à u cartulare aeriu è u cuntestu « Covid-19 ». · Rapport n° 386 : Rapport d'information relatif au point d'étape du dossier aérien et le contexte « Covid-19 ».

Raportu nu 388 : Cunvenzione rilativa à l’operazione di caccianeve nant’à l’ex strade dipartimentale 27,27a è 3. · Rapport n° 388 : Convention relative aux opérations de déneigement sur les anciennes routes départementales 27, 27a et 3. (Commission permanente délibérante)

Raportu nu 415 : Approvu di l'operazione d'assodu di e parete nantu à a ligna centrale di u ritale ferruviariu - fasa 8.
Rapport n° 415 : Approbation de l'opération de confortement des parois rocheuses sur la ligne centrale du réseau ferré - tranche 8.

Raportu nu 416 : Rivalutazione di l'operazione di rigenerazione di cinque strutture metalliche nantu à u ritale ferruviariu.
Rapport n° 416 : Réévaluation de l'opération de régénération de cinq ouvrages métalliques sur le réseau ferré.

Raportu nu 418 : Aghjustu nu 3 à u Cuntrattu di cuncissioni di l’aeruportu d’Aiacciu Napoléon Bonaparte trà a Cullittività di Corsica è a Camara di Cummerciu è d’Industria di Aiacciu è Pumonti.
Rapport n° 418: Avenant n° 3 au Contrat de concession de l'aéroport d'Aiacciu - Campo Napoléon Bonaparte conclu entre la Collectivité de Corse et la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Aiacciu et de Corse-du-Sud.

Raportu nu 419 : Aghjustu nu 2 à u Cuntrattu di cuncissioni di l’aeruportu di Figari Sud-Corse cunclusu trà a Cullittività di Corsica è a Camara di Cummarciu è d’Industria d’Aiacciu è di Pumonti.
Rapport n° 419 : Avenant n° 2 au Contrat de concession de l'aéroport de Figari Sud-Corse conclu entre la Collectivité de Corse et la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Aiacciu et de Corse-du-Sud.

Raportu nu 420 : Aghjustu nu 3 - Cuntrattu di cuncessione di l’aeruportu di Bastia Puretta cunclusu trà a Cullettività di Corsica è a Camera di Cummerciu è d’industria di Bastia è di Cismonte.
Rapport n° 420 : Avenant n° 3 - Contrat de concession de l'aéroport de Bastia Poretta conclu entre la Collectivité de Corse et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia et de Haute-Corse.

Raportu nu 421 : Aghjustu nu 2 - Cuntrattu di cuncessione di l’aeruportu di Calvi Santa Catalina cunclusu trà a Cullettività di Corsica è a Camera di Cummerciu è d’Industria di Bastia è di Cismonte
Rapport n° 421: Avenant n° 2 - Contrat de concession de l'aéroport de Calvi Sainte Catherine conclu entre la Collectivité de Corse et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia et de Haute-Corse.

Raportu nu 422 : Aghjustu nu 2 - Cuntrattu di cuncessione di u portu di cummerciu di Bastia cunclusu trà a Cullettività di Corsica è a Camera di Cummerciu è d’Industria di Bastia è di Cismonte.
Rapport n° 422 : Avenant n° 2 - Contrat de concession du port de commerce de Bastia conclu entre la Collectivité de Corse et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia et de Haute-Corse.

Raportu nu 427 : Raportu d'infurmazione nantu à a rinnuvata di l'infrastrutture purtuarie di Bastia. 
Rapport n° 427 : Rapport d'information sur le renouvellement des infrastructures portuaires de Bastia.

PRUGRAMMI CUNTRATTUALIZATI
PROGRAMMES CONTRACTUALISES

Raportu nu 387 : Approvu di l'aghjustu nu 2 di u Cuntrattu di Pianu Statu-CdC 2015-2020.
Rapport n° 387 : Approbation de l'avenant n° 2 du Contrat de Plan Etat-CdC 2015-2020.

ACQUA E RISANAMENTU
EAU ET ASSAINISSEMENT


Raportu nu 411 : Cuntratu di tarritoriu acqua cumunità di cumuni di a Pievi di l'Urnanu è di u Taravu pà una gistioni durevuli di i sirvizii d'acqua biitoghja è di risanamentu di i mezi acquatitchi 2020-2023.
Rapport n° 411 : Contrat de territoire eau communauté de communes de la Pieve de l'Ornanu et du Taravu pour une gestion durable des services d'eau potable et d'assainissement et des milieux aquatiques 2020-2023

Raportu nu 412 : Cuntribuzione di a Cullettività di Corsica à l'intervenzione di rilanciu di l’Agenza di l’acqua Rodanu Mediterraniu è Corsica (RMC).
Rapport n° 412 : Contribution de la Collectivité de Corse aux interventions de relance de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse(RMC).

AMBIENTE
ENVIRONNEMENT

Raportu nu 426 : Pianu tarrituriali di riduzzioni e di gistioni di i scarti e di l'icunumia circulari.
Rapport n° 426 : Plan territorial de prévention et de gestion des déchets et de l'économie circulaire.

L’ordre du jour pourra éventuellement être complété par l’examen de nouveaux rapports du Président du Conseil Exécutif, dans le cadre de la préparation de la prochaine réunion de l’Assemblée de Corse.

Rédigé le Mercredi 9 Décembre 2020 modifié le Mercredi 9 Décembre 2020

              

Actualités Assemblea di Giuventù | Actualités des commissions | La Présidence | Espace Presse | Les élus | L'Assemblée de Corse | Séances publiques | Actualités | Les commissions | Plan d'accès