Assemblea di Corsica

Assemblea di Corsica


Commission du développement économique, du numérique, de l'aménagement du territoire et de l'environnement


la Commission du Développement Economique, du Numérique, de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement se réunira le mercredi 21 avril 2021 à 9h30 en visioconférence sous la présidence de Nadine NivaggioniCommission du développement économique, du numérique, de l'aménagement du territoire et de l'environnement
ACQUE E RISANAMENTU / EAU ET ASSAINISSEMENT

Raportu nu 109 : Cunsultazione nantu à i prugetti di Schema direttore d'accunciamentu è di gestione di l'Acque (SDAGE) 2022-2027 è di Prugramma di misure assuciatu (PDM).
Rapport n° 109 : Consultation sur les projets de Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 et de Programme de mesures (PdM) associé.

INFRASTRUTTURE È TRASPORTI / INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS

Raportu nu 113 : Cunvinzioni rilativa à l'assestu di l'anziana RD 268 da traversa di l'ipercentru di Livia.
Rapport n° 113 : Convention relative à l'aménagement de l'ex RD 268 en traverse de Livia hypercentre. (Commission permanente délibérante)

Raportu nu 117 : Mantene i trasporti sculari gratisi per l’annu sculare 2021-2022.
Rapport n° 117 : Maintien de la gratuité des transports scolaires pour l'année scolaire 2021- 2022. (Commission permanente délibérante)

Raportu nu 142 : Indannizazioni cumpinsatoria di i titularii di marcati di trasportu sculari in seguitu à a chjusura di i stabilimenti sculari.
Rapport n° 142 : Indemnisation compensatoire des titulaires de marchés de transport scolaire suite à la fermeture des établissements scolaires. (Commission permanente délibérante)

Raportu nu 144 : Pianu d'allignamentu di a via laterale di l'anziana RT 11 trà u ponte di Bevincu è Tragone, nantu à a cumuna di Biguglia.
Rapport n° 144 : Plan d'alignement de la Contre allée de l'ex RT 11 entre le pont de Bevincu et Tragone, sur la commune de Biguglia. (Commission permanente délibérante)
FUNDIARIU / FONCIER

Raportu nu 118 : Regularizazione fundiaria di l'avanzata di l’anziana strada dipartimentale 84 situata annantu à a cumuna di Corscia.
Rapport n° 118 : Régularisation foncière de l'empiètement de l'ex route départementale 84 située sur la commune de Corscia. (Commission permanente délibérante)

Raportu nu 119 : Sclassificazione di prese da u duminiu publicu stradale territuriale à scopu di riclassificazione cum’è vie cumunale di Biguglia, è di riclassificazione ind’ u duminiu publicu stradale territuriale di una presa isciuta da e vie cumunale di Biguglia, situata in a lucalità di Casatorra.
Rapport n° 119 : Déclassement d'emprises issues du domaine public routier territorial aux fins de reclassement dans la voirie communale de Biguglia, et reclassement dans le domaine public routier territorial d'une emprise issue de la voirie communale de Biguglia située lieu-dit Casatorra. (Commission permanente délibérante)

ACCUNCIAMENTU NUMERICU / AMENAGEMENT NUMERIQUE

Raportu nu 124 : Candidature à i dispusitivi di u pianu Francia Rilanciu numericu in u quatru di a pulitica di trasfurmazione è d’accunciamentu numericu di a Cullettività di Corsica.
Rapport n° 124 : Candidatures aux dispositifs du plan France Relance numérique dans le cadre de la politique de transformation et d'aménagement numérique de la Collectivité de Corse.
 
SVILUPPU ECUNOMICU / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Raportu nu 126 : Attualizazione di i dispusitivi di sustegnu Salvezza.
Rapport n° 126 : Actualisation des dispositifs de soutien Salvezza.

Raportu nu 145 : Intraprenda da imparà Corsica EPA Corsica.

Rapport n° 145 : Entreprendre Pour Apprendre Corsica EPA CORSICA. (Commission permanente délibérante)
 
ACCONCIU È SVILUPPU DI U TERRITORIU / AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Raportu nu 123 : Aduzzioni di misuri eccizziunali pà u sustegnu di u sittori assuciativu di Corsica culpitu da a crisa Covid-19 è abrugazione di i misuri aduttati prima.
Rapport n° 123 : Adoption de mesures exceptionnelles en faveur du soutien au secteur associatif de Corse impacté par la crise Covid-19 et abrogation des dispositions adoptées antérieurement.

Raportu nu 130 : Aiutu à titulu derugatoriu di u regulamentu di l'aiuti SADPM pè a crezione di un alloghju turisticu eculogicu nantu à a cumuna di Chjatra.
Rapport n° 130 : Aide à titre dérogatoire du règlement des aides SADPM pour la création d'un éco-gîte sur la commune de Chjatra. (Commission permanente délibérante)

Raportu nu 131 : Chjama à Prughjettu numericu - Indirizzera pà i cumuni di l'internu.
Rapport n° 131 : Appel à Projets numérique - adressage en faveur des communes de l'intérieur. (Commission permanente délibérante)

Raportu nu 132 : Mudificazione di u regulamentu di l'aiuti per l'alloghju è l'abitatu « Una casa per tutti, una casa per ognunu ».
Rapport n° 132 : Modification du règlement des aides en faveur du logement et de l'habitat « Una casa per tutti, una casa per ognunu ».

Raportu nu 136 : Suvvenzione eccezziunale à titulu di u prugramma 3133 - FONDU MUNTAGNA.
Rapport n° 136 : Subvention exceptionnelle au titre du programme 3133 - FONDS MONTAGNE. (Commission permanente délibérante)
 
ENERGIA / ENERGIE

Raportu nu 137 : Avisu nantu à u prugettu di custruzzione di una unità di pruduzzione elettrica à partesi da biumassa in a cumuna di Vizzani.
Rapport n° 137 : Avis sur le projet de construction d'une unité de production d'électricité à partir de biomasse sur la commune de Vizzani. (Commission permanente délibérante)

Raportu nu 139 : Attualizazione di e misure d'accumpagnamentu di e pulitiche d'ammaistrera di l'energia è di l'energie rinnuvevule di l'AUE.
Rapport n° 139 : Actualisation des mesures d'accompagnement des politiques de maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables de l'AUE. (Commission permanente délibérante)

L’ordre du jour pourra éventuellement être complété par l’examen de nouveaux rapports du Président du Conseil Exécutif, dans le cadre de la préparation de la prochaine réunion de l’Assemblée de Corse.

Rédigé le Lundi 19 Avril 2021 modifié le Lundi 19 Avril 2021

              

Actualités Assemblea di Giuventù | Actualités des commissions | La Présidence | Espace Presse | Les élus | L'Assemblée de Corse | Séances publiques | Actualités | Les commissions | Plan d'accès