Assemblea di Corsica

Assemblea di Corsica

Commission du développement économique, du numérique, de l’aménagement du territoire et de l’environnement


la Commission du Développement Economique, du Numérique, de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement se réunira le mercredi 22 septembre 2021 à 9h30 en visioconférence sous la présidence de Nadine Nivaggioni
Ordine di u ghjornu - Ordre du jour

SVILUPPU ECUNOMICU / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Raportu nu 287 : Misura 1.7. Dispusitivu territuriale di sustegnu à u finanziamentu di prucedure accunciate à l'amichevule è preventive.
Rapport n° 287 : Mesure 1.7. Dispositif territorial de soutien au financement de procédures amiables et préventives.

Raportu nu 310 : Pruposta di mudificazioni di a « Strutturazioni è sustegnu di u sittori di u Trasportu Stradali di Passaghjeri (TRV) » in appiigazioni di i dispusizioni di l'articulu L. 4422-26 di u Codici ginirali di i cullittività tarrituriali.
Rapport n° 310 : Proposition de modification du dispositif « Structuration et accompagnement de la filière du Transport Routier de Voyageurs (TRV) » en application des dispositions de l'article L. 4422-26 du Code général des collectivités territoriales.
(Commission permanente délibérante)

 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI / INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS

Raportu nu 314 : Approvu di a cunvinzioni rilativa à l'assestu di u ghjiratoghju di l'Agnaredda da traversa d'agglumirazioni di Portivechju.
Rapport n° 314 : Approbation de la convention avec la commune de Purtivechju relative à l'aménagement du giratoire de l'Agnaredda sur l'ex RT 10.

 
AMBIENTE / ENVIRONNEMENT

Raportu nu 303 : Validazione di u prugettu d'aghjustu nu 2 à a cunvenzione di gestione cun pagamentu spiccatu di u cofinanziamentu da u FEAMP di l'aiuti di l'Uffiziu di l'Ambiente di Corsica, in u quatru di u prugramma uperaziunale FEAMP pè a
prugrammazione 2014-2020.
Rapport n° 303 : Validation du projet d'avenant n° 2 à la convention de gestion en paiement dissocié du cofinancement par le FEAMP des aides de l'Office de l'Environnement de la Corse dans le cadre du programme opérationnel FEAMP pour la programmation 2014-2020. (Commission permanente délibérante)

 
ACCUNCIAMENTU NUMERICU / AMENAGEMENT NUMERIQUE

Raportu nu 318 : Urganizazioni di una cuncirtazioni in quantu à a diffusioni di a 5G in Corsica.
Rapport n° 318 : Organisation d'une concertation citoyenne relative au déploiement de la 5G en Corse.

 
AMMINISTRAZIONE GENERALE / ADMINISTRATION GENERALE

Raportu nu 319 : Raportu rilativu à u settore di a distribuzione di u carburante stradale.
Rapport n° 319 : Rapport sur le secteur de la distribution de carburant routier.

 
 

Rédigé le Lundi 20 Septembre 2021 modifié le Lundi 20 Septembre 2021

              

Actualités Assemblea di Giuventù | Actualités des commissions | La Présidence | Espace Presse | Les élus | L'Assemblée de Corse | Séances publiques | Actualités | Les commissions | Plan d'accès